Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bachelor orientering Studievejleder Kamilla S. Jessen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bachelor orientering Studievejleder Kamilla S. Jessen."— Præsentationens transcript:

1 Bachelor orientering Studievejleder Kamilla S. Jessen

2 Program 16.15-17.00 - 2. års studerende Kemi Specialiseringer
Medicinalkemi Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

3 Informationssiden

4 Informationssiden

5 KEMI - Generelt 1. semester Calculus 1 (5) Almen kemi (5)
Introduktion til kemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Kemisk projekt (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Statistik og databehandling (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Uorganisk materiale kemi (10) Mikroskopisk fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Strukturelt kursus (3 forskellige) (5) Spektroskopi og struktur (5) Valgfri (5) 5. semester Analytisk kemi (5) Videnskabstoeri (5) Q2 Valgfri (10) Anbefalet studieforløb (10) 6. semester Bachelorprojekt (10) Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

6 KEMI (Bac) - Organisk Kemi 1. semester Calculus 1 (5) Almen kemi (5)
Introduktion til kemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Kemisk projekt (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Statistik og databehandling (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Uorganisk materiale kemi (10) Mikroskopisk fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Strukturkemi IIa: Spektroskopi i Organisk Kemi (5) Spektroskopi og struktur (5) Valgfri (5) 5. semester Analytisk kemi (5) Videnskabstoeri (5) Q2 Organisk kemi IIIa – eksperimentel organisk syntese Organisk kemi IIIb - fysisk organisk kemi 6. semester Bachelorprojekt (10) Valgfrit kursus Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

7 KEMI (Bac) - Uorganisk materialekemi 1. semester Calculus 1 (5)
Almen kemi (5) Introduktion til kemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Kemisk projekt (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Statistik og databehandling (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Uorganisk materiale kemi (10) Mikroskopisk fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Strukturkemi IIc: Kemisk krystallografi (5) Spektroskopi og struktur (5) Valgfri (5) 5. semester Analytisk kemi (5) Videnskabstoeri (5) Q2 Fourier- analyse (5) Valgfrit (5) Valgfri 6. semester Bachelorprojekt (10) Materialekemi II: Eksperimentel materialekemi Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

8 KEMI (Bac) - Fysisk kemi Fysisk Kemi II: Reaktionsdynamik Valgfri
1. semester Calculus 1 (5) Almen kemi (5) Introduktion til kemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Kemisk projekt (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Statistik og databehandling (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Uorganisk materiale kemi (10) Mikroskopisk fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Strukturkemi Iia, Iib el. IIc (5) Spektroskopi og struktur (5) Valgfri (5) 5. semester Analytisk kemi (5) Videnskabstoeri (5) Q2 Fysisk Kemi II: Reaktionsdynamik Valgfri 6. semester Bachelorprojekt (10) Modellering IIa: Drug Design og Bioinformatik el. Modellering IIb: Computational Chemistry el. Klima og miljøkemi Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

9 Sidefag Målrettet mod undervisningskompetence i gymnasiet
Hovedfag/sidefag Er på 120 ECTS Hvis indenfor for ST er det maks. 90 ECTS pga. overlappende kurser Hvis udenfor ST udvides kandidaten med 30 ECTS og bliver dermed på 150 ECTS. SU’en udvides tilsvarende. Kan kun vælges i fag der udbydes i gymnasieskolen

10 Eksempler på sidefag Fysik Biologi Matematik Datalogi Dansk Historie
Idræt

11 Sidefag udenfor ST Sidefag Støttefag Obligatorisk kemi 3. år 6. 5.
Analytisk kemi (5) Bachelorprojekt 2. år Q4 Spektroskopi og struktur Strukturelt kursus (3 forskellige) Videnskabsteori Q3 Kemisk binding Spektroskopi Lineære transformtioner Q2 Videregående organisk kemi Uorganisk materialekemi Mikroskopisk fysisk kemi Q1 Makroskopisk fysisk kemi 1. år Organisk kemi Statistik og databehandling Moderne fysik K Almen biokemi Indedende mekanik Uorganisk kemi Kemisk projekt Calculus 2 Almen kemi Introduktion til kemi Calculus 1

12 Optag på sidefaget Der skal ansøges om tilvalg gennem AU’s ansøgningsprogram, som man kan tilgå på følgende måde: Der åbnes for ansøgningsprogrammet slut februar og der skal søges senest d. 20. april

13 MEDICINALKEMI - Organisk Kemi
1. semester Calculus 1 (5) Almen kemi (5) Introduktion til medicinalkemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Videnskabsteori (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Almen molekylærbiologi (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Videregående biokemi (10) Mikroskopsik fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Spektroskopi i organisk kemi (5) Molekylær modellering (5) Statistik og databehandling (5) 5. semester Almen fysiologi (10) Organisk Kemi IIIa: Eksperimentel Organisk Syntese (10) Analytisk kemi (5) Forslag: Nanokarakteri-sering (5) 6. semester Bachelorprojekt (10) Modellering II: Drug design og bioinformatik (10) Medicinalkemi I: Drug discovery og drug delivery (10) Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

14 MEDICINALKEMI - Biofysisk Kemi 1. semester Calculus 1 (5)
Almen kemi (5) Introduktion til medicinalkemi (5) Calculus 2 (5) Uorganisk kemi (5) Videnskabsteori (5) 2. semester Organisk kemi (10) Almen biokemi (5) Indledende mekanik (5) Almen molekylærbiologi (5) Moderne fysik K (5) 3. semester Makroskopisk fysisk kemi (5) Videregående organisk kemi (10) Videregående biokemi (10) Mikroskopsik fysisk kemi (5) 4. semester Spektroskopi (5) Kemisk binding (5) Lineære transformationer (5) Biofysisk kemi (5) Molekylær modellering (5) Statistik og databehandling (5) 5. semester Almen fysiologi (10) Bio NMR (5) Fourier- analyse (5) Analytisk kemi (5) Forslag: Nanokarakteri-sering (5) 6. semester Bachelorprojekt (10) Modellering II: Drug design og bioinformatik (10) Medicinalkemi I: Drug discovery og drug delivery (10) Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

15 Bachelorkontrakt Findes på studerende.au.dk/kemi Generator til bachelorkontrakter Undervisning Studiekontrakter Bachelorkontrakten skal indeholde alle de kurser, som man tager på sin bachelor Bachelorkontrakten skal senest afleveres d. 1. maj.

16 Bachelorprojekt Valget af bachelorprojekt sker til efteråret, hvor der vil være en postersession, hvor man kan møde de enkelte grupper på kemi og høre om, hvad det er de laver. Hvis man tager sidefag udenfor ST, skal man nu gå i gang med at finde ud af, hvos man gerne vil skrive bachelor henne. Star med at orientere dig om de grupper der er på kemi på chem.au.dk  forskning  forskningsområder Tag derefter kontakt til de grupper du finder interressante Tag så stilling til, hvem du gerne vil have og hør dem om du må skrive bachelor ved dem i efteråret.

17 Sikkerhedskursus Obligatorisk kursus i arbejdsmiljø, sikkerhed og brandbekæmpelse Skal bestås inden bachelorprojekt påbegyndes Afholdes 4 gange årligt (2 dage) Find kurset på BB/kursuskataloget og søg information her Tilmelding sker på BB, ved at tilmelde sig ”Occupational safety training and fire fighting”

18 Fremdriftsreform Beståelseskrav på 45 ECTS pr. Studieår
Maksimal studietid Bedre merit ved studieophold Bedre merit ved studieskift Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse Mere fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser Se mere på: studerendeaudk/fremdriftsreformen

19 Fremdriftsreform - Beståelseskrav
Besteåelseskrav på 45 ECTS pr. studieår Hver kursustilmelding udløser en eksamenstilmelding Eksamen kan ikke afmeldes Studerende, der først er tilmeldt et valgfrit kursus, har ikke krav på at skifte til et nyt

20 Fremdriftsreform – usædvanlige forhold
Udøvere af elitesport Graviditet Funktionsnedsættelse Sygdom hos dig selv eller nærmeste familie Dødsfald i nærmeste familie Borgerligt ombud (f.eks. nævning) Studerende, der ikke følger normalt studieprogram – som følge af tidligere dispensationer eller faglige hensyn Andre forhold hvor du ‘er uden skyld’ – f.eks. manglende børnepasning

21 Fremdriftsreform – ikke usædvanlige forhold
Studietræthed Fuldtids- eller deltidsarbejde af kortere eller længere varighed Manglende studieegnethed

22 Kandidat orientering Studievejleder Kamilla S. Jessen

23 Program 17.15-18.00 - 3. års studerende Bachelorprojekt Speciale
Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform Kandidatopbygning Kandidatprogram

24 Informationssiden

25 Informationssiden

26 Bachelorprojekt Bacheloropgaven er 10 ECTS – IKKE mere end det!
Du skal stifte bekendtskab med forskning ved at lave et selvstændigt arbejde Demonstrere den viden og de akademiske færdigheder du har opnået hidtil Du skal udføre og afrapportere et selvstændigt arbejde Det er primært en øvelse i metode, formidling og formalia

27 Bachelorprojekt Bachelorprojektet afsluttes med en rapport på sider, hvor dine resultater (teori, metode, resultater, analyse, perspektiver, mm.) afrapporteres Se studieordningen for præcis ramme Begynd gerne at skrive i god tid (3-4 uger før eksamensperioden). Hvis man har tid i overskud kan man altid lave noget mere på projektet og afrapportere dette. Næste aflevering er torsdag d.  kl. 12:00. Afleveres via Digital Eksamen (DE) Der skal ikke afleveres et eksemplar i papir.

28 Studieordninger

29 KandidatKontrakt Samme princip som bachelorkontrakt.
Skal indeholde alle de kurser man ønsker på sin kandidat. Findes på studerende.au.dk/kemi Undervisning Studiekontrakter

30 Speciale Afleveres hurtigst muligt. Startdato er ved begyndelsen af arbejdet. Umiddelbart efter (eller samtidig) med sidste kandidat kursus. 60 ECTS specialer påbegyndes senest 1. september året efter studiestart. Specialet skal afsluttes (inklusiv bedømmelse) senest 30. juni året efter specialestart. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. september. Afleveringsfristen er bindende og betragtes som tilmelding til eksamen Udsættelse kan i sjældne tilfælde søges ved studienævnet (særlig årsag) Afleveres der ikke til tiden er det et brugt forsøg Herefter skal en ny opgave laves, skal afleveres 3 måneder efter

31 Kandidatoptag - ordinær
Der søges via DANS som tilgås via mit.au.dk eller kandidat.au.dk Der skal søges inden 1. april

32 Kandidatoptag – midlertidig indskrivning
Midlertidigt optag laves, hvis Optag ikke har modtaget al relevant information om ens beståede bachelor inden d. 30. september 2017. Dette er en dispensationsansøgning, der søges om ved studienævnet Hvis man består sin bachelor inden det midlertidige optag udløber, optages man automatisk på kandidaten. Der ansøges senest 1. juni via blanket, som findes på: Studerende.au.dk/kemi  Studievejledningen  Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet

33 SU Bachelor og kandidat er to forskellige uddannelser og derfor skal der søges om ny SU SU til kandidaten kan tidligst søges en måned før den ønskes ”Kandidat SU” kan ikke fås før man har afsluttet sin bachelor Hvis man er midlertidig indskrevet på kandidaten, forlænger man sin “bachelor SU” indtil sidste karakter for ens bacheloruddannelser falder. Sidste eksamentilhørende bacheloruddannelsen tages d. 15. august og karakteren gives 3. september ”Bachelor SU’en” skal forlænges til og med september. ”Kandidat SU’en” kan først modtages fra oktober og kan tidligst søges 1. september. Læs mere på: studerende.au.dk/su

34 Dimensionering Der er kommet dimensionering på flere uddannelser, dvs. der er kommet adgangsbegrænsning. Dette kan være relevant for dig som ønsker at tage en kandidat i molekylærbiologi Man skal huske at være opmærksom på sit retskrav Find mere information på:

35 Fremdriftsreform Beståelseskrav på 45 ECTS pr. Studieår
Maksimal studietid Bedre merit ved studieophold Bedre merit ved studieskift Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse Mere fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser Se mere på: studerendeaudk/fremdriftsreformen

36 Fremdriftsreform - Beståelseskrav
Besteåelseskrav på 45 ECTS pr. studieår Hver kursustilmelding udløser en eksamenstilmelding Eksamen kan ikke afmeldes Studerende, der først er tilmeldt et valgfrit kursus, har ikke krav på at skifte til et nyt

37 Fremdriftsreform – usædvanlige forhold
Udøvere af elitesport Graviditet Funktionsnedsættelse Sygdom hos dig selv eller nærmeste familie Dødsfald i nærmeste familie Borgerligt ombud (f.eks. nævning) Studerende, der ikke følger normalt studieprogram – som følge af tidligere dispensationer eller faglige hensyn Andre forhold hvor du ‘er uden skyld’ – f.eks. manglende børnepasning

38 Fremdriftsreform – ikke usædvanlige forhold
Studietræthed Fuldtids- eller deltidsarbejde af kortere eller længere varighed Manglende studieegnethed

39 ASF MEDICINALKEMI 2 BA ASF: Biofysisk Kemi Organisk Kemi
ASF = kursuspakke på mindst 30 ECTS 2 BA ASF: Biofysisk Kemi Organisk Kemi NB: BA er en afsluttende uddannelse 2 KA ASF: Biofysisk Kemi (BA Biofysisk Kemi) Organisk Kemi (BA Organisk Kemi)

40 MEDICINALKEMI - Organisk Kemi
7 Organisk Kemi IIIb – Fysisk organisk kemi Organisk Kemi IV –Bioorganisk kemi Valgfrit kursus 8 Medicinalkemi II: Kemisk biologi og biosyntese 9 Speciale: 60 ECTS (evt kun 30 ECTS med plads til flere kurser) 10 Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

41 MEDICINALKEMI - Biofysisk Kemi 7 Valgfrit kursus
Nanoscale Bioimaging and Single Molecule Biophysics 8 Biomolekylær Strukturbestemmelse Medicinalkemi II: Kemisk biologi og biosyntese 9 Speciale: 60 ECTS (evt kun 30 ECTS med plads til flere kurser) 10 Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

42 ASF KEMI 3 BA ASF: Fysisk Kemi Organisk Kemi Uorganiske Materialer
ASF = kursuspakke på mindst 30 ECTS 3 BA ASF: Fysisk Kemi Organisk Kemi Uorganiske Materialer NB: BA er en afsluttende uddannelse 6 KA ASF: Biofysik (BA Fysisk Kemi) Klima og Analyse (BA Fysisk Kemi) Teoretisk Kemi (BA Fysisk Kemi) Organisk Kemi (BA Organisk Kemi) Organisk Polymerkemi (BA Organisk Kemi) Materialekemi (BA Uorganiske Materialer)

43 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Teoretisk Kemi
1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIa,b eller c Lineær Algebra 2. del 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Fysisk Kemi II Forslag: Kvantemekanik I 6 Bachelorprojekt Modellering IIa eller Modellering IIb eller Klima- og Miljøkemi Forslag: Python Programmering, Praktisk Programmering og Numeriske Metoder, Modellering IIa, Modellering IIb Noter: Kvantemekanik II samt Statistisk Fysik og Faststoffysik forudsætter Kvantemekanik I? Måske ikke? Har man ikke haft Modellering IIb på S6 skal den vælges på S8 7 Forslag: Statistisk Fysik og Faststoffysik eller Kvantemekanik II Modellering III 8 * Forslag: Modellering IIb Python Programmering eller Elektrodynamik eller Praktisk Programmering og Numeriske Metoder 9 Speciale: 60 ECTS 10 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Teoretisk Kemi Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

44 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Klima og Analyse
1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIa,b eller c 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Fysisk Kemi II Forslag: Økotoksikologi, Nanokarakterisering (5 ECTS) + ? 6 Bachelorprojekt Modellering IIa eller Modellering IIb eller Klima- og Miljøkemi Forslag: Økologi, Klima- og Miljøkemi Noter: Desuden udbydes en række kurser ved universiteter i Norden i forbindelse med den nordiske masteruddannelse i Atmosphere-Biosphere Studies: Disse kan erstatte flere kurser i ASF. Evt. kurser i Bio-refining på ENG Forudsætninger for Økologi og Økotoksikologi skal tjekkes Har man ikke haft Klima- og Miljøkemi på S6 skal den vælges på S8 7 Forslag: Protein MS, Det Hydrogeokemiske Kredsløb, Chemical Environmental Technologies Valgfrit (5 ECTS) Klima gen. Jordens Historie (5 ECTS) Photochemistry and Photophysics 8 *Forslag: Python Programmering, Praktisk Program. og Num. Metoder, Klima- og Miljøkemi Atmosph. Chem. & Physics (5 ECTS) Elektronik og Dataopsamling 9 Speciale: 60 ECTS 10 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Klima og Analyse Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

45 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Biofysik
1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIb Strukturkemi IIa eller c 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Fysisk Kemi II Forslag: Bio NMR (5 ECTS) + Fourieranalyse (5 ECTS) 6 Bachelorprojekt Modellering IIa eller Modellering IIb eller Klima- og Miljøkemi Forslag: Biomolekyler i Nanoscience (5 ECTS) + Nanokarak. (5 ECTS), “Bløde Materialer”, Modellering IIa, Modellering IIb Noter: Har man ikke haft Modellering IIa på S6 skal den vælges på S8 7 Forslag: Protein MS Biomaterials (5 ECTS) Forslag: Nanoscale Bioimaging and Single Mol. Biophys Photochemistry and Photophysics 8 *Forslag: Modellering IIa, IIb, Biomolecular Nanotechnology Introd. til Biofysik (5 ECTS) Proteins and their Interactions, Biomolekylær Strukturbestemmelse 9 Speciale: 60 ECTS 10 KEMI ASF: BA Fysisk Kemi + KA Biofysik Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

46 Biomolekylær Struktur og Funktion 8 Forslag: Medicinalkemi II 9
1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIa Strukturkemi IIb eller c 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Organisk Kemi IIIa Organisk Kemi IIIb 6 Bachelorprojekt Forslag: Medicinalkemi I Forslag: Noter: 7 Forslag: Biomolekylær Struktur og Funktion Organisk Kemi IV 8 Forslag: Medicinalkemi II Organisk Kemi V 9 Speciale: 60 ECTS 10 KEMI ASF: BA Organisk Kemi + KA Organisk Kemi Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

47 KEMI ASF: BA Organisk Kemi + KA Organiske polymerkemi
1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIa Strukturkemi IIb eller c 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Organisk Kemi IIIa Organisk Kemi IIIb 6 Bachelorprojekt Forslag: Noter: 7 Forslag: Organisk Kemi IIIc 8 “Bløde materialer” Avancerede Polymerer og Nanomaterialer 9 Speciale: 60 ECTS 10 Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb KEMI ASF: BA Organisk Kemi + KA Organiske polymerkemi

48 I ASF indgår Materialekemi IIId og 20 ECTS af
Materialekemi IIIb Materialekemi IIIc Uorganisk Kemi II Cleanrom micro and nanofabrication (5 ECTS, Q1) med Materialekemi IIIa (5 ECTS Q2) 1 Uorganisk kemi I Introduktion til Kemi Calculus beta (fysik, kemi, nano) Videnskabsteori 2 Organisk kemi I Generel molekylærbiologi og biokemi (1. halvdel) Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere Introduktion til forskning i kemien 3 Fysisk kemi I Materialekemi Strukturkemi I Lineære transformationer 4 Modellering I Organisk kemi II Strukturkemi IIc Lineær Algebra 2. del eller Strukturkemi IIa eller b 5 Intro. statistik og dataanalyse med MATLAB Analytisk kemi Fourieranalyse (5 ECTS) Nanokarakterisering (5 ECTS) Forslag: Statistisk Fysik og Faststoffysik, polymerkemi, kvantemekanik, fysisk kemi II 6 Bachelorprojekt Materialekemi II Forslag: Modellering IIb, elektrodynamik, python programmering 7 Forslag: Surface and Semiconductor physics, Soft Matter & Small angle scattering, Statistisk Fysik og Faststoffysik, Polymerkemi, Kvantemekanik, fysisk kemi II Cleanroom-based Micro and Nano Fabrication (Q1) + Materialekemi IIIa (Q2) eller Materialekemi IIIb Materialekemi IIIc 8 Forslag: Elektrodynamik, Python Programmering, Modellering IIb, Uorganisk Kemi II Materialekemi IIId 9 Speciale: 60 ECTS 10 KEMI ASF: BA Uorganisk Materialekemi + KA Materialekemi Obligatoriske kemikurser Obligatoriske støttefag Valgfag Anbefalet studieforløb

49 Spørgsmål

50


Download ppt "Bachelor orientering Studievejleder Kamilla S. Jessen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google