Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ÆNDREDE REGLER Gældende fra 1. januar 2014 1 NYE REGLER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ÆNDREDE REGLER Gældende fra 1. januar 2014 1 NYE REGLER."— Præsentationens transcript:

1 ÆNDREDE REGLER Gældende fra 1. januar 2014 1 NYE REGLER

2 Der er kommet en ny udgave af ”Decisionsbogen”, som gælder for 2014-2015; den udkom på dansk i december 2013. Decisionsbogen er en bog, der fastslår, hvordan reglerne i regelbogen skal fortolkes. Der er 87 ændringer i forhold til 2012-2013 udgaven (skal ses i forhold til, at der er ca. 1.200 afgørelser): 2 NYE REGLER

3 1.3 nye afgørelser. 2.59 ændrede afgørelser. 3.1 afgørelse, der har fået nyt nummer. 4.24 afgørelser, der er trukket tilbage. 3 NYE REGLER

4 GENERELT OM ÆNDRINGERNE. 1)R&A har oplyst, at de prøver at ”luge ud” i de afgørelser, der er overflødige, dvs. at slette afgørelser, som er overflødige, fordi resultatet let kan læses direkte i regelbogen. 2)Mange af ændringerne er ren kosmetik, dvs. præciseringer ”for god ordens skyld”. 3)Kun få ændringer af reel betydning… og dog! 4 NYE REGLER

5 OVERSIGT OVER ÆNDRINGERNE. 1.Det er nu tilladt at bruge kompas. 2.Man må nu i visse situationer ”gå tilbage” og slå en provisorisk. 3.Ændringer vedrørende lokale regler. 4.Ændring af, hvornår en bold anses at have flyttet sig (indførelse af minimumsgrænse). 5.Det præciseres, at man fx via en app må få oplysninger om lokalt vejr. 5 NYE REGLER

6 KOMPAS. Regel 14-3: En spiller bliver diskvalificeret, hvis han bruger fx kunstige hjælpemidler…: a) … der kunne hjælpe ham…med spillet. b) …der har til formål at bedømme eller måle afstand eller forhold, der kunne indvirke på hans spil. 6 NYE REGLER

7 Afgørelse 14-3/4 (Ændret): Spørgsmål: Under en fastsat runde bruger en spiller et kompas til at hjælpe med at bestemme vindretningen, eller til at finde ud af, hvilken retning græsset gror på greens. Overtræder spilleren Regel 14-3? Svar: Nej. Et kompas giver kun oplysning om retningen. Det bedømmer eller måler ikke diverse forhold og hjælper ikke spilleren i sit spil. 7 NYE REGLER

8 Er det korrekt, at et kompas ikke hjælper spilleren i sit spil? Det, de nok mener, er, at den hjælp, den vil kunne være, er yderst begrænset. Eksempel på hjælp: Hvis man ved, at vinden kommer fra øst, så vil det jo være en hjælp at vide, hvilken retning hullet er i. 8 NYE REGLER

9 PROVISORISK BOLD. FØR ændringen/præciseringen: 1)Man kan ikke gå tilbage og slå en provisorisk bold: Så snart man ”går frem for at søge” efter den første bold, så er det slut. 2)Man er dog ikke afskåret fra at spille en provisorisk, hvis man er gået frem med et andet formål end at søge (fx for at hente en bold mere). 9 NYE REGLER

10 EFTER ændringen/præciseringen: 1)Afgørelse 27-2a/1.5 er ændret og præciserer, hvad der menes med ”går frem for at søge”. 2)Der menes: At man er gået mere end et ”kort stykke” i retning mod det sted, hvor den oprindelige bold anses at være. 3)Et kort stykke er som retningslinje max 45 meter. 10 NYE REGLER

11 Citat fra afgørelsen: ”Da formålet med Regel 27-2a er at spare tid, er det tilladt for spilleren at gå et kort stykke fremad, før han beslutter, at det vil spare tid at vende tilbage med det samme for at spille en provisorisk bold.” 11 NYE REGLER

12 Som med de ”gamle regler” så kan man stadig gå tilbage og slå en provisorisk bold, selvom man er gået frem (uanset det er et kort eller et ikke-kort stykke), når man er gået frem med et andet formål end at søge. 12 NYE REGLER

13 BOLD FLYTTET SIG. FØR ændringen 1/1-14. 1)En bold har ifølge definitionen flyttet sig, når den…: 1)har bevæget sig fra sin position og 2)er kommet til hvile i et andet leje. 2)Der er ingen minimumsgrænse. Hvis den således har flyttet sig 0,1 mm, så har den flyttet sig i reglernes forstand. 13 NYE REGLER

14 3)Ingen kære mor; at man ikke har set, at bolden har flyttet sig, ændrer ikke ved, at bolden har flyttet sig! 4)Harrington blev fx i januar 2011 diskvalificeret for ikke at genplacere sin bold i en situation, hvor den havde flyttet sig, men hvor han ikke havde set det… fordi den havde flyttet sig meget-meget-lidt! 14 NYE REGLER

15 5)Reglerne (Afgørelse 33-7/4.5) blev dog som konsekvens ændret i april 2011: Man bliver ikke diskvalificeret til trods for, at man har indleveret et scorekort med for lav score på et hul, hvis man ikke har noteret straffeslagene pga. faktiske omstændigheder, som man ikke med rimelighed kunne have vidst eller opdaget. 15 NYE REGLER

16 6)Med denne regelændring ville Harrington ikke være blevet diskvalificeret, idet han netop ikke med rimelighed havde kunnet opdage, at bolden havde flyttet sig. 7)Bemærk: Regelændringen medførte ikke at man slipper for straffeslagene – kun for diskvalifikationen. 16 NYE REGLER

17 EFTER ændringen 1/1-14. Ny afgørelse 18/4: Spørgsmål: En spiller adresserer sin bold. Han bemærker, at bolden bevæger sig en smule, men tror, at den kun vibrerer og ikke har forladt sin oprindelige position. Han spiller derfor bolden, som den ligger… 17 NYE REGLER

18 Senere får komiteen via en tv optagelse dokumentation for, at bolden faktisk har forladt sin position og er kommet til hvile i et andet leje, selv om ændringen af positionen er så lille, at den ikke med rimelighed var synlig for det blotte øje på tidspunktet for hændelsen. Hvad er afgørelsen? 18 NYE REGLER

19 Svar: Bolden anses for ikke at have flyttet sig, og derfor er der ingen straf efter Regel 18-2b. Definitionen af "Flyttet sig" – når en bold "bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje" – omfatter ikke flytninger af bolden, der kun er synlige ved brug af højopløsnings tv eller nogen anden form for sofistikeret teknologi. 19 NYE REGLER

20 Bemærk, at definitionen af ”flyttet sig” ikke er ændret direkte, men indirekte ved at Afgørelse 18/4 fortæller, hvordan den skal fortolkes… så ergo er den blevet ændret! Derfor må ændringen formentlig gælde for alle regler, der omhandler, at en bold har flyttet sig (Regel 17-4, 20-1 osv.), men dette er ikke 100 % klart. 20 NYE REGLER

21 Tvivlsspørgsmål: Hvad hvis flytningen ikke var umiddelbart synlig, men kunne ses (med øjet) hvis man kiggede meget koncentreret, tæt på bolden? Oswald Academys kommentarer: Tvivlsomt, hvordan det ”blotte øje” skal forstås. 21 NYE REGLER

22 På den ene side: Meningen må vel være at beskytte en spiller, der har opført sig fornuftigt ud fra forholdene/situationen (dvs. stået normalt og har været godt koncentreret). Trods ordlyden kan det vel næppe være meningen, at man vil straffe spillere, der gør hvad der er normalt og fornuftigt efter forholdene. På den anden side: Reglerne er klare: Bolden anses at have flyttet sig, medmindre det kun var synligt med højopløsnings-TV mv. (dvs. ikke med det blotte øje). 22 NYE REGLER

23 OPGAVER! 23 NYE REGLER

24 BRUG AF SMARTPHONE. Regel 14-3: En spiller bliver diskvalificeret, hvis han bruger fx kunstige hjælpemidler…: a) … der kunne hjælpe ham…med spillet. b) …der har til formål at bedømme eller måle afstand eller forhold, der kunne indvirke på hans spil. 24 NYE REGLER

25 Ny afgørelse 14-3/18: Spørgsmål: Må en spiller under en fastsat runde få lokal vejrinformation (fx vind, temperatur, luftfugtighed) fra et program eller en internet browser på et multi-funktions apparat? 25 NYE REGLER

26 Svar: Ja. Forbuddet i Regel 14-3 finder kun anvendelse på den specifikke handling at bedømme eller måle forhold, som kan indvirke på spillerens spil (fx ved brug af en vindmåler (anemometer) eller et termometer). Når vejrmeldinger fra en vejrstation fås via et program eller en internet browser, måler eller bedømmer spilleren ikke aktivt disse forhold. 26 NYE REGLER

27 Fortolkning: Det må vel betyde, at det skal være smartphonen selv, der (fysisk) måler eller (med software) beregner disse forhold, for at det er ulovligt. Da der henvises til formålet med reglen, så må det betyde, at denne konklusion gælder for al brug af en smartphone. Bemærk dog, at man heller ikke må indhente oplysninger fx fra Internettet, der kan hjælpe en i sit spil. 27 NYE REGLER

28 OPGAVER. 28 NYE REGLER

29 TYNGDEKRAFTEN FLYTTER (MÅSKE) BOLDEN. 1.Ny Afgørelse 18-2b/1. 2.Vedrører ændringen i Regel 18-2b, der trådte i kraft 1/1-12: At der ikke er nogen straf, når bolden flytter sig efter adresseringen, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at det ikke var spilleren, der forårsagede flytningen. 29 NYE REGLER

30 3.Spørgsmålet er, om man som spiller kan slippe for straf ved at henvise til, at det var tyngekraften (og altså ikke en selv!), der flyttede bolden? 4.Den nye Afgørelse 18-2b/1 siger klart: Nej! 5.For at slippe for straf skal det “…være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en eller anden observerbar faktor (fx vind, vand eller en outside agency) har forårsaget boldens bevægelse. ” 6.Tyngdekraftens påvirkning er altså ikke nok, idet den ikke er en observerbar faktor. 30 NYE REGLER

31 Eksempel. 1.Du adresserer bolden, hvorefter den flytter sig. 2.Det blæser lidt, og bolden ligger på et skrånende stykke fairway. 3.Ud fra disse oplysning er det ikke en kendsgerning eller så godt som sikkert, at det ikke var dig, der flyttede bolden. 4.Du får således ét straffeslag og skal genplacere bolden. 31 NYE REGLER

32 SCOREKORT. 1.Afgørelse 6-6b/2 ændret. 2.Præciseres, at det er OK at underskrive scorekortet uden for det dertil beregnede felt, hvis… 3.…det er klart ud fra alle beviser, at underskriften er givet for at attestere slagspillerens score på alle huller. 4.Gælder både spillerens og markørens underskrift. 32 NYE REGLER

33 FÆSTNET BOLD. Afgørelse 25-2/0.5 er ændret for at præcisere, præcis hvornår en bold er fæstnet (således at man på tætklippet område kan tage lempelse uden straf): En bold anses kun for at være fæstnet, hvis… 1.… bolden, da den ramte jorden, lavede et nedslagsmærke…, 2.… bolden ligger i sit eget nedslagsmærke, og… 3.… en del af bolden er under jordoverfladen. 33 NYE REGLER

34 Det er således ikke – forudsat, at disse tre krav er opfyldt – en betingelse for, at bolden anses som fæstnet, at den berører jorden (fx kan der være græs, løse naturgenstande eller lignende mellem bolden og jorden). Enhver tvivl om, hvorvidt bolden er fæstnet, skal komme spilleren til skade. 34 NYE REGLER

35 35 NYE REGLER

36 ÆNDRINGER VEDRØRENDE LOKALE REGLER. Der er en del ændringer for, hvad man kan fastsætte i lokale regler: 1)Det er nu OK at lave en lokal regel, der giver lempelse for gene fra blottede trærødder, når bold ligger på tætklippet areal. (Afg. 33-8/8). 2)Det er præciseret, at – om end muligt – så anbefales det ikke at lave en lokal regel, der bestemmer, at alle pæle på banen er ikke-flytbare forhindringer. (Afg. 33-8/16). 36 NYE REGLER

37 3) Man kan erklære en bunker, der er usædvanligt beskadiget, for at være areal under reparation (Afg. 33-8/9). 37 NYE REGLER


Download ppt "ÆNDREDE REGLER Gældende fra 1. januar 2014 1 NYE REGLER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google