Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen FALS Generalforsamlingskursus, Odense 09.11.07 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen FALS Generalforsamlingskursus, Odense 09.11.07 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen,"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen FALS Generalforsamlingskursus, Odense Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

2 Anbefalinger til undervisningsministeriet
At der skabes en bedre overgang mellem samfundsfag i grundskolen og samfundsfag i gymnasiet At der etableres et relevant kursusudbud til arbejde med induktive arbejdsformer i samfundsfag C Tilsyn med lærerkvalifikationskravene i samfundsfag C på hhx Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

3 Anbefalinger til skolerne (lærerne/lederne) (stx, hhx og htx)
At der arbejdes med forskellige modeller til inddragelse af elevernes forhåndsviden i samfundsfag med henblik på at bygge bro til grundskolefaget At der fokuseres på arbejde med og udvikling af induktive arbejdsformer At markere forskellen på samfundsfag i grundforløbet og i studieretningsforløbet Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

4 Anbefalinger til skolerne (lærerne/lederne) (hhx, htx)
At der på hhx sikres en hurtig opkvalificering af de lærere, der ikke opfylder lærerkvalifikationskravene i samfundsfag C At htx arbejder med forskellige modeller for sammenkobling af samfundsfag og teknologifaget i 1htx Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

5 Eleverne og samfundsfag C
Samfundsfagsundervisningen i 1g har haft stor betydning for mit syn på det danske velfærdssamfund, og samfund og politik generelt. Jeg mener derved også, at samfundsfagsundervisningen har givet mig utrolig meget, som jeg altid vil kunne bruge som borger i et demokratisk land (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

6 Jeg har fundet ud af, hvad faget går ud på, og hvad de snakker om i TV’et. (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006, elever) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

7 Overgangen mellem grundskole og gymnasium
Samfundsfag for mit vedkommende startede langt over min forstand… det er ligesom om, at der er sat en standard for, hvad man skal kunne, når man kommer ud fra folkeskolen, og derfor starter det på et niveau, hvor (…) en minoritet af eleverne ikke kan følge med. Men det er da for dårligt… det skal ikke være en selvfølge, at man skal have kendskab til et stof, som der overhovedet ikke er blevet lagt vægt på i folkeskolen. (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

8 Overgangen mellem grundskole og gymnasium
I: Du siger, du har haft en god samfundsfagsundervisning i grundskolen, som du syntes var spændende og interessant. Føler du så, at du har haft det før, når du møder samfundsfag i gymnasiet? E: Det vi har om nu, synes jeg, er på et højere plan. Det kan være vi har det ligesom mere grundlæggende – mere uddybet – end vi havde i folkeskolen. Det er dejligt at have … grundlæggende samfundsfag. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

9 Typisk elevkarakteristik af samfundsfag i grundskolen
Jeg troede egentlig ikke, at samfundsfag gik for et obligatorisk fag i folkeskolen… fordi der var ikke nogen uddannet samfundsfagslærer i min folkeskole, det var ofte dansklæreren som blev sat ind og skulle undervise, og vi havde den samme lærer til dansk, som vi havde til historie og til samfundsfag, og han brugte timerne til dansk, og så kunne vi læse en tekst i dansk. Det diskuterede vi … jeg synes ikke, man står særlig godt rustet til samfundsfag i gymnasiet. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

10 Atypisk elev elevkarakteristik af samfundsfag i grundskolen
Jeg synes, det var rigtig lærerigt i samfundsfag, men det var også fordi, det var en rigtig god lærer. Jeg gik også på privatskole. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

11 Elevernes selvoplevede udbytte af samfundsfag i grundskolen
Stort Middel Ringe N Folkeskole 11,6 49,6 38,8 335 Privatskole 26,8 58,5 14,6 41 % 13,3 50,5 36,2 50 190 136 376 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

12 Mulig forklaring på elevudbytte af samfundsfag i grundskolen
  Dit udbytte N=376 Stort Middel Ringe total Faglige begreber blev anvendt (%)  25,8  53,2  21,1  100  Total  13,3 50,5 36,2  Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

13 Niveauskifte samfundsfag i grundskolen til samfundsfag C (elever der har færdiggjort samf C)
Niveau i gymnasium i forhold til grundskole N = 450 Meget højere 43% Højere 37% Samme niveau 5% Lavere 2% Mener ikke niveauerne kan sammenlignes 11% Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

14 Elevers angivelse af anvendelse af læremidler (elever der har afsluttet samf C)
Samf i grundskolen Samf C N % Lærebøger 158 37,1 387 90,8 Avisartikler/fotokopier 205 48,1 290 68,1 Film/video 115 27,0 93 21,8 Hjemmesider - 165 38,7 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

15 Fagligt didaktiske elementer i undervisningen (Angivelse af elever der har afsluttet samf C)
Samf i grundskolen Samf C N % Aktuelle emner 228 53,5 349 81,1 Faglige begreber 116 27,2 342 80,3 Diskussioner 254 59,6 356 83,6 Klasseundervisning 305 71,6 397 93,2 Gruppearbejde 244 57,3 282 89,7 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

16 Hvad kan du anvende samfundsfag C til
Hvad kan du anvende samfundsfag C til? (elever der har afsluttet samfundsfag C) Elevernes egne angivelser (N = 450) N % Til lettere at forstå pol. og øk. stof i medierne 385 85,6 Til at ’følge med’ 311 69,1 I diskussioner uden for skolen 301 66,9 Blive en god samfundsborger/deltage i demokratiet 293 65,1 I mit senere arbejde 148 32,9 Til deltagelse i skolens demokrati 68 15,1 Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget 35 7,8 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

17 Lærerudsagn om samfundsfag C
L: Og et af problemerne med c-niveauet, synes jeg, er bekendtgørelsen i forhold til virkeligheden. Det står mange fine ting i bekendtgørelsen, men man bruger jo al tiden i grundforløbet på indskolingen, og der er også mange timer, der forsvinder.….. (Fokusgruppeinterview marts 2006, lærere) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

18 Lærerudsagn om kravet om induktiv undervisning
Jeg tror, at det, mange af eleverne kommer med, det er en induktiv undervisning, hvor man har taget udgangspunkt i, hvad der er blevet sagt i tv-avisen dagen før. Og man har diskuteret for og imod. Hvis vi skal tage udgangspunkt i deres undren, så glemmer man jo, at i dag undrer de sig over noget bestemt. Så skal jeg finde nogle artikler til dem. De kommer først til at læse dem om to uger, fordi der er så få timer, og til den tid har de glemt alt om, at de undrer sig. (Fokusgruppeinterview, marts 2006, lærere) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

19 Ordveksling om induktiv undervisning
I: Så hvis I skulle sætte nogle tal på i forhold til induktiv og deduktiv undervisning? L1: For mit område er det helt klart stofområder (kernefaglige områder), og så er der noget tematisk derefter. Derfor vil jeg sige, det er % (deduktivt) tror jeg. L2: Ja. (Fokusgruppeinterview, marts 2006, lærere) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

20 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Tematisk tilrettelæggelse  Opfyldelse 3,6 3,7 3,9 Hensigtsmæssighed 3,3 3,8 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

21 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Afsæt i elevernes undren og nysgerrighed  Opfyldelse 2,7 3,3 2,9 Hensigtsmæssighed 3,4 3,6 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

22 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Inddragelse af aktuelle problemstillinger  Opfyldelse 3,7 4,4 4,1 Hensigtsmæssighed 4,6 4,5 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

23 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Elevers egne synspunkter,argu-menter og vurderinger  Opfyldelse 3,9 4,1 Hensigtsmæssighed 4,2 4,4 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

24 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Alsidighed i valg af synsvinkler  Opfyldelse 3,9 3,6 3,7 Hensigtsmæssighed 4,1 3,8 4,0 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

25 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Alsidighed i brug af begreber  Opfyldelse 3,3 3,4 3,6 Hensigtsmæssighed 3,5 3,8 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

26 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen
Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stx hhx htx Alsidighed i brug af metoder  Opfyldelse 3,3 3,4 Hensigtsmæssighed 3,6 4,0 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

27 Sammenhæng mellem grundskole og gymnasium.
Med samfundsfag C fra 2005 er der skabt et lovgrundlag for en sammenhægende obligatorisk undervisning i faget fra folkeskole til gymnasium. Spørgsmålet er hvad den sammenhæng består i. og om den er gennemført i praksis. Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

28 Formålet med samfundsfag C
At fremme elevernes lyst og evne til deltagelse i det den demokratiske debat (udbygning af et mål fra folkeskolen) At give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold At give viden og forståelse af dynamikken i samfundsudviklingen (nyt mål i gymnasiet) Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

29 Formålet med samfundsfag C
At fremme elevernes lyst og evne til deltagelse i det den demokratiske debat (udbygning af et mål fra folkeskolen) At give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold At give viden og forståelse af dynamikken i samfundsudviklingen (nyt mål i gymnasiet) Alle mål peger i retning af en almen samfundsmæssig handlekompetence. Der er ikke klare studieforberedende elementer Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

30 Indhold i samfundsfag C
Samfundsvidenskabelige teorier, begreber, modeller og metoder Aktuelle samfundsfaglige problemstillinger Elevdeltagelse Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

31 Indhold i samfundsfag C
Samfundsvidenskabelige teorier, begreber, modeller og metoder Aktuelle samfundsfaglige problemstillinger Elevdeltagelse Det videnskabelige er redskab for fagets egentlige genstandsområde, de aktuelle samfundsfaglige problemstillinger Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

32 Didaktik i Samfundsfag C
tematisk tilrettelæggelse vekslen mellem induktive og deduktive undervisningsformer vægt på den enkelte elevs mulighed på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger udadvendte arbejdsformer mindst et projektarbejde aktuelle problemstillinger informationsteknologiske redskaber samspil med andre fag Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika

33 Didaktik i Samfundsfag C
tematisk tilrettelæggelse vekslen mellem induktive og deduktive undervisningsformer vægt på den enkelte elevs mulighed på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger udadvendte arbejdsformer mindst et projektarbejde aktuelle problemstillinger informationsteknologiske redskaber samspil med andre fag Et reformpædagogisk fag, rettet mod virkeliggørelse af elevens handlekompetence Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika


Download ppt "Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen FALS Generalforsamlingskursus, Odense 09.11.07 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google