Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvantitativ undersøgelse om hjerteflimmer 2016

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvantitativ undersøgelse om hjerteflimmer 2016"— Præsentationens transcript:

1 Kvantitativ undersøgelse om hjerteflimmer 2016
Blandt danskere med hjerteflimmer 2016

2 Fakta om undersøgelsen
Gennemført af Kompas Kommunikation i perioden 26. maj - 20 juni 2016 via internettet (CAWI) blandt danskere med diagnosticeret atrieflimren. Rekruttering foretaget via analyseinstituttet Epinion samt via patientforeningen Hjernesagen og Facebook kampagne. Respondenterne har fået stillet 20 spørgsmål ekskl. demografiske variable. Kompas Kommunikation har renset de indsamlede data for at sikre, at alle respondenter har angivet valide besvarelser på køn og alder, samt at ingen respondenter har deltaget mere end én gang i undersøgelsen. Respondenterne er blevet prækvalificeret med to screeningspørgsmål; 1) Har diagnosen atrieflimren, 2) Diagnosen stillet af en sundhedsfaglig person. I alt har 401 respondenter svaret på undersøgelsen. I tabeller og grafer er alle procenter afrundet uden decimaler. Derfor summerer ikke alle tabeller og grafers sum til 100 procent. Det er Kompas Kommunikations generelle anbefaling, at konklusioner kun drages på tal, hvor n > 100, dog med undtagelser. Undersøgelsen er foretaget sammen med Hjernesagen i samarbejde med Pfizer.

3 De demografiske variable på respondenterne
Aldersgrupper

4 Har du fået konstateret hjerteflimmer/atrieflimren?
*Base: Alle respondenter

5 Hvem stillede din hjerteflimmer-diagnose?
*Base: Alle respondenter

6 Hvilket år fik du stillet diagnosen hjerteflimmer?
(medianen, den midterste observation, er år 2011) *Base: Alle respondenter

7 Får du i dag blodfortyndende medicin pga. din hjerteflimmer?
*Base: Alle respondenter

8 Hvilken blodfortyndende medicin benytter du?
*Base: Alle respondenter, som får blodfortyndende medicin

9 Hvilke af følgende symptomer oplevede du, før du fik konstateret hjerteflimmer?
(vælg alle de svar, som gør sig gældende for dig) *Base: Alle respondenter

10 Hvad tænkte du først, da du oplevede disse symptomer?
*Base: Alle respondenter, som har oplevet en specifik symptom, før de fik konstateret hjerteflimmer

11 Kendte du symptomerne, før du selv fik stillet diagnosen?
*Base: Alle respondenter

12 Hvor lang tid gik der ca., fra du først oplevede symptomer, til du fik stillet diagnosen hjerteflimmer? *Base: Alle respondenter

13 Hvorfor gik der [tid] fra du først oplevede symptomer til du fik stillet diagnosen hjerteflimmer?
(Vælg alle de svar, som gør sig gældende for dig) * Base: Alle respondenter, som oplevede, at der gik mere end 4 måneder fra de oplevede symptomer til de fik stillet diagnosen hjerteflimmer

14 Nedenstående er risikofaktorer for hjerteflimmer
Nedenstående er risikofaktorer for hjerteflimmer. Hvilke af disse havde du, inden du fik diagnosen? *Base: Alle respondenter

15 Kendte du risikofaktorerne for hjerteflimmer, før du selv fik stillet diagnosen?
*Base: Alle respondenter

16 Har du haft blodprop eller blødning i hjernen som følge af din hjerteflimmer?
*Base: Alle respondenter

17 Havde du fået konstateret hjerteflimmer, inden du fik en blodprop eller blødning i hjernen?
*Base: Alle respondenter, som har haft en blodprop eller blødning i hjernen som følge af hjerteflimmer

18 Var du i behandling med blodfortyndende medicin, da du fik en blodprop eller blødning i hjernen?
*Base: Alle respondenter, som har haft en blodprop eller blødning i hjernen som følge af hjerteflimmer

19 Vidste du, inden du fik konstateret hjerteflimmer, at der var en sammenhæng mellem hjerteflimmer og blodprop eller blødning i hjernen? *Base: Alle respondenter

20 Hvordan blev det opdaget, at du lider af hjerteflimmer?
(vælg venligst ét svar) *Base: Alle respondenter

21 Hvorfor tror du, at din hjerteflimmer først blev opdaget, da du blev indlagt med en blodprop eller blødning i hjernen? (vælg de svar, som gør sig gældende for dig) * Base: Alle respondenter, som angiver, at deres hjerteflimmer først blev opdaget, da de blev indlagt med en blodprop eller blødning i hjernen

22 Tror du, at din hjerteflimmer ville være blevet opdaget hurtigere, hvis der havde været mere samfundsoplysninger om hjerteflimmer generelt? *Base: Alle respondenter

23 Tror du, at din hjerteflimmer ville være blevet opdaget hurtigere, hvis de praktiserende læger oftere tog initiativ til at undersøge patienter med risikofaktorer for hjerteflimmer? *Base: Alle respondenter


Download ppt "Kvantitativ undersøgelse om hjerteflimmer 2016"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google