Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

U-kursus i føtal medicin 23/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "U-kursus i føtal medicin 23/"— Præsentationens transcript:

1 U-kursus i føtal medicin 23/10 2013
Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin 23/

2 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning når man øger frekvensen? Øges Hvilke væv giver næsten fuldstændig refleksion. Og er det en fordel eller ulempe? Knogle, luft. Ulempe da det giver skygge

3 Ved hvilken insonationsvinkel er Pulsed-wave doppler signalet stærkest: 0, 45 eller 90 grader?
Er pulsatility indeks (PI) vinkelafhængigt? Niks-men kvaliteten falder ved vinkler over 45-60° Ved hvilke flowundersøgelser er det obligatorisk at indregne insonationsvinklen? Når man ønsker absolutte flowhastigheder, feks Cerebri media PSV (screening for føtal anæmi)

4 Forklar fænomenet ”Aliasering” i farve doppler
Når hastigheden overstiger max på skalaen, skifter farverne til modsatrettede farver Beskriv TCG/DCG? Øget forstærkning af dybeste/fjerneste signaler Beskriv “Power” og “Gain” Power: Apparatets sendestyrke/sende effekt Gain: Forstærkning af det reflekterede/modtagne signal

5 Nævn billedoptimeringens 4F’er
Knapkursus Hvad er den hyppigste årsag, hvis billedet ikke bliver godt trods anvendelse af ”alle knapper”? Monitor lys/kontrast fejlindstillet Nævn billedoptimeringens 4F’er Forstærkning, Frekvens, Forstørrelse, Fokus

6 UL-sikkerhedsaspekter/Bioeffekter
Hvilken ultralyd modalitet (B-mode, M-mode, continous wave doppler (CW), color doppler, Pulsed wave (PW/spektral) doppler er potentielt mest skadelig? PW mest (højest intensitet), M- og B-mode mindst. 3D? Hvilken biologisk effekt er Mechanical Index (MI) udtryk for? Og er det udtryk for en væsentlig risikofaktor i føtal ul-skanning? Kavitation, nej

7 Hvilken biologisk effekt er Thermal Index (TI) udtryk for
Hvilken biologisk effekt er Thermal Index (TI) udtryk for? Og er det udtryk for en væsentlig risikofaktor i føtal ul-skanning? Varme, (Ja) Hvilken værdi for TI/MI skal man helst holde sig under for at kunne skanne sikkert i lang tid? TI: 1,0 / MI:1,5 Ved hvilken maternel tilstand skal man være ekstra opmærksom på TI Feber

8 Op til hvilken gestationsalder anvendes CRL til terminsbestemmelse?
Biometri Hvilket ul-mål (CRL, BPD, HC, FL) anbefaler DSOG til terminsbestemmelse? 1: CRL, 2: HC, 3: FL Op til hvilken gestationsalder anvendes CRL til terminsbestemmelse? 13+6 (til CRL 84)

9 Hvordan anbefaler DSOG at HC måles?
Ud fra BPD (yder-yder) og OFD (yder-yder) – ellipse kan dog anvendes Hvordan anbefaler DSOG at AC måles? Ud fra APAD og TAD – ellipse kan dog anvendes (men overestimerer)

10 Hvilke biometrier er rutine hos alle ved 20-ugers skanningen?
HC, AC, Femur, Humerus Hvilken vægtformel anbefales Hadlock (HC + AC + FL) Hvordan defineres SGA? Estimeret fødselsvægt <-2 SD = -22% (DSOG) Estimeret fødselsvægt <-1,3 SD = -15% = 10 percentilen = -15% = -1,7 Z-score (DFMS, resten af verden, Obstetrisk DK fra Sandbjerg 2014)

11 Z-score, percentil, procentafv.

12 Føtal anæmi Nævn de 2 vigtigste blodtype antistoffer der kan være årsag til alvorlig føtal anæmi? Rh-D, Kell (og i mindre grad c, C, e, E) Nævn andre årsager (ud over erythrocytantistoffer) til alvorlig føtal anæmi Parvovirus B19, føto-maternel blødning, TTTS, hæmoglobinopathier

13 Kan man diagn fostrets RhD og Kell blodtype ved non-invasiv undersøgelse?
Frit føtal DNA i maternelt blod, fra uge ca 8, RhD rutine i DK hos Rh-, taget ca uge 25 Passerer Anti-D IgM-antistoffer over placenta? Nej Hvor hurtigt kan der udvikles IgG-antistoffer efter en primær immunisering? 6 uger-6 mdr Er der altid en lineær sammenhæng mellem moderens RhD titer og fostrets anæmigrad? Niks

14 Hvad er ACM-PSV?, og hvad er cut-off for øget risiko for føtal anæmi?
Art cerebri media peak systolic velocity, 1,5 MoM Fra hvilken Gestationsalder kan man lave intrauterin transfusion? (12-15) 18 uger Hvad er procedurerelaterede risiko for at dø hos et blodtypeimmuniseret, ikke-hydropt foster i forbindelse med intrauterin transfusion? <1%

15 Cervix Hvordan måles cervix bedst, abd ell vag? Vaginalt! Og KUN lukkede del! Hvor lang tid skal man skanne, og skal man gøre noget imens? 2-3 min. Fundustryk! Cervix længde cut-off – hos lavrisiko gravide? 15 mm Og samme hos højrisikogravide? 25 mm (gemelli, tidl præterm, konus mm)

16 Hvad er ”Sludge”? Betyder det noget?
Slam/debris. Øger risikoen for PTD. Ændrer konisatio risikoen for PTD? Ja, OR 3,3 for PTD uge ved LEEPx1. Større risiko ved flere conisatio.

17 Anden profylakse mod præterm fødsel?, hvornår? Vaginal progesteron
Kun singleton med kort cervix i aktuelle graviditet uden veer <uge 34 Abdominal cerclage Akut (lap/åben) Elektiv (lap/åben) Arabin pessar Akut (elektivt?)

18 Lap. abdominal cerclage
Artiklen (2012): 52 Lap cerclage, 40 fødsler Pr 24/10/2012: 77 Lap cerclage

19 Lap abd cerclage

20 Tvillinger Inden hvilken GA kan man bestemme choriositeten med 100% sikkerhed? Uge ca 14+0 Hvor tidligt – og hvordan - kan bestemme om en tvillingegraviditet er mono- eller diamniotisk? Antal blommesække, fra uge 5-6, amnionhinden ses ofte først fra uge 7-8, tæl lag Hvor stor en andel af tvillingegraviditeter er monochoriske, efter hhv naturlig og assisteret befrugtning? 30% / 5%

21 Hvad er Vanishing twin? Er der en risikofaktor for den overlevende?
Død af en tvilling. Øget risiko for intrauterin død og præterm fødsel Hvor stor en andel af IVF singletons er startet som gemelli? 10% Hvor stor er graviditetsrisikoen risikoen for TTTS? Og hvad er risikoen fra NF-skanningen og frem? 20-25% / 10-15%

22 Hvilke forandringer karakteriserer hhv donor og recipient ved kronisk TTTS?
Før uge 20: Donor: Oligohydr. (<2 cm), SGA, lille blære, anæmi Recipient: Polyhydr. (>8 før U20/>10 cm efter U20), stor blære, polycytæmi. Maternelle symptomer på TTTS? Smerter! Hurtigt tiltagende abd omfang. Behandling ved TTTS? Laser, clamping

23 Hvad er TAPS? Twin Anaemia-Polycytaemia Sequence = anæmi+polycyæmi + normal fostervandsmængde


Download ppt "U-kursus i føtal medicin 23/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google