Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Syre-base og lidt elektrolytter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Syre-base og lidt elektrolytter"— Præsentationens transcript:

1 Syre-base og lidt elektrolytter
Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Marianne Toftegaard Overlæge, Aalborg Traumecenter Anæstesiolog Akutlæge ”Traumatolog” Ph.D. – projekt om syre-base i veneblod

2 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

3 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

4 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

5 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

6 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

7 Hvorfor? Er syre-base balancen overhovedet interessant? Cellemembran
Funktion af enzymer Funktion af hormoner Respiration Nyrefunktion Effekt af inotropi Etc. Etc.

8 Syre-base regulation Ændring i [H+], [HCO3-] eller PCO2 resulterer i unormal pH. pH ≠ 7,40 (7,35 – 7,45)

9 pH pH = - log [H+] pH = 7,40 pH = 7,00 pH = 7,60
→[H+] = 40 * mmol/l pH = 7,00 →[H+] = 100 * mmol/l pH = 7,60 →[H+] = 25 * mmol/l

10 Syre-base korrektion 1 Organismen har flere forskellige mekanismer til at korrigere pH mod normal værdi. I den akutte fase (minutter til få timer), virker ekstra- og intracellulære buffer systemer for at minimere pH ændringer. I den kroniske fase (timer til dage) kan renal og respiratorisk kompensation helt eller delvist normalisere pH.

11 Syre-base korrektion 2 Der er begrænsninger ved begge typer kompensation. ”Naturlig” kompensation resulterer ikke i overkompensation af pH.

12 Korrektionsmekanismer
Buffersystemer Bikarbonat (vigtigste ECV-buffer) Hæmoglobin (vigtigste ICV-buffer) Deoxyhæmoglobin er en stærk base Nyrerne Reabsorbtion af bikarbonat Udskillelse af klor Lungerne Udlufter CO2

13 PCO2 CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3-
PCO2 er partialtrykket af CO2 i ekstracellulærvæsken. CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- Normalværdi for lungeraske PCO2 = 5,33 kPa

14 Base Excess Definition: Normalværdi:
den mængde base eller omvendt syre, der skal tilsættes blodet, for at opnå pH = 7,40 og PCO2 = 5,3 kPa BE er positiv ved metabolisk alkalose BE er negativ ved metabolisk acidose Normalværdi: -3 til +3 mmol/l (kvinder –2 til +3 / mænd –3 til +2)

15 HCO3- Standard bikarbonat
er den mængde bikarbonat, der ville være i blodet ved PCO2 = 5,33 kPa beskriver den metaboliske syre-base balance normalværdi = 24 mmol/l høj st-HCO3 betyder alkalose lav st-HCO3 betyder acidose

16 Elektrolytter og andet (Stewart)
Nyttigt til at afklare årsagen til syre-base- forstyrrelser (og dermed behandlingsbehov) SID (strong ion difference) ([Na+] + [K+] + [Ca++] + [Mg++]) – ([Cl-]+[A-]) ATOT (svage syrer) Fosfat, serum-proteiner, albumin

17 Metabolisk SID ↑ = Alkalose SID ↓ = Acidose Klor-tab
Vandunderskud (↓ECV) ↑[Na+] SID ↓ = Acidose Klor-overskud (f.eks. NaCl) Vandoverskud(↑ ECV) ↓[Na+] Andre anioner (lactat, ketonsyrer)

18 Metabolisk ATOT ↓ = Alkalose ATOT ↑ = Acidose Nedsat albumin
(kan maskere metabolisk acidose hos intensive patienter) ATOT ↑ = Acidose Forhøjet albumin Forhøjet fosfat

19 RESPIRATORISK ACIDOSE

20 Respiratorisk acidose
Akut forhøjet PCO2 nedsat CO2 udskillelse via lungerne (hypoventilation) CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- CO2

21 Respiratorisk acidose
Kronisk Renal kompensation begynder efter omkring 24 timer og er normalt fuldført efter 5 døgn. Trods kompensation forbliver pH i nederste normalværdi område.

22 Respiratorisk acidose
Hypoventilation skyldes: Nedsat respiratorisk drive (hæmning af CNS) anæstesimidler (sedativa, morfika) Neuromuskulær nedsat ventilation rest relaksation neurologisk lidelse Lunge sygdom (akut luftvejsobstruktion, pneumoni, KOL, emfysem mv.)

23 RESPIRATORISK ALKALOSE

24 Respiratorisk alkalose
Akut nedsat PCO2 øget CO2 udskillelse via lungerne (hyperventilation) CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- CO2

25 Respiratorisk alkalose
Hyperventilation skyldes: Hypoksæmi (lunge lidelse) Toxiner (sepsis, shock, lever svigt) Medicamina (Acetyl salisyl syre) Feber Nervøsitet

26 METABOLISK ACIDOSE

27 Metabolisk acidose Akut Kronisk
En tilstand med lav [HCO3-] p.g.a. produktion af H+ eller tab af HCO3-. Kronisk Respiratorisk kompensation begynder indenfor den første time og er komplet efter timer. Trods kompensation forbliver pH i nederste normalværdi område.

28 Metabolisk acidose Lactat acidose
Mange væv kan anaerobt metabolisere glucose til lactat, men kun lever og nyre kan udnytte lactat til at danne glucose. Ses p.g.a. overproduction og/eller nedsat udnyttelse af lactat. Årsager: Vævs hypoperfusion (vævsiskæmi) Akut hypoxi Kulilte forgiftning (hæmning af hæmoglobins ilttransport)

29 Metabolisk acidose Diabetisk ketoacidose Salicylat forgiftning
DM type I, eller insulin afhængig diabetes Insulin mangel fører til hyperglycæmi og nedbrydning af fedtvæv. Dette fører igen til overproduktion af ketonstoffer. Diagnosticeres ved hyperglycæmi, metabolisk acidose og ketonstoffer i urinen. Salicylat forgiftning Indgift af aspirin, magnyl mv. Direkte tilførsel af H+ fra salicylsyre Ketoacidose og lactatacidose p.g.a. den toxiske effekt af salicylat.

30 Metabolisk acidose Svær nyreinsufficiens Forgiftning med kølervæske
GFR ~10 ml/min (~ creatinin clearence) Forgiftning med kølervæske Alkoholforgiftning samtidig med faste (øger lipolyse og ketonstof dannelse) normalt blodsukker og ketoacidose Metanolforgiftning (træsprit)

31 Metabolisk acidose Gastrointestinalt HCO3- tab Diarré
Dræn omkring pancreas Tyndtarms drænage ileostomi fistel

32 Acidose og K+ 5 K+ 1 H+ 4 pH 2 H+ 3

33 METABOLISK ALKALOSE

34 Metabolisk alkalose En tilstand med høj [HCO3-] p.g.a. netto tilførsel af HCO3- eller tab af H+. H+-tab fra GI-kanalen (opkastning, sug på V- sonde) Posthyperkapnisk (langsom udskillelse af overskud af bikarbonat)

35 Metabolisk alkalose Sekundær hyperaldosteronisme
I nyrerne : Na+ reabsorberes, H+ og K+ udskilles Skyldes Hypertension Nyrearteriestenose Renin-producerende tumor Ødematøse lidelser Levercirrhose Nefrotisk syndrom Venstresidigt hjertesvigt

36 K+ 98 % intracellulært Ekstracellulær K+-koncentration Vigtig for
Cellernes membran potentiale Specielt excitatoriske celler (hjerte)

37 Metabolisk alkalose Hypokaliæmi 1 K+ 2 pH H+ 3 4

38 O2 – er det vigtigt for syre-base?
Hæmoglobin O2 Eller omvendt?

39 O2 Hypoxi =respiratorisk alkalose
Stimulerer perifere kemoreceptorer i aorta og carotis Øger respirationsfrekvensen Medfører hyperventilation ↓PCO2 ??????? =respiratorisk alkalose

40

41 PRAKTISK HJÆLPEMIDDEL

42 ACIDOSE ALKALOSE AKUT KRONISK
NORMAL ELLER BÅDE-OG ALKALOSE pH AKUT KRONISK pH RESPIRATORISK BLANDET METABOLISK pH pCO2 BE KOMPENSERET DELVIS KOMPENSERET IKKE KOMPENSERET pH pCO2 BE

43 Metabolisk alkalose delvist kompenseret med hypoventilation
Syre-Base status 1? pH = 7,48 (7,36-7,44) PCO2 = 6,45 kPa (4,70-6,00) PO2 = 6,53 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 33,6 mmol/l (22,5-26,9) BE = 11,1 mmol/l (-3,0-+2,3) Metabolisk alkalose delvist kompenseret med hypoventilation

44 Respiratorisk acidose delvis kompenseret
Syre-Base status 2? pH = 7,26 (7,36-7,44) PCO2 = 11,3 kPa (4,70-6,00) PO2 = 5,76 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 29,7 mmol/l (22,5-26,9) BE = 9,8 mmol/l (-3,0-+2,3) Respiratorisk acidose delvis kompenseret

45 Respiratorisk alkalose, ikke kompenseret
Syre-Base status 3? pH = 7,57 (7,36-7,44) PCO2 = 3,36 kPa (4,70-6,00) PO2 = 26,0 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 26,0 mmol/l (22,5-26,9) BE = 0,9 mmol/l (-3,0-+2,3) Respiratorisk alkalose, ikke kompenseret (hyperventilation)

46 Metabolisk acidose delvist kompenseret med hyperventilation
Syre-Base status 4? pH = 7,20 (7,36-7,44) PCO2 = 2,97 kPa (4,70-6,00) PO2 = 15,0 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 10,6 mmol/l (22,5-26,9) BE = -18,1 mmol/l (-3,0-+2,3) Metabolisk acidose delvist kompenseret med hyperventilation

47 Syre-Base status 5? pH = 7,36 (7,36-7,44) PCO2 = 5,38 kPa (4,70-6,00)
PO2 = 12,8 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 22,5 mmol/l (22,5-26,9) BE = -2,2 mmol/l (-3,0-+2,3) NORMAL

48 Metabolisk og respiratorisk acidose, kompenseret ?
Syre-Base status 6? pH = 7,30 (7,36-7,44) PCO2 = 6,9 kPa (4,70-6,00) PO2 = 8,0 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 17,5 mmol/l (22,5-26,9) BE = -6,5 mmol/l (-3,0-+2,3) Metabolisk og respiratorisk acidose, kompenseret ?

49 Syre-Base status 7? pH = 7,41 (7,36-7,44) PCO2 = 8,57 kPa (4,70-6,00)
PO2 = 9,91 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 38,8 mmol/l (22,5-26,9) BE = 14,9 mmol/l (-3,0-+2,3) Fuldt kompenseret respiratorisk acidose (den stabile KOL-patient)

50 Metabolisk alkalose, ikke kompenseret
Syre-Base status 8? pH = 7,54 (7,36-7,44) PCO2 = 4,95 kPa (4,70-6,00) PO2 = 9,63 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 32,5 mmol/l (22,5-26,9) BE = 8,3 mmol/l (-3,0-+2,3) Metabolisk alkalose, ikke kompenseret

51 Respiratorisk acidose, delvis kompenseret
Syre-Base status 9? pH = 7,31 (7,36-7,44) PCO2 = 10,1 kPa (4,70-6,00) PO2 = 10,20 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 34,9 mmol/l (22,5-26,9) BE = 10,9 mmol/l (-3,0-+2,3) Respiratorisk acidose, delvis kompenseret

52 Respiratorisk alkalose, kompenseret
Syre-Base status 10? pH = 7,44 (7,36-7,44) PCO2 = 4,03 kPa (4,70-6,00) PO2 = 18,50 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 20,6 mmol/l (22,5-26,9) BE = -3,4 mmol/l (-3,0-+2,3) Respiratorisk alkalose, kompenseret

53 Fuldt kompenseret respiratorisk acidose
Syre-Base status 11? pH = 7,40 (7,36-7,44) PCO2 = 10,81 kPa (4,70-6,00) PO2 = 7,21 kPa (10,0-13,0) HCO3 = 46,6 mmol/l (22,5-26,9) BE = 22,6 mmol/l (-3,0-+2,3) Fuldt kompenseret respiratorisk acidose Eller Metabolisk alkalose??? Eller kombi???

54


Download ppt "Syre-base og lidt elektrolytter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google