Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsident - oplysning 2011 Margar hendur vinna létt verk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsident - oplysning 2011 Margar hendur vinna létt verk."— Præsentationens transcript:

1 Præsident - oplysning 2011 Margar hendur vinna létt verk

2 Om Kiwanis • International organisation etableret i Detroit 1915 • Kiwanis i Europa 1963 • Kiwanis i Island blev etableret 1964 Hekla • Distrikts bestyrelse. Distrikt Guvernør, sekretær, kasserer, fremmeds sprogs sekretær, kommende og forrige Guvernører samt 5 divisons Guvernører. Margar hendur vinna létt verk

3 Hvad er Kiwanis? • Det korte og nemme svar er. • Kiwanis er en verdens organisation med frivillige som har det fælles mål at gøre verden bedre for børn. Margar hendur vinna létt verk

4 Distrikts bestyrelses motto 2011 - 2012 • Distrikts bestyrelses motto 2011 – 2012 • District Board Motto • Margar hendur vinna létt verk (det betyder at når mange arbejder sammen er arbejdet nemt) • Good Cooperation gets the work done • Distriktets motto for arbejdsåret 2011 – 2012 • District Goals • Arbejde - Sammen • Stå - Sammen • Bliv flere - Sammen • Sjovt - Sammen Margar hendur vinna létt verk

5 Höfði,Jöklar, Jörfi, Katla og þyrill voru áður í Eddusvæði. Básar, Elliði, Esja, Geysir og Hekla voru áður í Þórssvæði

6 Færøernes - division Margar hendur vinna létt verk Eysturoy, Rósan og Tórshavn Før Thors division

7 Saga division Margar hendur vinna létt verk Eldfell var en del af Helgafell og er stadigvæk en del af den samme divison Mosfell tilhørte tidligere Grettir division

8 Division - Ódinn Margar hendur vinna létt verk Skjöldur og Drangey tilhørte tidligere Grettir division

9 Division - Ægir Margar hendur vinna létt verk Uforandret uden at Varda er nu en gyldig Kiwanisklub

10 1.Læse nøjagtig uddannelsesemne til Kiwanis præsidenter, som findes på kiwanis.is 2.Vælge komités formænd og vælge komités medlemmer í samarbejde med dem. 3.Lave en arbejdsliste for arbejdsåret i samarbejde med komités formænd. 4.Have ansvar for at medlemsregister er korrekt og færdigt. Sende det til distriktet sammen med et billede af præsidenten. 5.Have en speciel dokument mappe, som du har kun til dokumenter vedr. dit arbejde som præsident. Notat for præsidenter Margar hendur vinna létt verk

11 6.Planlægge insættelse af en ny bestyrelse med division governoren. Ligeledes passe på at embædspins findes i klubben. Både for de nye og for de forrige embædsmænd. 7. Finansplanen færdig og samtykket inden den 1. november 2011. 8. Finansplanen behøver at sendes til divisons governor sammen med oktober rapporten. 9. Finansplanen skal indeholde to dele: Medlems fond og støtte fond. 10. Finansplanen skal indeholde efterfølgende: a)Omkostninger vedrørende præsident på divisionsmøder og fødselsdagsmøder. b) Omkostninger vedrørende sekræter på divisionsmøde. c) Omkostninger vedrørende gave til klubber som fylder 5 eller 10 år(5, 10, 15 år o.s.v.). Notat for præsidenter Margar hendur vinna létt verk

12 11.Overlæse månedsrapporter sammen med sekræteren. 12.Nødvendigt at sekræteren kommer til divisions møde og medbringer kopierede rapport. B-rapport skal også følge med. Huske at sige til andre medlemmer at disse møder er åben for alle Kiwanismedlemmer. 13.På det næste social møde skal læses den rapport sem blev læst på det sidste divisionsmøde og det skal læses udkast fra rapporter fra andre klubber. 14. I starten af arbejdsåret skal undersøges m.h.t. de medlemmer som har for lidt fremmøde og høre deres holdning til klubben. 15.Påregne et møde til diskussioner for Kiwanis og klubbens motto. Notat for præsidenter

13 16. Have bestyrelsesmøder regelmæssigt, mindst en gange om måneden. 17. Nødvendigt at have god kontakt til division governøoren. 18. Husk at det er dit år som præsident. Selvom præsidenten ikke alene har ansvar for arbejdet, er din interesse og effektivitet vigtig for klubben. Ikke være bange for at lave forandringen hvis du tror det vil være positivt for klubben. Notat for præsidenter

14 Husk, ikke at tale om klubbens finans på alle møder. 15-20 minutter på et møde skulle være nok for Finans komité for at gøre alting klart. Finans kan være kedelig

15 KIWANIS Instruktionerverdrørende komité arbejde

16 Komitéer og komitéarbejde Hvis en Kiwnaisklub skal opnå et resultat i sit arbejde er nødvendigt at komitéer arbejdet godt. Margar hendur vinna létt verk

17 Klubbers komitéer behøver: C At indeholde medlemmer som kan tænke sig at arbejde sammen imod komitéens rolle og dermed klubbens arbejde. C At holde et møde regelmæssigt, lave mødereferat og læse rapporter på almindelige klubmøder hvis det ønskes. Margar hendur vinna létt verk

18 Forberedelse En god forberedelse: En god præsident ved nøjagtigt hvad han vil gøre og hvornår han vil gøre det. Han har altid en løsning. Han ved altid i forvejen hvad han vil sige og har foran sig mødets program i detaljer. Margar hendur vinna létt verk

19 Stemning • Mødets stemning: Mødets stemning følger lederens stemning og fremtræden. • Lederen skal være bestemt, men ikke for meget, og fremfor alt høflig og ærlig. Han skal altid være neutral. Præsidenten skal beholde sin respekt og passe på hvad han siger. Margar hendur vinna létt verk

20 Fornuft • En fornuftig præsident passer på at det ikke ser ud som han alene styrer klubben. Ofte er det fornuftigt at få en anden medlem til at introducere dine egne ideer og forslager, men ikke altid gøre det selv. Præsidenten vurderes mere ud fra hvor synlig han er med hensyn til klubbens arbejde. Margar hendur vinna létt verk

21 Ord Kort og tydeligt: Have dine meddelelser korte og tydelige. Vær hurtig uden at skynde dig. En præsident må være hurtig til at løse konflikter, være bestemt og være høflig imod alle klubmedlemmer. Margar hendur vinna létt verk

22 Hvad for noget!!! • Brug af stemmen: Præsidenten skal tale på den måde at alle hører hvad han siger. Det er mere vigtigt at tale tydeligt end at tale højt. Alle må høre hvert ord. Margar hendur vinna létt verk

23 Mødestart. • Mødestart: præcis når mødet skal starte, klemter præsidenten klokken og siger mødet startet. Margar hendur vinna létt verk

24 Mødets forrige del: I den forrige del på Kiwanismøde spises, medlemmer snakker sammen, gæster er blevet præsenteret, referater og meddelelser bliver læst. Denne del er helt uformel. Møde, forrige del Margar hendur vinna létt verk

25 Møde, senere del • Mødets senere del: Den senere del har en fast rutine og alting er stilfuldt og roligt. Det er så præsidenten eller nogen, sem han vælger, som præsenterer forlæseren. Præsentationen skal ikke kun være forelæserens navn, men det skal fortælles hvad han har gjordt. Forelæseren skal informeres hvor længe han har lov til at tale f.eks. 15-20 min. og give lov til forespørgsler i andre 15 -20 min. Margar hendur vinna létt verk

26 Slutning af møde: Kiwanismøde skal almindeligvis ikke vare længere en 2 timer. Det er præsidenten eller formand til Program - komité som skal takke forlæseren Præsidenten meddeler derefter at mødet er slut. Det er en god idé at sige tak til forelæseren med at give ham en lille gave. Slutning af møde Margar hendur vinna létt verk

27 En mødeleder skal huske 1. Have en god kendskap til klubbens lov. 2. Han skal være energisk og bestemt. 3. Han skal vera klar til at undersøge retfærdige tips fra medlemmer. 4. Han skal være neutral og ikke participere i sager. Hvis han synes det er nødvendigt at participere, skal han have en anden mødeleder imens. 5. P.g.a. neutralitet, følger mange den regle, ikke at participere i en afstemning, når de er mødeledere. 6. En mødeleder kan være ekstra bestemt, hvis det er en uro på mødet og kan udskyde mødet hvis det ikke lykkes at få ro. 7. Husk at starte mødet præcis og passe på at møder ikke tager længere tid en 2 timer. Forlæsere har 15-20 minutter og forespørgsler ligeledes 15-20 minutter. Margar hendur vinna létt verk

28 Tiltale på møder Tiltaler følger bestemt rækkefølge udfra embæde ligesom her nedenfor : • Klubs præsident, eller mødeleder, hvis den ikke er præsidenten, tiltales altid først. • Hvis en mødeleder ikke er præsidenten, tiltales præsidenten nr. 2. • Det er nok at præsidenten/mødeleder tiltaler gæster formelt når mødet starter. Dem som taler efter dem behøver kun at tiltale præsident/mødeleder og derefter gæster og medlemmer. • Hvis nogen Kiwanisembædsmand er forelæser, skal han altid tiltales med embædstitel. Margar hendur vinna létt verk

29 Tiltale på møder: 1.Mødeleder/Præsident 2.Præsident 3.Distrikt Guvernør 4.Europe præsident 5.Distrikt Guvernør elect 6.Forrige Distrikt Guvernør 7.Distrikt sekretær 8.Distrikt kasserer 9.Division guvernør 10.Andre distrikts embedsmænd 11.Præsidenter i andre klubber 12.Gæster 13.Kiwanismedlemmer Margar hendur vinna létt verk

30 Husk igen!!! • Det er nok at præsidenten/mødeleder tiltaler gæster formelt når mødet starter. Dem som taler efter dem behøver kun at tiltale præsident/mødeleder og derefter gæster og medlemmer. Margar hendur vinna létt verk

31 Divisions guvernør skifter bestyrelse. Han bliver leder af ceremonien, men med hjælp af divisions guvernør elect, som giver embedsmænd sine pins. Udførelsen af skiften skal være stilfuld og elegant. Datoer, tidspunkter og valg af sted skal være færdig når det oplysning for præsidenter finder sted eller inden distrikt konferencen. Divisions Guvernør mangler følgende oplysninger mindst en uge inden ceremonien: a) Dato, tidspunkt og stedet. b) Er det et specielt arrangement eller et almindeligt c) Er medlemmers ægtefælle inviterete til mødet? d) Navn og embed alle forrige bestyrelsesmedlemmer og hvem bliver på stedet. Divisions Guvernør rådfører sig med klubbens præsident vedrørende opstilling og udførsel af mødet. Det må være nok plads Skifte af bestyrelse Margar hendur vinna létt verk

32 Brug af præsidentkæden  Alle steder hvor præsidenten er til stede i klubbens navn  På møder  På besøg hos andre klubber  På divisions møde og andre møder  På fødselsdagsfest, indvielsesfest og andre fester  Nå gaver udleveres.  På distrikt konference  Præsidenten skal ikke have kæden når mødet/festen er slut Margar hendur vinna létt verk

33 Brug af klokken  Start og slutning af møde  Udsættels af mødet og når mødet skal starte igen  Når det er meddelelse vedr. støtte og når det besluttes hvordan fonden finanseres.  Konklusion af valg  Den lille klokke bruges når det skal kaldes til møde og for at minde medlemmer om tie stille når mødet finder sted. Klokken bruges når præsidenten meddeler noget, f.eks.: Margar hendur vinna létt verk

34 LEIÐBEININGAR fyrir ræðumenn

35 Tíu boðorð ræðumanns: Fyrsta:Byrjaðu ekki ræðu á afsökunum Annað: Notaðu ekki tölur í óhófi Þriðja:Vertu ekki of tilfinningasamur Fjórða:Íktu ekki Fimmta:Vertu ekki kaldhæðinn eða ófyrirleitin Sjötta:Vertu ekki leiðinlegur Sjöunda:Misþyrmdu ekki móðurmáli þínu Áttunda:Haltu þig við kjarna málsins Níunda:Eyddu ekki tíma áheyrenda að óþörfu Tíunda:Vertu ekki of háfleigur

36 Forðast ber: 1.Að hafa hendur í vösum 2.Að hringla í peningum eða lyklum 3.Að róa fram og aftur 4.Að klóra sér í höfðinu 5.Að leika sér með penna eða aðra hluti 6.Að taka sífellt ofan gleraugun 7.Að meðhöndla ræðublöðin í tíma og ótíma Umfram allt verið eðlileg

37 Hvatning: 1.Gangið að ræðupúltinu ákveðnum öruggum skrefum. 2.Beinið þunga líkamans á annan fótinn í einu og skiptið þannig stöðu í ræðustólnum, fremur en að standa stöðugt í báða fætur. 3.Hefjið aldrei flutning ræðu strax og þið komið í ræðustólinn. Bíðið þar til hlustendur eru tilbúnir að hlusta. 4.Í upphafi ræðu er gott að byrja á því að horfa yfir hlustendahópinn og horfast í augu við flesta viðstadda. 5.Þegar þið snúið ykkur í eina átt í salnum, þá talið beint til hlustenda í þeim hluta salarins. 6.Náið trúnaði hlustenda þegar í upphafi með því að sýna að þið séuð einn af þeim. 7.Beitið raddbreytingu, þegar efnið krefst þess. Takmark hvers ræðumanns er að breyta áhorfendum í áheyrendur

38 Upphaf og endir ræðu: Hvernig byrja skal ræðu: • Persónuleg smáskrítla, vísa, málsháttur eða þín eigin reynsla, í stuttu máli. • Berðu fram spurningu, næstu setningar gefa þér tilefni til að svara eigin spurningu. • Berðu fram athyglisverða staðhæfingu, sem getur ýtt við áheyrendum. • Gerðu eitthvað, einhverja athöfn og skýrðu svo frá hversvegna. Hvernig enda skal ræðu: 1.Samantekt. - Umfram allt ekki þreytandi endurtekning. 2.Tillaga. - Segðu áheyrendum þínum nákvæmlega til hvers þú ætlast af þeim. 3.Gerðu tilboð. 4.Farðu fram á aðgerðir. 5.Ljúktu ræðunni á þeim tíma sem þú lofaðir. Upphaf og endir ræðu er sá hluti ræðunnar sem áheyrendur muna helst. Fyrstu orðin ættu því að miðast við að ná tökum á áheyrendum.

39 Frábær klúbbur. Margar hendur vinna létt verk

40 Frábær klúbbur Margar hendur vinna létt verk Frábær klúbbur kemur á framfæri metnaðarfullri fræðslu og reynslu til allra klúbbfélaga. Með því að segja frá jákvæðri klúbbreynslu, fræðslu og hvatningu, tekur þú mikilvæg skref til að viðhalda krafti og styrk til að fjölga í Kiwanis. Þú getur hjálpað klúbbnum þínum og félögum með því að segja frá þinni klúbbreynslu. Það er á ábyrgð félaga klúbbsins að gera klúbbinn sterkari og betri. Þetta er ekki próf, þú munt ekki falla - aðeins könnun til að sjá hvað megi betur fara í klúbbnum þínum.

41 0 = aldrei 1 = sjaldan 2 = stöku sinnum 3 = oft 4 = alltaf • Fjölgun félaga: • _____ Það er virk fjölgunarnefnd í klúbbnum. • _____ Það er farið í fjölgunarherferð einu sinni á ári. • _____ Klúbburinn setur sér markmið um raun fjölgun • _____ Nýjir félagar eru hvattir til að bjóða vinum sínum til að ganga til liðs við klúbbinn. _____ Félagar sem eru meðmælendur með nýjum félögum, fá viðurkenningu fyrir. • _____ Gestir eru alltaf boðnir velkomnir og kynntir á klúbbfundum. • _____ Nýjir félagar eru teknir inn í klúbbinn á virðulegan hátt. • _____ Nýjir félagar eru teknir í fræðslu um Kiwanis. Margar hendur vinna létt verk

42 0 = aldrei 1 = sjaldan 2 = stöku sinnum 3 = oft 4 = alltaf • Þjónusta í byggðarlaginu: • _____ Klúbburinn gerir könnun á þörf fyrir þjónustu í samfélaginu amk. annað hvert ár. • _____ Klúbburinn veitir félögum viðurkenningu fyrir þátttöku í verkefnum. • _____ Flestir klúbbfélagar taka þátt í verkefnum á vegum klúbbsins. • _____ Hugmyndir um ný verkefni eru oft ræddar innan klúbbsins. Margar hendur vinna létt verk

43 0 = aldrei 1 = sjaldan 2 = stöku sinnum 3 = oft 4 = alltaf • Samskipti og markaðssetning: • _____ Klúbburinn okkar er með virka almannatengslanefnd. • _____ Frásögnum af verkefnum fyrir börn er komið til fjölmiðla. • _____ Frásögnum af verkefnum okkar er reglulega gerð skil í fjölmiðlum. • _____ Félagar eru vel merktir þegar unnið er að verkefnum fyrir Kiwanis. • _____ Merki Kiwanis er sýnilegt þegar unnið er að fjáröflunum og verkefnum. • _____ Félagar eru duglegir við að kynna öðrum Kiwanis. • _____ Klúbburinn er með vefsíðu sem er uppfærð reglulega. Margar hendur vinna létt verk

44 0 = aldrei 1 = sjaldan 2 = stöku sinnum 3 = oft 4 = alltaf • Fræðsla og reynsla félaga: • _____ Klúbburinn sendir verðandi embættismenn í fræðslu. • _____ Klúbburinn sendir fulltrúa á umdæmisþing á hverju ári. • _____ Fundir í klúbbnum eru skemmtilegir, skipulagðir og árangursríkir. • _____ Væntingar eru til þess að klúbburinn sé fyrirmyndarklúbbur á hverju ári. • _____ Klúbburinn gefur út félagatal sem innheldur dagskrá starfsársin • _____ Klúbburinn stendur fyrir skemmtunum fyrir félaga, fjölskyldu og gesti á hverju ári. • • Stig samtals : Margar hendur vinna létt verk

45 Mat á frábærum klúbb. • Niðurstöður: • Það sem er svo gott við Kiwanis er að klúbbarnir eru með mismunandi verkefni og menningu. Markmiðin eru þau sömu fyrir alla Kiwanis fjölskylduna - að bjóða fram frábæra þjónustu í samfélagi okkar og mun sú reynslu verða þess valdandi að nýjir félagar ganga til liðs við okkur. Notið niðurstöður úr þessari könnun til að búa til eins til þriggja ára stefnumótun til hagsbóta fyrir klúbbinn ykkar. • • Niðurstöður stiga: • Ertu með 80 stig eða meira? Til hamingju. Klúbburinn er mjög góður, starfið er gott og haldið áfram á sömu braut. Fagnið árangrinum og finnið leiðir til að gera góðan klúbb betri. Margar hendur vinna létt verk

46 • Ertu með 60 til 80 stig? Vel gert. Byggið á þeim styrkleika sem þið hafið í klúbbnum. Ef þið eruð ekki örugg með hvar á að byrja, byrjið á klúbbfundum. Upplifun gesta af fyrsta fundi segir allt. Ef fundur er ekki skemmtilegur hugsar gesturinn sig tvisvar um áður en hann kemur aftur. Skoðaðu þá liði sem þú svaraðir með 1, 2 eða 3 og sjáðu hvort þú getir bætt þá. • • Eru stigin þín færri en 60? Þakka þér fyrir að vera heiðarlegur. Fyrsta skrefið er að viðurkenna að breytinga er þörf. Hvar byrjar þú? Áður en gesti er boðið á fund, ræðið hvernig hægt er að gera fundinn áhugaverðari. Farið í innri greiningu og stefnumótum og árangurinn mun ekki á sér standa. Margar hendur vinna létt verk

47 Takk fyrir. • Allt efnið sem farið var yfir á þessari fræðslu er aðgengilegt inn á Kiwanis.is Margar hendur vinna létt verk Fræðsluefni.

48 Umdæmisstjórnarfundir 2011-2012 • 25. september 2011 Hornafjörður • 26.nóvember 2011 Reykjavík • 17. mars 2012 Reykjavík • 14. september 2012 Reykjanesbær Margar hendur vinna létt verk


Download ppt "Præsident - oplysning 2011 Margar hendur vinna létt verk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google