Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet og Udvikling Velkommen til patientens hospital.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet og Udvikling Velkommen til patientens hospital."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Kvalitet og Udvikling Velkommen til patientens hospital

2 Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk Kvalitet, patientsikkerhed og forebyggelse

3 Kvalitet og Udvikling Sundhedsaftalen Region  Bidrage til sammenhængende patient- forløb på tværs af kommuner, hospital og praksissektor.  Fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk Det sammenhængende patientforløb

4 Kvalitet og Udvikling 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vestklyngen Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

5 Kvalitet og Udvikling Et sammenhængende patient-/borgerforløb  www.sundhedsaftalen.rm.dk/ www.sundhedsaftalen.rm.dk/ Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

6 Kvalitet og Udvikling Involvering af patienter og pårørende Brugerråd Sammensat af patienter, pårørende og repræsentanter fra:  kommuner  praksissektor  hospital Lokale initiativer Brugerråd og feedbackmøder på afdelingerne Patientniveau: fælles beslutningstagen og Ambuflex Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

7 Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk Nationale kvalitetsmål

8 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og patientsikkerhed Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk  Organisering af kvalitetsarbejdet  To ben – ledelser og nøglepersoner  Forbedringskultur  Kvalitetsforbedringer og datastyring

9 Kvalitet og Udvikling Organisering af patientsikkerhed  Hver afdeling har en eller flere patientsikker- hedsnøglepersoner, som kan vejlede jer.  Ledelser på alle niveauer er forpligtede til at tage UTH’er alvorligt og støtte op om at drage læring.  I e-Dok findes en del retningslinjer, der omhandler patientsikkerhed.  Se de sidste nye opdateringer på www.vest.rm.dk/.../patientsikkerhed. www.vest.rm.dk/.../patientsikkerhed Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

10 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og patientsikkerhed Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk En utilsigtet hændelse: kan ofte relateres til undersøgelse, behandling, pleje eller rehabilitering. skyldes ikke patientens grundlæggende sygdom. er skadevoldende for patienten - eller kunne have været det.

11 Kvalitet og Udvikling De hyppigste UTH’er er relateret til  Overgange mellem sektorer og afdelinger  Kommunikation og samarbejde  Medicin Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

12 Kvalitet og Udvikling Utilsigtede hændelser  Rapporteres på www.dpsd.dk.www.dpsd.dk  Alle kan rapportere, også patienter og pårørende.  Fokus i rapporterne skal være  Hvad, der skete – ikke hvem, der gjorde det. Det er menneskeligt at fejle, MEN vi skal lære af det! Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

13 Kvalitet og Udvikling Forebyggelse af infektioner  Patienter  Pårørende  Personalet  Eget hjem 20% af alle patienter har en infektion. Halvdelen har en hospitalserhvervet infektion (80.000–100.000 patienter). Det svarer til en udgift på 1 milliard kroner, alene for postoperative sårinfektioner. Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

14 Kvalitet og Udvikling Hospitalserhvervede infektioner 2008-2016 Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

15 Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

16 Kvalitet og Udvikling Hvem er mon smittet og med hvad? Derfor:  Betragtes alle patienter som smittede  Behandles alle patienter ens uanset deres smittestatus  Skelnes ikke mellem patienter med en kendt infektion og patienter uden påvist infektion. Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

17 Kvalitet og Udvikling Generelle infektionshygiejniske forholdsregler  Håndhygiejne  Uniformshygiejne  Rengøring  Forholdsregler ved procedurer Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

18 Kvalitet og Udvikling Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående handling til at forebygge smittespredning Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

19 Kvalitet og Udvikling Håndhygiejne – 3 muligheder 1.Hånddesinfektion (Ethanolsprit 85% med Glycerin 2.Handsker + hånddesinfektion 3.Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion Statens Serum Institut. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne. 1. udgave 1013. Håndhygiejne. Infektionshygiejniske forholdsregler – Regional retningslinje. E-dok. Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

20 Kvalitet og Udvikling Patienters håndhygiejne!  Kan du sige til patienten: “Du har ikke gjort det godt nok”?  Kan patienten sige det til dig?  Hvem har ansvaret? Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

21 Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

22 Kvalitet og Udvikling Uniformshygiejne  Uniform/kittel med korte ærmer  Ingen ærmer  Ingen smykker på hænder og håndled  Ingen neglelak og kunstige negle  Kittel skal være lukket over privat tøj  Langt hår skal samles Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

23 Kvalitet og Udvikling Hvad signalerer vi? Sådan eller sådan Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

24 Kvalitet og Udvikling Rengøring  Inventar  Omgivelser Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

25 Kvalitet og Udvikling I særlige tilfælde  Brug af værnemidler: handsker, overtrækskittel, evt. maske med visir  Valg af stue: Enestue  Patienten skal opholde sig på stuen  Kommunikation og skiltning Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

26 Kvalitet og Udvikling Opsamling Afbrydelse af smitteveje Forebyggelse af hospitalshvervede infektioner!  Håndhygiejne  Uniformshygiejne  Adfærd  Værnemidler  Handsker  Plastikforklæde, overtrækskittel  Evt. Maske og visir  Rengøring og desinfektion  Udstyr  Omgivelser  Isolation Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

27 Kvalitet og Udvikling Hvem spørger jeg?  Hygiejnenøglepersoner i alle afsnit  E-dok: både regionale og lokale dokumenter Infektionshygiejnisk dokumentsamling  Hygiejnesygeplejersken Desuden e-Læring i hånd- og uniformshygiejne Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk

28 Kvalitet og Udvikling Lyskassen Hospitalsenheden Vest ▪ www.vest.rm.dk


Download ppt "Kvalitet og Udvikling Velkommen til patientens hospital."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google