Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Minikursus i Fundraising

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Minikursus i Fundraising"— Præsentationens transcript:

1 Minikursus i Fundraising
Dagens temaer: 1. Hvad er fundraising 2. Hvor finder man puljer og fonde 3. Planlægning/ forarbejdet: projektet ansøgningen kvalitetssikring af ansøgningen krav til dokumentation 4. Når støtten er opnået

2 Minikursus i Fundraising
Hvad er fundraising At finde finansiering/ økonomi til en ide/ projekt eller en opgave At være strategiske Kunsten at tilpasse sine ideer

3 Minikursus i Fundraising
Hvor finder man puljer og fonde: annoncer i dagspresses socialministeriets hjemmeside ( /abonner på nyhedsbrev fondsoversigt (kan lånes på biblioteker eller hos os ) Hjemmesider (EU) Legathåndbøger: div. konsulentfirmaer online.

4 Minikursus i Fundraising
Planlægning/ forarbejdet: Det tager tid, planlæg med mange afslag Afklar hvem der har ansvaret- vigtigt Få overblik over mulige fonde, formål og tidsfrister kalender og arkiv (eks.) Lav evt. skema ( eksempel vores skema) Mappe/arkivsystem

5 FOND FORMÅL TIDSFRIST Ainyahita-Fonden Socialt Arbejde/økonomiske bæredygtig udvikling Ej oplyst Antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond Folkeoplysning 1. juli Augustinus Fonden Almen velgørende BHJ-fonden Humanitære formål 31. marts, 31. juli og 30. november Bodil Pedersen Fonden Forår/efterår Brødrene Hartmanns Fond Sociale formål Løbende Carl Emil Beltofts Legat Almenvelgørende, især sociale. Danmark’s Sundhedsfond Sygdomsforebyggende Den Bøhmske Fond 1.juli Direktør Peder Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond 31. august Direktør Svend Espersens Fond Sociale og humanitære formål Familien Hede Nielsens Fond Frimodt-Heineke Fonden 1.marts og 1. september Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensen’s Fond for almenvelgørende formål Socialt formål 31. oktober Højesteretsadvokat Eivind Eckbo’s dansk-norkse legat Sociale og etniske formål I.F. Lemvigh Müllers Fond 5 gange årligt J. P. D. Schwensens Legat Social sigte Jyllands-Postens Fonden Sociale og samfundsmæssige opgaver 15. marts Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond Almenvelgørende formål Kancelliraad H. Linds Legat og Laanefond Kronprins Frederiks og KP Marys Fond 1. januar Lemvigh-Müller Fonden Lippmann Fonden Fremme dansk erhvervsliv/humanitære formål 31.marts og 30. september Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond Socialt udviklingsarbejde Ej oplyst (årlig uddeling ca kr. ) Murerforeningen af 1824 under bestyrelse af Den Danske Store Landsloges velgørenhedsdirektorium Almenvelgørende med socialt sigte. Nikolai og Felix Fonden 1.april

6 Minikursus i Fundraising
Fond Dato Formål/ansøger Beløb Svar Lions Club Lystrup August 2011 Loftprojekt 5000 Bevilliget august 2011 Jyllands-Postens Fond Digital TV+ fri abonnement på JP/Cafeen 3000 kr. Bevilget maj 2012 Y-Mens International Januar 2012 Sorggruppe/KGC kr Afslag Statspuljen Overgangsstøtte til Caféen kr. Afslag 9.3. § 18 Vedr. PR/Caféen 7000 kr. Bevilget april 7.000 kr. Følge udgifter for frivillige i Caféen kr. Bevilget 24.4. 3.600 kr. ? Inspiration og udvikling/Cafeen+ Folkekirke kr. kr. Støtte og fastholdelse af frivillige /Cafeen kr. Bevilget 20.4. PC + telefonkæde/KGC 8.000 kr. Lauritzen Fonden Loftet kr. Bevilget 26.3. kr. Sorg og Livsmodsgrupper kr. Afslag 26.3. Realdania Renovering af KgC’s Blå etage kr. Afslag 6.3. EGV Februar 2012 Telefonkæder/KGC 60.000 Bevilget Lions Februar KlosterCaféen KlostergadeCentret Bevilget med den 14.8 Socialministeriet Marts 2012 Ufrivillig ensomhed/KGC Ufrivillig ensomhed/cafeen Afslag – juli måned Turborgfondet 20.000 Den Bøhmske Fond Oprettelse af madklubber

7 Minikursus i Fundraising
Projektet Forarbejdet til en ansøgning Nærlæs pulje/fondsbeskrivelse tænk ind her hvad der skal ske efter projektperioden

8

9 Minikursus i Fundraising
Ansøgningen Undersøg om ansøgningen skal laves digitalt Klart skrevet - det vigtigste først Vær konkret fremhæver de dele af aktiviteten, der matcher puljen/fondens målsætning Gør noget ud af budgettet

10 Minikursus i Fundraising
Krav til dokumentation Undersøg de formelle krav Overvej metode og skriv den ind i ansøgningen minimum: målet med aktiviteten hvordan midlerne skal anvendes hvilke metoder det forudsætter

11 Minikursus i Fundraising
Når I har fået støtten læs betingelserne grundigt krav til regnskab og revision Hold styr på alle dokumenter bemærk deadlines opret selvstændig bankkonto hold styr på bilag

12 Minikursus i Fundraising


Download ppt "Minikursus i Fundraising"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google