Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed og Handicap Nexus 2019

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed og Handicap Nexus 2019"— Præsentationens transcript:

1 Sundhed og Handicap Nexus 2019
Nexus undervisning

2 Login procedure Nexus Web Log ind på: jammerbugt.nexus.kmd.dk
På stationær pc, fremsøges Nexus og fastgøres til startside/proceslinjen ved højre klik på ikonet. På Ipad finde Nexus web, som anvendes af alle, som ikke er udekørende eller til medicindelen. Der logges ind med eget brugernavn og adgangskode. Nexus Web

3 Forvaltningsloven § 32: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. Vi må ikke læse på borgere, der ikke har relevans for vores arbejde. OBS! Tavshedspligt – borgere må ikke omtales udenfor arbejdspladsen eller til kollegaer, der ikke har med borgeren at gøre.

4 Vejledninger og arbejdsbeskrivelser
På vip.Jammerbugt.dk eller vip ikonet på IPad kan I finde diverse arbejdsgangsbeskrivels er og vejledninger. De gulmarkerede er de relevante mapper for sundhed og handicap.

5 Undervisningsindhold
Nexus overblikke (+ opsætning af startsider) Orientering i systemet: hvordan findes forskellige oplysninger som borgerjournal, medicin, kalender, advis mv. Hvordan og hvor dokumenteres der? (bl.a. pædagogisk notat, trafiklys registreringer, indsatser og delmålsnotater, generelle oplysninger, udredninger, samtykke m.m.) Medicin og sundhedsfaglig dokumentation Planlægning i kalender Kommunikation i Nexus (Advis/Medcom) + Arbejdsgang for advis + Medcom Upload og print af dokumenter

6 Overblik i systemet Nexus Links Læseoverblik Daglig dokumentation
Uploadede dokumenter Generelle oplysninger Medicin og sundhedsfaglig dokumentation VUM Myndighed Relationer og tilhørsforhold

7 Overblik på tværs af borgere
Lodret kolonne er på tværs af borgerne Dette overblik skal tjekkes hver dag Se aktive borgerliste her Se teamets eller husets kalender her Se og send advis her

8 Nyt seneste døgn Hvis man er tilknyttet flere organisationer eller fx teams, kan man her vælge den organisationsenhed man vil se.

9 Nyt seneste uge En borger kan fremsøges i denne rubrik, eller ved at klikke på navnet i oversigten. Der kan søges på navn, vejnavn, fødselsdato. Der kan søges på dato, således man kan få nyt fra seneste uge eller fx. 14 dage. Søg evt. på Tags, for på den måde at få en mere nøjagtig søgning.

10 Overblik på borgerplan
Vandret kolonne vedrører en konkret borger. Se hele borger journalen her. Borgernavn + cpr Se borgerens medicin Se borgerens aftaler Herfra sendes Advis og medcom vedrørende den konkrete borger Her foregår den daglige dokumentation Borgerbanner –relevante/vigtige oplysninger

11 Daglig dokumentation Hvide kasser med + viser der kan tilføjes et skema eller notat. Er der pil bagefter er der flere skemaer at vælge imellem. Borgernavn + cpr.

12 Generelle oplysninger
Nogle af skemaerne linker til andre overblik, fx helbredsoplysninger som også kan ses på det sundhedsfaglige overblik Generelle oplysninger Klik her og udfyld skemaerne

13 Vælg de relevante skemaer der skal udfyldes.

14 Vælg placering Social/handicap drift, hvis ikke det er forvalgt.
Udfyld tekstboksene med relevant tekst. Få evt. hjælp/inspiration ved at holde markøren på det lille spørgsmålstegn, eller ved at læse vejledningen der ligger på Når en boks er udfyldt kan det være nødvendigt at bruge ”refresh” knappen øverst i skærmbilledet, for at få teksten vist på overblikket.

15 Nyttige Links Borgernavn + cpr.
Her finder du links der kan være nyttige i det daglige arbejde.

16 Relationer og tilhørsforhold
Borgernavn + cpr. Herfra tilføjes øvrige kontakter som frisør og alt som ikke kan slås op i sundhedsregistreret.

17 Opgaver Fremsøg en borger du er tilknyttet.
Orientér dig på de forskellige overblik. - Nyt seneste døgn/Nyt seneste uge - Daglig dokumentation - Generelle oplysninger - Relationer og tilhørsforhold - Links – Åben VIP linket og find manual

18 Tilføj notater og opret skemaer.
Pædagogisk notat Samværsbeskrivelse Døgnrytmeplan Magtanvendelse Risikovurdering Trafiklysregistrering Samtykkeskema APV

19 Tilføj et pædagogisk notat
Gå til overblikket ” Daglig dokumentation” Tilføj et pædagogist notat

20 Udfyld et pædagogisk notat
Dette skema anvendes ved notater der IKKE vedrører delmål. Der udfyldes, de dele, der er relevant for notatet. Luk med ”gem som udfyldt” Husk at tilføje Tags, så er notatet lettere at søge frem igen. Brug evt. ”Tags listen” der ligger på VIP. Dato og klokkeslæt kan ændres hvis det er nødvendigt.

21 Søg notater Gå til overblikket ”Daglig dokumentation” og søg notater.
Borgernavn + cpr. Fremsøg dokumenter ved at indsætte dato Man kan fremsøge notater ved hjælp af tags.

22 Tilføj Døgn og Samværsbeskrivelse
Gå til overblikket ”Daglig dokumentation Tilføj Samværsbeskrivelse

23 Udfyld Samværsbeskrivelse
Udfyld skemaet med relevant information i felterne. Klik på pilen og få flere felter frem til valgfrie overskrifter. Tilføj valgfrie overskrifter fx. ”aktiviteter” ”kommunikation”, ”weekend” m.fl.

24 Udfyld døgnrytmeplan I samme skema findes døgnrytmeplanen længere nede på siden. Udfyldes hvis relevant, med information om borgerens døgnrytme. Alle borgere har ikke nødvendigvis brug for både samværsbeskrivelse og døgnrytmeplan. Det aftales på arbejdspladsen hvad man bruger. Klik på pilen og få et skema frem med klokkeslæt.

25 Tilføj Magtanvendelse
Vælg dataområde ved at vinge af i den rigtige boks. Gå til overblikket ”Daglig dokumentation Tilføj magtanvendelse

26 Udfyld Magtanvendelse
Vælg forløb social/handicap drift, hvis ikke der er forvalgt. Vælg igen skema, og udfyld herefter de dele der er relevant for magtanvendelsen.

27 Tilføj Risikovurdering
Tilføj risikoprofil/risikovurdering vælg den øverste for at udfylde skemaet. Dette skema tilføjes kun én gang. Ved ændringer, kan det redigeres løbende. Borgernavn + cpr

28 Udfyld risikovurdering
Borgernavn + cpr. Vælg forløb social/handicap drift hvis ikke det er valgt. Udfyld felterne med relevante oplysninger om borgeren. Udfyld trafiklys farverne ved at klikke tekstfeltet op på den lille pil.

29 Tilføj Trafiklys registrering
Tilføj Trafiklys registrering vælg ALTID den nederste af de to muligheder. Borgernavn + cpr.

30 Udfyld trafiklys registrering.
Her kan der tilføjes tags hvis det ønskes. Marker her hvilken farve registreringen har. Udfyld skemaet med de relevante oplysninger og ”Gem som aktivt” Herefter vil den valgte farve være synlig på borgerbanneret.

31 Opret en APV Gå til overblikket ”Generelle oplysninger” og vælg APV skema

32 Udfyld skemaet 1) Alle stjerne markerede felter skal udfyldes ( *).
2) Placering, her skal altid vælges ”Forløb social/handicap drift” 3) Tags er det samme som søgeord, kan sættes på, hvis det viser sig eksempelvis hygiejne er meget relevant for APV’en. Skal kun udfyldes hvis relevant. 4) Vælg opfølgningsdato 5) Er APV’en i orden vælg ja/nej Borgernavn + cpr.

33 Udfyldelse af APV Kun relevante felter udfyldes
Følgende overskrifter kan udfyldes: Generelle forhold Psykisk arbejdsmiljø Praktisk hjælp Personlig pleje APV-hjælpemidler Forflytninger Sygepleje

34 Tilføj Samtykkeskema Gå til overblikket ”Generelle oplysninger” og vælg Samtykkeskema skema

35 Udfyld skemaet Vælg placering, her skal altid vælges forløb ”social/handicap drift. Borgernavn + cpr. Vælg et skema. Ved at klikke på pilene åbner et skema der kan udfyldes. Udfyld det relevante skema og ”gem som udfyldt”

36 Det er vigtigt at begrunde hvorfor, hvis ikke borgeren er i stand til at give samtykke.

37 Opgaver Gå ind på jammerbugt.nexus-review.kmd.dk Søg en borger
Udfyld et pædagogisk notat Tilføj en samværsbeskrivelse/Døgnrytmeplan Tilføj en trafiklysregistrering Fremsøg notater i feltet på overblikket ”Daglig dokumentation”

38 Indsatsmål og delmål (VUM)

39 Arbejdsgang i forhold til indsatsmål og delmål
Indsatsmål (udarbejdes af myndighed) Delmål Handling Notat Opfølgning

40 VUM (udarbejdes af myndighed)
Borgernavn + cpr. Man kan benytte overblikket VUM myndighed for at finde VUM udredningen. Dette overblik bruges kun til at læse VUM udredningen, samlet faglig vurdering og diverse indsatser. Her skal udfører IKKE arbejde. Her kan du også læse myndigheds samlede faglige vurdering af borgeren.

41 Indsatsmål og Delmål 1. Gå til overblikket ”Daglig dokumentation”
2. Find borgerens indsatsmål der er oprettet af myndighed. 3. Tilføj delmål ved at trykke på plus knappen. Delmålet vil ligge sig under indsatsmålet. 4. Pilen bagved delmålet giver mulighed for at oprette en handling eller delmålsnotater. 5. Benyt ”Rediger” når delmålet skal afsluttes og opnået resultat udfyldes. Find vejledningen ”nexus-pixi-udfører” på

42 Opret Delmål Udfyld skemaet, alle stjerne markerede felter skal udfyldes ( *). Skriv Delmålet her, husk at formulere det som en påstand. Opnået resultat udfyldes først når delmålet skal afsluttes. Brug hjælpeteksterne ved at holde musen på de små spørgsmålstegn. ? Brug vejledningen på VIP. Jammerbugt.dk Gem som ”Aktiv” når du er færdig med at udfylde, ved at klikke på den lille pil i den grønne boks.

43 Opret handling. De gulmarkerede felter udfyldes automatisk.
Handlingerne beskriver hvordan der arbejdes med delmålet. Der kan oprettes flere handlinger som afsluttes og oprettes løbende i delmålets levetid. Der skal vælges faglig tilgang eller metode, hvis det er relevant, ellers spring det over. Beskriv medarbejderens og borgerens indsats i forbindelse med handlingen. ”Gem som aktiv” når du er færdig.

44 Opret delmåls notat. Alle notater vedrørende delmål, skrives som delmålsnotater. Disse skrives med påstande som overskrift. Der kan tilføjes nuværende niveau, hvor niveauet angives på en skala fra 0 – 4 Delmålsnotatet tilføjes på pilen bagved delmålet på forsiden.

45 Tilføj status og opfølgning.
Ved at klikke på pilene ud for indsatsmålene åbner et skema hvori man kan skrive sin status og opfølgning på indsatsmålet. Når det er færdig udfyldt ”Gem som kladde” da myndighed skal have mulighed for at skrive deri også. På overblikket ”Daglig dokumentation” tilføjes Status og opfølgning. Dette gøres som regl én gang årligt forud for et handleplansmøde.

46 Indsatsplan eksterne borgere.
Indsatsplanen på en ekstern borger oprettes her, få hjælp af din superbruger til at åbne skemaet, så du kan udfylde det.

47 Opgaver Gå ind på jammerbugt.nexus-review.kmd.dk Søg en borger
Find vejledningen til oprettelse af delmål på Opret et delmål Opret en handling Opret et delmåls notat

48 Medicin og sundhedsfaglig dokumentation

49 Arbejdsgang i sundhedsfaglig dokumentation
Sygeplejefaglig udredning Handleplan Målinger Medicinregistrering

50 Hvad er en sundhedsindsats?
Alle opgaver, der i udgangspunktet er lægeordinerede, er sundhedsindsatser Alt det man ikke er født med Borgerens almentilstand er også afgørende for, om der er tale om sundhedsfaglig virksomhed, fx handicappede

51 Eksempler på sundhedsopgaver
Medicinudlevering Sondeernæring Insulingivning Medicindosering Kompressionsstrømper Kateter pleje Øjendråber Sårpleje Blodsukkermåling Hvis borgeren har en sundhedsfaglig indsats skal det næste overblik ”medicin og sundhedsfaglig dokumentation” benyttes.

52 Medicin og sundhedsfaglig dokumentation
Tilføj sygeplejefaglig udredning, find vejledning dertil på Vip.jammerbugt.dk Tilføj en sundhedsfaglig handleplan, eller lav en opfølgning i en allerede eksisterende handleplan. Se og tilføj forskellige sundheds og værdiskemaer i dette overblik. Tilføj fravalg af livsforlængende behandling. Når den er udfyldt vil svaret komme frem på ”Borgerbanneret” Tilføj og se medicinlisten her. Helbredsoplysninger tilføjes i ”Generelle oplysninger”

53 Tilføj sundhedsfaglig handleplan
Tilføj en sundhedsfaglig handleplan, ved at vælge det relevante skema her. Find vejledning til udfyldelse af handleplan på VIP.jammerbugt.dk Borgernavn + cpr. Udfyld derefter handleplanen i det skema der åbner, med problem – mål – handlinger og tilføj herefter opfølgninger i handleplanen.

54 Udfyld skemaet Tilføj derefter handling og ”gem som igangværende”
Tilføj mål og ”gem som åbent” Udfyld de stjernemarkerede felter og ”gem som aktivt”

55 Når en handleplan skal lukkes, gøres det fra ”problemet”, der gemmes som inaktiv
Ved at klikke på de små pile åbner der et skema. Her noteres opfølgning på de forskellige handlinger der er. Dette kan fx være hver dag, eller hver uge. Husk at notere under den rigtige handling. Der kan tilføjes flere handlinger på samme tid i handleplanen hvis det er nødvendigt. Man kan også vælge at afslutte en handling og derefter oprette en ny hvis situationen ændres.

56 Medicin registrering Under fanen medicin, vælges aktuel medicin
Borgernavn + cpr.

57 Registrer at medicin er givet på et bestemt klokkeslæt.
Tryk på Vælg tid – denne er lys grå – når tiden vælges er den tydelig blå. Alle de præparater som skal gives på det valgte tidspunkt vinges automatisk af. Hvis en af tabletterne ikke skal gives, kan vingen fjernes. Når man har tjekket at tabletterne stemmer med det antal man giver borgeren, trykkes registrer givet. Det er også her, man kan vælge hvis der er noget, der skal registreres som ikke givet. 1) Vælg tid 3 2

58 PN registrering Under fanen medicin vælges PN medicin
Borgernavn + cpr. z

59 Der kommer en liste frem med det PN medicin borgeren har.
Borgernavn + cpr. Åben de forskellige muligheder på pilen til højre for præparatet Vælg opret som Givet/administreret

60 Følgende skema kommer frem og det udfyldes således:
Antal enheder, er hvor mange gange du har udleveret ordinationen. Tidsfelterne er automatisk udfyldte, men tidspunktet skal ændres til det tidspunkt, hvor PN er udleveret til borgeren. Beskriv hvorfor dette PN medicin gives Beskriv virkningen af medicinen. Afslut med trykke: Gem og luk.

61 Beskriv virkning af PN Borgernavn + cpr.
Find det udleverede PN medicin på listen og tryk ”Redigér” for at åbne skemaet og beskrive virkningen.

62 Opgaver Fremsøg en borger og orientér dig på det sundhedsfaglige overblik Find medicinlisten Læs den sygeplejefaglige udredningen hvis den er oprettet. Gå ind på jammerbugt.nexus-review.kmd.dk Find en borger Opret en sundhedsfaglige handleplan og tilføj en opfølgning

63 Øvrige funktioner i Nexus
Upload dokumenter Kommunikation/korrespondance - Advis - Medcom Print af indsatsplaner

64 Uploadede dokumenter Gå til overblikket ”Upload dokumenter”
Her kan man tilføje dokumenter ved at klikke på + i boksen hvor det skal uploades. Hvis der ikke der kan uploades dokumenter til de enkelte bokse, skal forløbene tilknyttes borgeren. Dette skal din superbruger gøre.

65 Advis fra borgeroverblikket.
Bruges når der skal sendes besked til en intern samarbejdspartner. Borgernavn + cpr. Fremsøg en borger – vælg fanen ’korrespondance’ Vælg Indbakke for at oprette ny advis Borgernavn + cpr. Under opret vælg ’advis’

66 Udfyld skemaet Vælg modtager eksempelvis ”Visitator” Borgernavn + cpr.
Udfyld emne + besked tekst. Tryk på afsend Borgernavn + cpr.

67 Besvarelse af advis Når en advis modtages fra enten start overblikket, brev-ikonet i venstremenuen, eller under borgere korrespondancer er der følgende muligheder for handling: - Besvar: Svar beskeden - Svar til alle: Hvis der er sat flere modtagere på, kan man svare til alle - Videresend: Advis kan nogle gange sendes forkert, så kan den videresendes til den gruppe, der søges - Accepter og luk: (Accepter advis, så står dit navn på den og de øvrige i gruppen ved, du vil handle på den) - Accepter og gå til borgeren: (du vil handle på advis’en med det samme og samtidigt fortælle andre du vil gøre det) - Arkiver: advis andre handler på eller du er færdig med at handle på kan arkiveres - Gem og luk: Du har læst advis og vil bare ud af siden igen

68 Medcom Anvendes til kommunikation med læger, sygehuse, andre behandlingssteder, andre kommuner Vælg fanen korrespondance (her kan vælges at se slettede, sendt, kladde og indbakke) Vælg indbakke for at oprette en korrespondance Vælg ”Opret” knap Vælg ”Medcom korrespondance” 1 2 3

69 Udfyldelse af Medcom TIP ALLE skemaer i Nexus kan sendes som medcom
De stjernemarkerede felter udfyldes: Til: fremsøg modtager eks. Læge, behandlingssted mv. Fra: Jeres egen organisation Prioritet: altid ”Rutine” Emne: udfyldes med hvad meddelelsen drejer sig om. TIP ALLE skemaer i Nexus kan sendes som medcom

70 Udskriv en indsatsplan
Gå til borgeroverblik Vælg borgerforløb – VUM aktindsigt Borgernavn + cpr.

71 Borgernavn + cpr. På pilen ved printerikonet vælges aktiviteter Vælg de aktiviteter der skal udskrives ved at vinge af i boksen Vælg derefter ”generér PDF”

72 Den valgte indsatsplan åbner som PDF og kan nu udskrives ved at trykke på printer ikonet og derefter vælge printer osv.


Download ppt "Sundhed og Handicap Nexus 2019"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google