Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationelle mirakler i organisationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationelle mirakler i organisationer"— Præsentationens transcript:

1 Relationelle mirakler i organisationer
1

2 Anerkendende kommunikation
Coaching Psykologhjælp Personlig stress håndtering Krisehjælp Hjælp ved langtidssygefravær Anerkendende kommunikation Top ”De små håndtag” Kompetenceudvikling Støtte fra kollegaer og ledelse Socialt netværk Samarbejde Klar rollefordeling Organisationsforståelse Omsorgssamtaler ved fravær Skal man have meget af Midten Politikker Planlægning Information God arbejdsorganisering Klare mål (coaching)‏ Synlig ledelse Skal være på plads i en velfungerende organisation Bunden 2

3 De fire første samspilstemaer Vær tilgængelig for kontakt
Vis glæde Se initiativet og justér dig Invitér til samtale Giv anerkendelse 3

4 Kommunikationsmodel 4

5 v. stressforsker Richard Lazarus
Konfronterende coping Tager kampen op, bekæmper problemet Distancerende coping Håber, problemet løser sig selv Udadvendt, Taler med andre for at løse problemet følelsesmæssig coping Giver udtryk for følelser og oplevelser Indadvendt, Holder det for sig selv følelsesmæssig coping Andres råd og vejledning virker forstyrrende Ansvarlig coping Overvejer, hvad jeg har gjort galt Hvordan kan jeg undgå samme situation i fremtiden? Uansvarlig coping Nægter, at der findes et problem Intellektuel coping Analyserer årsager og løsningsmuligheder meget nøje. Tænker i mål, og hvad der fremmer og hæmmer. Samme problem sker aldrig 2 gange Håbsorienteret coping Håber og tror altid på det bedste, uanset hvad der sker! Coping strategier 5

6 Anerkendelse og ros 6

7 Anerkendende kommunikation
OM-SORG AFSTAND VREDE SORG ”KÆR- LIGHED” GLÆDE FÆLLESSKAB INTIMITET OG NÆRHED 7

8 Det professionelle nærvær
Grundlæggende spørgen er en praktisk øvelse i nærvær Ved konstant at stille spørgsmål til vores mest grundlæggende antagelser og selvfølgeligheder vækkes vi til at se den verden og de mennesker, vi har foran os. Gennem professionelt nærvær lærer vi at se verden på ny. 8

9 Ordets kraft Mennesket er det eneste dyr, der kan slå ihjel og kærtegne med ord (Maturana)‏ Ordene bliver således det, vi kan røre hinanden med – kærtegne eller lemlæste 9

10 Personlige styrker Selvbeherskelse Visdom og viden Selvkontrol
Omtanke/forsigtighed Ydmyghed og beskedenhed Transcendens Værdsættelse af det smukke og sublime Taknemmelighed Håb/optimisme/fremtidsorientering Åndelighed/oplevelse af et større formål/tro Tilgivelse og nåde Legesyg og humor Veloplagthed/lidenskab/entusiasme Visdom og viden Nysgerrighed Videbegær Dømmekraft Opfindsomhed Social og følelsesmæssig intelligent Perspektiv Mod Tapperhed og mod Udholdenhed/flid Integritet/ærlighed Medmenneskelighed og kærlighed Venlighed og gavmildhed At elske og blive elsket Retfærdighed Samfundssind/pligtfølelse/samarbejde Fairness og rimelighed Lederevner 10

11 De 3 næste samspilstemaer Skab fælles opmærksomhed skab læringsmiljøer i organisationen
Fang opmærksomhed Fasthold opmærksomhed Forbind oplevelser – uddyb og forklar 11

12 At skabe læring gennem sammenhæng
12

13 Kernekvaliteter af Daniel Ofman 2002
13

14 14

15 15

16 Livshjulet 16

17 Lineær forståelses form
17

18 Fra interessant til interesseret !
18

19 Cirkulær forståelse 19

20 Cirkulær forståelsesform Spørgsmåls typer:
At være ”detektiv” på problemet Spørgsmåls typer: Hvad ville du få øje på af nye muligheder, hvis du stod på afstand af din udfordring? Ligger problemet i selve opgaven eller den måde du tænker om opgaven For motiveret er du for at løse problemet? Hvad forventer du din refleksion/søgen vil give dig? Hvilke andre former for handling kunne tilføre dig svar? Hvilke ”regler” anvender du for dig (og andre), som med fordel kunne udfordres her? Hvad anser du for værende sandt, som måske slet ikke er det? 20

21 Domæner Æstetikkens domæne Den røde tråd Æstetik
Etisk/moralsk forståelse Værdier Medarbejder- og organisationssyn Produktionens domæne Lineær tænkning Primære fokus adfærd Sort/hvid Rigtigt/forkert Sand/falsk Fasttømrende leveregler Reflektionens domæne Nye tanker Multivers: flere muligheder/tolkninger Hypoteser Reflektoriske spørgsmål 21

22 Enhver begivenhed har kun den betydning, du lægger i den
22

23 Optrappende sprog Afspændende sprog DU SPROG JEG SPROG
Afbryder Lytter til ende Ligeglad Interesseret Ledende spørgsmål Åbne spørgsmål Bebrejder Udtrykker sit ønske Abstrakt Konkret Fokuserer på fremtiden Fokuserer på nutid/fremtid Går efter personen Går efter problemet 23

24 Vejled og sæt tydelige rammer Ledelsesmæssige fyrtårne
24

25 25

26 De siamesiske tvillinger
At nå institutionens mål via opfyldelse af medarbejdernes personlige mål 26

27 Ledelsesmagt versus ledelseskraft
For lidt ledelsesmagt fører til usikkerhed Tydelige hjørneflag/rammerne giver sikkerheden og friheden 27

28 Fra kontrol over medarbejdere til kontrol over organisationen
I psykologisk forstand består frihed ikke i at kunne gøre, hvad man vil, men at kunne føle en mening med det, man gør 28

29 Arbejdsglæde Nydelse Engagement Mening 29

30 30

31 Hvad er din DRØM? På en skala fra hvor villig er du til at forfølge den uanset hvad? Hvad er den største forhindring?? Hvad ville det første bevis være på at du var på vej? 31

32 At drømme, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at drømme er, at miste sig selv
32

33 Body Thoughts & feelings Sleep Deep sleep Flow 33

34 Ny energi til misforståelser og konflikter - Idékatalog
Brug hyppigt udtryk som "du", "altid" og "aldrig". Overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen! Lad være med at lytte til din modpart. Sig fx "Jeg ved godt, hvad du vil sige nu"… Diagnosticér: "Du er bare ude på at få opmærksomhed"… "Hvad du behøver, er"… Undervis: "Nu skal jeg sige dig, hvorfor du tager fejl"! Tal ned: "Du vil nok gøre det bedre næste gang"… 34

35 4. Lyt udelukkende til modpartens ord. Tag alt for pålydende
5. Krydr gerne med ironi og sarkasme. Stil umulige spørgsmål: "Hvad bilder du dig ind"? 6. Giv svar: "Hvis jeg var dig, så ville jeg"… 7. Tramp gerne lidt i modpartens selvfølelse Lær vedkommendes ømme punkter at kende - og brug dem! 8. Brug ord, den anden ikke forstår. Moraliser, forsvar dig med angreb 9. Gå - og smæk med døren 10. Afbryd og tal højt - højere end modparten 11. Understreg din foragt med betoning, sigende blikke og håndbevægelser 12. Spil lidt på modpartens dårlige samvittighed. Stakkels lille mig! 13. Giv altid modparten skylden for konflikten - det virker! 35


Download ppt "Relationelle mirakler i organisationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google