Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet
REG LAB 14. november 2013 By- og regional vækst Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

2 Danmarks bysystem Medium byer World cities: Ingen i Danmark
(> indb. i byområdet): Esbjerg Herning-Ikast Randers Horsens Holstebro-Struer Silkeborg Næstved Viborg Slagelse Sønderborg Holbæk Svendborg Hjørring Frederikshavn Haderslev Ringsted Skive World cities: Ingen i Danmark Metropol niveauet: Storkøbenhavn/Øresunds-byen København Helsingør Hillerød Roskilde Køge Odense Fredericia Vejle Kolding Århus Aalborg Byer i første division: Storkøbenhavn Ingen andre i Danmark, men Ambition: Det Østjyske Bybånd Regionale hovedstæder: Storkøbenhavn Århus Trekantbyen (Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart) Odense Aalborg Resten af Danmark: Landbrugslandet – småbydanmark Udkants-områder Middelstore øer: Bornholm Små øer: Ærø, Samsø, Læsø, Fanø Mikroøer

3 Danmark: bysystemet Metropol Regionalt center
Andre byer > indb. Vækstregioner: landsplanen Udkantsområder Transportkorridor

4 Byens egen vækst Samarbejde: Den funktionelle byregion Nabobyer Netværk af byer Vækst i størrelse og produkt 2013.xls Wp51 Kritisk masse Fordobling af en regions størrelse tendenserer at give 15% stigning i regionens value added pr. enhed

5 By- og regional vækst: fundamentet
Relativ beliggenhed: tilgængelighed Viden, kunnen, kvalifikationer Konkurrenceerhverv, klynger, tripple helix Skala Specialiseringsniveau Livskvalitet Social sammenhængskraft Image – konkurrence mellem byer og regioner Policy, strategier, netværk

6 By- og regional vækst: fundamentet
Relativ beliggenhed: tilgængelighed Viden, kunnen, kvalifikationer Konkurrenceerhverv, klynger, tripple helix Skala Specialiseringsniveau Livskvalitet Social sammenhængskraft Image – konkurrence mellem byer og regioner Policy, strategier, netværk Rammebetingelser Lokalt erhvervsklima

7 By- og regional vækst: fundamentet
Relativ beliggenhed: tilgængelighed Viden, kunnen, kvalifikationer Konkurrenceerhverv, klynger, tripple helix Skala Specialiseringsniveau Livskvalitet Social sammenhængskraft Image – konkurrence mellem byer og regioner Policy, strategier, netværk Rammebetingelser Lokalt erhvervsklima Vækstkultur

8 Vækstfaktorer Vidensøkonomien Globalisering
Viden og information er nøgleinputs og -outputs Information og viden: Stigende diffusionshastighed Vidensøkonomien er en netværksøkonomi Entreprenørskab og innovationsevne præmieres Kritisk masse har betydning Globalisering Man konkurrerer om alt Vækst i samarbejde og afhængighed Prisen på transport: Faldende Prisen på kommunikation: Faldende Prisen på face to face kontakt: Relativt stigende Lokaliseringsbeslutninger (mennesker, virksomhed): Valgfrihed Derfor: vælger man attraktive miljøer Storbyer er økonomiens motorer Stordriftsfordele - forskellighed - specialiseringsniveau Bedst udstyret med videnssamfundets infrastruktur Overgennemsnitslig andel af veluddannede personer Godt opkoblet til den globale økonomi (lufthavne, internettets grundstruktur) Hjemmebaser, klynger Attraktive bymiljøer (Richard Florida) Inerti

9 Vækstfaktorer Andre trends: Vidensøkonomien Sustainability
Viden og information er nøgleinputs og -outputs Information og viden: Stigende diffusionshastighed Vidensøkonomien er en netværksøkonomi Entreprenørskab og innovationsevne præmieres Kritisk masse har betydning Andre trends: Sustainability Public/private balance Globalisering Man konkurrerer om alt Vækst i samarbejde og afhængighed Prisen på transport: Faldende Prisen på kommunikation: Faldende Prisen på face to face kontakt: Relativt stigende Lokaliseringsbeslutninger (mennesker, virksomhed): Valgfrihed Derfor: vælger man attraktive miljøer Storbyer er økonomiens motorer Stordriftsfordele - forskellighed - specialiseringsniveau Bedst udstyret med videnssamfundets infrastruktur Overgennemsnitslig andel af veluddannede personer Godt opkoblet til den globale økonomi (lufthavne, internettets grundstruktur) Hjemmebaser, klynger Attraktive bymiljøer (Richard Florida) Inerti

10 Byudvikling: 3 dimensioner
Lokal/regional/national konkurrencekraft Den funktionelle succes Ressourcer Intern tilgængelighed Rammebetingelser Stordriftsfordele Erhvervsklynger Tripple helix Det globale marked Attraktivitet - livskvalitet Værdiprocesser Viden Udvikling Produktion Markedsføring Salg Distribution Ekstern tilgængelighed Levevilkår Forbrugsmulighed Forurening By-miljø Social lighed Intern tilgængelighed Sikkerhed Sammenhængskraft

11 By og regional vækst og udvikling
Infrastruktur By og regional vækst og udvikling

12 Infrastruktur danner grundlaget for by- og regional udvikling
Tilgængelighed Crosspoint lokalisering Centralitet Opland Generel konkurrence mellem byer og regioner Synergier – stordriftsfordele Grænseoverskridende integration Tilgængelighed til komplementære specialer ”hinsidan” Udnyttelse af områders ressourcer under et Ny masse: videre specialisering Public relations Optimisme

13 Infrastruktur danner grundlaget for by- og regional udvikling
Tilgængelighed Crosspoint lokalisering Centralitet Opland Generel konkurrence mellem byer og regioner Synergier – stordriftsfordele Grænseoverskridende integration Tilgængelighed til komplementære specialer ”hinsidan” Udnyttelse af områders ressourcer under et Ny masse: videre specialisering Public relations Optimisme Markedet Efterspørgsel på den enkelte bys/regions produkt Omkostningerne ved at bruge dette Argumentation: markedsføring Byen/regionens efterspørgsel på alle andre byers/regioners produkt

14 Konkurrenceevne = byudvikling
Infrastruktur danner grundlaget for by- og regional udvikling Tilgængelighed Crosspoint lokalisering Centralitet Opland Generel konkurrence mellem byer og regioner Synergier – stordriftsfordele Grænseoverskridende integration Tilgængelighed til komplementære specialer ”hinsidan” Udnyttelse af områders ressourcer under et Ny masse: videre specialisering Public relations Optimisme Konkurrenceevne = byudvikling Markedet Efterspørgsel på den enkelte bys/regions produkt Omkostningerne ved at bruge dette Argumentation: markedsføring Byen/regionens efterspørgsel på alle andre byers/regioners produkt

15 Sydskandinavien: Missing Links
Afstand mellem Sjælland og det europæiske kontinent målt som tid Efter: The European Round Table of Industrialists 1989

16 Sydskandinavien: Links: Status 2013 Afstand mellem Sjælland og det
Europæiske kontinent målt i km. 2000 2021

17 Trafik i snittene Storebælt Øresund Femern Bælt
Trafik på færger og broer, som krydser snittene

18 Køretøjer per år: Færger og broer
Storebælt Det logistiske højdespring Øresund Grænseoverskridende storbyudvikling Femern Bælt ”Rigtig grænseregion”

19 Danmark: bysystemet Metropol Regionalt center
Andre byer > indb. Vækstregioner: landsplanen Udkantsområder Transportkorridor

20 Danmark: bysystemet Metropol Regionalt center
Andre byer > indb. Vækstregioner: landsplanen Udkantsområder Transportkorridor

21 Kulturdimensionen Levevilkår Bymiljø

22 Arbejdspladser indenfor kommunegrænsen 2009
Kultursektoren Arbejdspladser indenfor kommunegrænsen 2009 Meget høj andel Høj andel Median Lav andel Meget lav andel

23 Byudvikling: levevilkår og tiltrækningskraft
Forbrugsmulighed (value for money) Omkostningsniveau (skat!) Forurening By-miljø Social lighed Intern tilgængelighed Sikkerhed Sammenhængskraft

24 Udviklingsstrategier

25 Meetings, Incentives, Conferences, Events
Konkurrence mellem byer Tiltrække aktivitet Turister Familie Business (MICE) Investeringer = virksomheder Kvalificeret arbejdskraft Meetings, Incentives, Conferences, Events Konkurrencens elementer Rammebetingelser Egenskaber - karakteristika - perspektiver Markedsføring Strategi-drivers Infrastrukturen Samspil, samarbejde, netværk Klyngeudvikling

26 Strategisk ledelse: Systematiske aktiviteter med henblik på at opnå en attraktiv og realistisk (ny) fremtidig rolle Produktkonkurrence Hvad er det regionale produkt? Logisk definition! Interne netværk Underbygge med infrastruktur Overbygge med F & U Lokale interesser Bureaukratiske model: ud! – Også af offentlig ledelse! Netværk med andre regioner (grænseregioner, benchmarkører)

27 Strategisk ledelse: Systematiske aktiviteter med henblik på at opnå en attraktiv og realistisk (ny) fremtidig rolle Produktkonkurrence Hvad er det regionale produkt? Logisk definition! Interne netværk Underbygge med infrastruktur Overbygge med F & U Lokale interesser Bureaukratiske model: ud! – Også af offentlig ledelse! Netværk med andre regioner (grænseregioner, benchmarkører) Hensigt: styrke produktet

28 Strategisk ledelse: Systematiske aktiviteter med henblik på at opnå en attraktiv og realistisk (ny) fremtidig rolle Produktkonkurrence Hvad er det regionale produkt? Logisk definition! Interne netværk Underbygge med infrastruktur Overbygge med F & U Lokale interesser Bureaukratiske model: ud! – Også af offentlig ledelse! Netværk med andre regioner (grænseregioner, benchmarkører) Hensigt: styrke produktet Kogebog Produktudvikling Initiér nye institutioner Konkurrentanalyse SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Formuler 3-5 strategiske aktioner Strategi- og handlingsplan: projekter Public relations

29 Strategisk ledelse: Systematiske aktiviteter med henblik på at opnå en attraktiv og realistisk (ny) fremtidig rolle Produktkonkurrence Hvad er det regionale produkt? Logisk definition! Interne netværk Underbygge med infrastruktur Overbygge med F & U Lokale interesser Bureaukratiske model: ud! – Også af offentlig ledelse! Netværk med andre regioner (grænseregioner, benchmarkører) Hensigt: styrke produktet Kogebog Produktudvikling Initiér nye institutioner Konkurrentanalyse SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Formuler 3-5 strategiske aktioner Strategi- og handlingsplan: projekter Public relations Hensigt: bringe produktet på markedet

30 Faktorer der afgør byers/regioners vækst
Relativ beliggenhed (crosspoint, korridor, dead end) Tilgængelighed til vej-, jernbane- og flytransport Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af højere uddannelseskapacitet Åbenhed mod omverdenen og tolerance mellem befolkningsgrupper Konkurrence på alle markeder Innovation, entreprenørskab og dannelse af nye virksomheder Attraktive og inviterende by- og boligmiljøer Regionens totale økonomiske størrelse Klyngeudvikling Netværk

31 Faktorer der afgør byers/regioners vækst
Enhver by/region har særlige vilkår Byen/regionens ledere må finde balancen mellem vilkår, ambition og proces Faktorer der afgør byers/regioners vækst Relativ beliggenhed (crosspoint, korridor, dead end) Tilgængelighed til vej-, jernbane- og flytransport Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af højere uddannelseskapacitet Åbenhed mod omverdenen og tolerance mellem befolkningsgrupper Konkurrence på alle markeder Innovation, entreprenørskab og dannelse af nye virksomheder Attraktive og inviterende by- og boligmiljøer Regionens totale økonomiske størrelse Klyngeudvikling Netværk

32 TAK! Faktorer der afgør byers/regioners vækst
Enhver by/region har særlige vilkår Byen/regionens ledere må finde balancen mellem vilkår, ambition og proces Faktorer der afgør byers/regioners vækst Relativ beliggenhed (crosspoint, korridor, dead end) Tilgængelighed til vej-, jernbane- og flytransport Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af højere uddannelseskapacitet Åbenhed mod omverdenen og tolerance mellem befolkningsgrupper Konkurrence på alle markeder Innovation, entreprenørskab og dannelse af nye virksomheder Attraktive og inviterende by- og boligmiljøer Regionens totale økonomiske størrelse Klyngeudvikling Netværk TAK!


Download ppt "Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google