Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling
GIS i Århus kommune Peter Schack Madsen Sektionsleder Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling

2 Hvem er vi? Informatikafdelingen består af 20 personer, hvoraf 8-9 arbejder med GIS-relaterede emner: Kortlægning og kortajourføring Opbygning af diverse GIS-temaer Kobling til eksisterende registre (BBR, ESR, CVR, CPR…) Adresse-håndtering GIS på internettet ’Konsulent’ for andre afdelinger GIS-platform MapInfo og Autodesk MapGuide (web) Besøg os på

3 Eksempler på opgaver GIS er i høj grad genbrug af allerede eksisterende data eller om man vil: en anden måde at se data på. Eksempler på opgaver/projekter vi er/har været i gang med: Generel kortservice på web Digital kommuneplanlægning (PC + Web) Kommuneatlas (bygningsbevaring) (Web) Ejendomsinformation (PC + Web) GIS til beredskabsplanlægning (PC) Find ’dit’ gravsted (Web) Skolevejsanalyse (Web) 3D bymodeller VVP (PC og Web)

4 Generel kortservice på web
Enkel løsning hvor hovedbudskabet er KORT Anvendes af borgere og erhvervsliv Motionsløbere Husejere Ingeniør- og arkitektfirmaer

5 Digital kommuneplanlægning (PC + Web)
Udarbejdelsen af kommuneplan og anden planlægning foregår digitalt i bl.a. MapInfo Resultater publiceres på nettet som bl.a. Pdf-filer og som GIS-løsningen Planinfo ( ) Opslag på: Lokalplannummer Kommuneplansdelområde Links fra kortet til: Lokalplanteksten (pdf-dokument) Kommuneplanbestemmelser fra SQL-database Tematisk kort med arealanvendelse

6 Kommuneatlas/bygningsbevaring) (Web)
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdedes i 1996 det såkaldte kommuneatlas (trykt udgave i 2 bind) Atlasset indeholder bl.a. registreringer af alle bygninger i Århus kommune opført før 1940 (ca ). Atlasset er nu gjort tilgængeligt på internettet: Genbrug af eksisterende registreringer fra kommuneatlasprojektet samt BBR-data

7 Ejendomsinformation (PC + Web)
Kommunerne er typisk relativt store jordbesiddere Svært at skabe overblik, hvis ’overblikket’ er 65 A4-sider med adresser og matrikelnumre Ud fra registreringer i ESR og det digitale matrikelkort er der dannet et temakort der viser kommunal, amts- og statsejet jord Ligeledes vises ejerskab på offentlige veje Samt link til ejendomsdata hos bl.a. Told & Skat

8 GIS til beredskabsplanlægning (PC)
Vi har i foråret bistået Århus Brandvæsen med ’beredskabsdimensionering’ Øvelsen gik ud på at visualisere nuværende dækninger og risici samt konsekvenser af ændringer i beredskabet Vi har visualiseret kørselsafstande (hvor langt kan en brandbil nå på 10 min, og hvor stor %-del af befolkningen er dækket Vi har også brugt ’Det Danske Kvadratnet’, hvor man samler ’hændelser’ indenfor et kvadrat, i vort tilfælde på 1*1 km

9 GIS til beredskabsplanlægning
Og igen: masser af genbrug af eksisterende data (vi har stort set ikke brugt andet!)

10 GIS til beredskabsplanlægning (Konsekvens af øget brug af deltidsbrandmænd)

11 GIS til beredskabsplanlægning (’hvor opstår den næste brand?’)
Det gennemsnitlige risikoniveau: Beregnet ud fra BBR-data, befolkningsdata og erfaringsværdier …. Og niveauet er typisk højt hvor der er mange virksomheder og i lidt mindre grad: bor mange personer er høje bygninger (kræver stigevogn)

12 GIS til beredskabsplanlægning -opmagasinering af fyrværkeri/krudt i Århus
Pludselig bliver et emne aktuelt, og da vi har grunddata i forvejen, kan vi relativt nemt visualisere en given situation Eksempelvis: 3G mobiltelefonmaster Oplagring af krudt -> link1 -> link2

13 Demo af kvadratnet 1 * 1 km celler Vis hvor befolkningen bor
Løses i MapInfo: link: mapinfo

14 Find ’dit’ gravsted (Web)
De to kommunale kirkegårde i Århus kommune rummer gravsteder Til sammenligning: I det digitale kort er der adresser (!!) Så det kan være svært for bedemand/pårørende at finde en bestemt grav Gravstederne var i forvejen digitaliseret til brug for et internt kirkegårdssystem (afregning og anden adm.) Løsningen tilgængelig på

15 Skolevejsanalyse (Web)
Århus kommune udarbejder i år en skolevejsanalyse. Formålet er naturligvis øget trafiksikkerhed: Hvilke veje færdes børnene på? Hvor opfatter børnene at det er utrygt at færdes? Hvor skal man sætte ind med foranstaltninger? Analysen udføres af externt konsulentfirma (Nyvig) Data afleveres til interne analyser på MapInfo-format Informatikafdelingen visualiserer hovedresultaterne på internettet (målgrp. politikere, skole, forældre ..) Publicering omkring årsskiftet 1. udkast til layout: skolevejsanalyse

16 3D bymodeller VVP (PC og Web)
I forskellige sammenhænge (Bl.a. Bruuns Galleri) har man savnet et værktøj til at visualisere store anlægs-projekter og deres sammenhæng til omgivelserne Vi har derfor fået opbygget en 3D bymodel dækkende ca. Århus indenfor Ringgaden Modellen viser eksisterende forhold i korrekt form og højde, og giver mulighed for at indplacere nye projekter

17 3D bymodeller (fortsat)
Projektet kaldes VVP (Virtuel Vurdering af Planlægning) og er bl.a. et forsøg på at ’demokratisere’ planlægningen Give bygherre og beslutningstagere bedre beslutningsgrudlag Der håndteres enorme datamængder, men har man et hurtig netforbindelse (og lidt ventetid!) kan man bevæge sig rundt i modellen på internettet Link: Og ellers kan man på denne film se lidt om, hvad det går ud på: VVP-film

18 ??? Spørgsmål ?? Tak fordi I lyttede! Afslutning
Der laves GIS andre steder i kommunen. F.eks. ÅKV har en meget dygtig og innovativ GIS-afdeling GIS er utrolig spændende, specielt når det anvendes udenfor det ’tekniske’ område ??? Spørgsmål ?? Tak fordi I lyttede!


Download ppt "Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google