Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyreundersøgelser Clearance & Renografi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyreundersøgelser Clearance & Renografi."— Præsentationens transcript:

1 Nyreundersøgelser Clearance & Renografi

2 Nyrernes anatomi og funktion
Søren Schifter

3 Glomeruli anatomi og funktion
Søren Schifter

4 Clearance og GFR Søren Schifter

5 Indications for measurement of GFR
Evaluation and follow up of renal side effects of chemotherapy or nephrotoxic drugs such as cyclosporin and antibiotics. Evaluation and follow up of renal function in chronic glomerulopathies such as hemolytic uremic syndrome and diabetes mellitus. Estimation of the single kidney GFR, in conditions such as unilateral or bilateral hydronephrosis, urinary tract infections with or without associated vesico-ureteral reflux, small kidney, single kidney, duplex kidney, urethral valves, pre-and postoperative follow up. Such an estimate requires a concomitant gamma camera relative uptake determination (see guidelines renography). GFR determination can be considered each time renal impairment is suspected, even while plasma creatinine is in the normal range. Søren Schifter

6 Krav til tracer ved måling af glomerulær clearance
Fordeling i ekstracelulærvolumen Ingen proteinbinding Udskillelse foregår udelukkende i nyrerne Kun ved fri filtration Ingen tubulær sekretion eller reabsorption Ingen omsætning af tracer 51Cr-EDTA (renal clearance 10% mindre end inulin) Søren Schifter

7 = Plasma Clearance Clearancebegrebet
Det teoretiske volumen plasma som indeholder den mængde af et givet stof der fjernes/cleares pr. tidsenhed Benævnelse: volumen/tidsenhed typisk ml/min Søren Schifter

8 Clearance = ECVest i ml = 10800 · BSA - 5579 Søren Schifter 13-11-2013
Clearance = log ECVest i ml = · BSA Søren Schifter

9 Renografi Søren Schifter

10 Information obtained by renography
Perfusion Morphology Function Evaluation of urinary outflow Søren Schifter

11 Renografi tracere 99mTc-DTPA 99mTc-MAG3
Overvejende udskillelse ved tubulær sekretion Glomerulær filtration udgør ca. 11 % af den totale clearance MAG3 clearance har høj korrelation med det renale plasma flow Høj plasma protein binding 40-50% af MAG3 ekstraheres af prokimale tubules ved passage igennem nyrerne Ca. 70 % udskilt efter 30 min. ved normal nyrefunktion Ca. 95 % udskilt efter 3 timer ved normal nyrefunktion Udskilles overvejende ved glomerulær filtration Fordeles hurtigt i ekstracellulær fasen < 5 % protein binding Beskeden binding til erytrocytter > 90 % udskilles i urinen inden for 24 timer > 98 % af urinaktiviteten findes som chelat Søren Schifter

12 Indikationer for renografi
Bedømmelse af afløbsforhold Diureserenografi Bedømmelse af parenkymfunktion og funktionsfordeling Vurdering af mulig renal eller renovaskulær årsag til hypertension Captoprilrenografi Vurdering af nyregraft gennemblødning og funktion Søren Schifter

13 Renografi. Normal

14 Renografi. Nedsat funktion af venstre nyre

15 Renografi. - Respons af Furosemid
Søren Schifter

16 Renografi. - Manglende respons af Furosemid
Søren Schifter


Download ppt "Nyreundersøgelser Clearance & Renografi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google