Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdibaseret ledelse. Udgangspunktet Fokus på procesværdi som et middel til at opnå målet (højere produktværdi) Alle byggeriets parter er på banen, og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdibaseret ledelse. Udgangspunktet Fokus på procesværdi som et middel til at opnå målet (højere produktværdi) Alle byggeriets parter er på banen, og."— Præsentationens transcript:

1 Værdibaseret ledelse

2 Udgangspunktet Fokus på procesværdi som et middel til at opnå målet (højere produktværdi) Alle byggeriets parter er på banen, og kan betragtes som hinandens kunder i byggeprocessen Byggeprocessen består af mennesker Via forståelse og åbenhed omkring hinandens værdi Samt fælles værdier opnår man en bedre styringssituation med mindre bureaukrati, systemer og strukturer Åbenhed, viden om og kongruens.

3 Fællesskabs / gruppe teori Vi deltager alle i flere fællesskaber (familien, arbejdspladsen, venner, sport, samfund, etc.) Formålet er at få dækket nogle behov. Dette kan ofte være lettere i fællesskab Behovene er fx være anerkendelse, status, samvær, mad, tjene penge, mm. Mennesket stræber efter at få opfyldt egne behov, jf. Maslow Derfor kan det være nødvendigt at deltage i flere fællesskaber

4 Synergi effekt for at gøre kagen større Fællesskabet har brug for regulering Fællesskabets tragiske problem: ”Som deltager i et fællesskab kan der være en kortsigtet, individuel fordel forbundet med at handle imod den kollektive langsigtede interesse” Derfor arbejder man i VBM med at fremme helheden i stedet for individet. Fællesskabs / gruppe teori #2

5 Fangernes dilemma

6 To gode citater om hvorfor vi skal have et fælles mål Når man samles omkring fælles værdier og enes i en fælles vision, kan almindelige mennesker opnår ualmindelige gode resultater Det er nemt at spotte ’commitment’ når du ser det, og endnu nemmere at se når det ikke er der!

7 Værdi / perception Som mennesker er vi alle forskellige Vi er et produkt af vores hidtidige færden i livet –Familie –Uddannelse –Arbejde –Fritid Alle disse er med til at bestemme hvordan vi i dag ser på konkrete hændelser Øvelse til at demonstrer dette.

8 Øvelse

9 Øvelse - konklusion Vi ser ikke verden som den er, men som vi er, eller rettere som vi er blevet betinget til at se den! Fakta? : To mennesker kan se på én sag, være uenige med hinanden, og endda have ret begge to. (ikke logik men psykologi) Paradigme / eller de briller hvormed vi ser verden De menneskelige værdier er bogstavligørelsen på et praktisk niveau, af vores perception (=fortolkning)

10 Kongruens i byggeprojektets organisation Menneskelige værdier påvirker interaktion Fordi de påvirker vores adfærd og opfattelse af andres adfærd Personer med samme værdi sæt har en tendens til at handle ens Dette gør at man i fællesskab kan udføre og lede arbejde bedre Kongruens (=ensartethed) mellem parterne i et byggeprojekt er derfor vigtig. 100% kongruens ikke målet –Vi må gerne var forskellige, bare ikke i direkte modstrid

11 Kongruens

12 Formuleringen af de bløde værdier I projektorganisationen kan man både have fælles og individuelle værdier Værdierne skal være brugbare (relaterer sig til dagligdagssituationer) –Hvordan? –Formulering på adfærdsniveau –Best practice –Eksempler –Storry telling (skrøner / historier)

13 Eksempler på proces værdier Godt samarbejde karakteriseret ved følgende ”best practice”:Godt samarbejde karakteriseret ved følgende ”best practice”: For alle i byggesagen implicerede parter er der nogle mål, rammer, værdier og regler, som skal forfølges og efterleves med henblik på at sikre det gode samarbejde. Det gode samarbejde er i gruppen defineret som et gnidningsløst arbejdsklima, hvor alle har tillid til og respekt for hinanden. Hermed etableres et positivt fællesskab i åbenhed og ærlighed, der alt i alt vil sikre den rette motivation for den enkelte til at indgå i det ”gode samarbejde”. Ærlighed og åbenhed karakteriseret ved følgende ”best practice”:Ærlighed og åbenhed karakteriseret ved følgende ”best practice”: At have tillid til at samarbejdets integritet sikres bedst muligt gennem åbenhed mellem alle involverede parter, således at eventuelle individuelle forhold anskueliggøres rettidigt og på sådan vis, at disse kan bearbejdes, og dermed kan åbenhed og ærlighed bidrage til en fleksibel og positiv tilgang til samarbejdet.

14 Formulering i praksis Det er ikke nemt! En personlig proces for mange Vi lever efter vores værdier, men vi ved det bare ikke eksplicit. (Ligesom det er ret svært i ord at forklare hvordan man holder balancen når man cykler) Værktøjet er workshops –Der findes ikke én måde at gøre det på –Mange har ofte lettere ved at huske det negative –Brug af en facilitator er tilrådeligt. –Sådan gjorde de på Limfjords kollegiet:

15 Styring med værdier Proaktivt På forkant ”Brand” forebyggelse i stedet for ”brand” slukning Det handler om tidligere at blive klar over at en situation er ved at opstå, således man kan gribe ind med korrigerende handlinger. –Tid og ressource besparende –Til fordel for alle parter og bygherren Værdi er dog ikke det eneste redskab til at styre med –Dog særdeles velegnet i en kompleks situation som byggeprocessen

16 Styring med værdier #2

17 Styring med værdier #3 Praktisk styring er noget med måling og indikatorer Hvad gjorde de på limfjordskollegiet?

18 Refleksion / pause Værdibaseret ledelse; kun i byggeriets projektorganisationer eller kan det også bruges i egen organisation? Hvad er de største barrierer i forhold til at bruge værdibaseret ledelse?


Download ppt "Værdibaseret ledelse. Udgangspunktet Fokus på procesværdi som et middel til at opnå målet (højere produktværdi) Alle byggeriets parter er på banen, og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google