Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forstandermøde Nov. 2015 NYT FRA FFD. 1. Elevudviklingen SKOLEÅR04/0506/0710/11 13/1414/15 % ÅE i alt4.6494.7435.042 5.141 5.350 4,1% ÅE <2 uger (T1)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forstandermøde Nov. 2015 NYT FRA FFD. 1. Elevudviklingen SKOLEÅR04/0506/0710/11 13/1414/15 % ÅE i alt4.6494.7435.042 5.141 5.350 4,1% ÅE <2 uger (T1)"— Præsentationens transcript:

1 Forstandermøde Nov. 2015 NYT FRA FFD

2 1. Elevudviklingen SKOLEÅR04/0506/0710/11 13/1414/15 % ÅE i alt4.6494.7435.042 5.141 5.350 4,1% ÅE <2 uger (T1) 798930834 800 709 0,1% ÅE >1 og < 12 uge (T2) 605514426 350 346 -1,0% ÅE >=12 uger (T3) 3.2463.2993.782 3.9924.294 5,2% ÅE Unge uden u470433635 608618 1,7% ÅE Extern komp 3 - - ÅE Aktiverede 110 9196 5,2% Antal skoler797570676665 2

3 1. Elevudviklingen 2000-2015 (2/2) 3

4 Demografisk udvikling – 20årige: 4

5 2. Finanslovsforslaget 2016 (1/2) 5 Takster ifølge FFL 2016 FFL2015FL 2016 % Takst 1: ugekurser 41.243 40.192 97,5 Takst 2: 2 til 11 uger 63.741 62.209 97,6 Takst 3: mindst 12 uger 108.522 106.034 97,7 Tillægstakst, u komp udd. u plan 16.733 16.370 97,8 Tillægstakst, u komp udd. m plan 43.886 42.933 97,8 Grundtilskud pr. skole 696.940 695,017 100,0

6 2. Forslag til FL 2016 (2/2) (§21.57.01) 6 FFL 2016 Mio. kr.201320142015F201720182019 Udgiftsbevilling577,1540,9552,5537,1524,1512,7503,3 * NB: uden estimeret aktivitetsnedgang i budgetårene! 2016 og frem: - 2% pr. I forvejen besparet 6% i 2010. Resultat: Besparelse på 15 % over 9 år (Reaktionen fra pengeinstitutter!)

7 Højskolernes regnskab 2014 i f.t. 2013 Resultat: (‘rene’ højskoler) 1. Resultatopgørelse - samlet(mio. kr.) a)2014: 48,0 / 2013: 45,2 / 2011: 13,5 Institutioner, aktivitet og årsværk 2. Under-/ overskud a)Færre skoler med underskud (Fra 13 til 9) b)Resultat pr. årselev 2011 : 3.063 kr 2012 : 8.615 kr. 2013 : 9.868 kr. 2014 : 10.562 kr.

8 Højskolernes regnskab 2014 3. Antal højskoler uændret (pt. 67) a)Flere årselever pr. lærerårsværk (8,3  8,6) men uændret i f.t. årsværk i alt (3,2) 4. Indkomstfordelingen pr. årselev: Statstilskud:117,982 (51,0 %) Skolepenge: 83.922 (36,2 %) Øvrige indtægter: 29.542 (12,8 %) 231.446

9 Andre økonomiske faktorer: Genopretningspakken i 2010 Dispositionsbegrænsningen i 2015 på 1 % Ændringen af reglerne for momskompensationen til almennyttige foreninger/skoler Nyt styresignal vedrørende delvis moms Forslag om forhøjelse af grænsebeløbet på 2,6 mio. kr. før øvrige indtægter vedrørende reduktion i grundtilskud.

10 Lønsammenligning 2014 FFD/twn

11 Forslag til lønforløb for lærere Basisløntrin ÅrslønMånedsløn 11. år332.60427.717 12. år332.60427.717 13. år332.60427.717 24. år344.80828.734 25. år344.80828.734 36. år369.22830.769 47. og følgende år393.63632.803 (grundbeløb 31. marts 2012 )

12 Forslag til ny indplaceringsløn 2015 FFD/twn-201512

13 Forslag til løn – forstandere og viceforstandere Forstander Intervalløn Under 100 årselever 430.000-600.000 kr. 100 årselever og derover 460.000-650.000 kr. Viceforstander Intervalløn 370.000-490.000 kr. + mulighed for engangsvederlag! (grundbeløb 31. marts 2012 )

14 Moms-ændringer Nyt styringssignal for erhvervsskoler: At taksametertilskuddet skal indgå i beregningen af den delvise moms procent. (Ca. en halvering og et samlet tab på ca. 3 mio. kr. årligt – i gennemsnit 53.000 kr. pr. skole). Men der er ikke noget afgjort! Ændrede regler vedr. momskompensation for alment velgørende foreninger/skoler. Moms på medarbejderes betaling for kost.

15 6. Aktuelle fokuspunkter i FFD 1.Vikarkassen – retningslinjer. (kommer på hj.s) 2.Orlovsmidler – retningslinjer. (kommer på hj.s) 3.Stipendieordningen vedr. udenlandske elever. 4.Pligten til at optage elever – hvor langt går den? 5.Administrationen af tilskuddet overgår (formentlig) til Kulturstyrelsen pr. 1/1 2017 6.Flygtninge på højskole 7.Bæredygtighed – nyt projekt 8.Højskolepædagogisk udvikling fortsætter

16 6. Aktuelle fokuspunkter i FFD 9.Kurser, konferencer og møder 1.Kursus for bestyrelsesmedlemmer – Brogården - 4-5. marts 2016 2.Medlemsmøde – Vejle IHS –21. januar 2016. Tema: Løn- og ansættelse – muligvis administrative fællesskaber/indkøbsaftaler 3.Informationsmøde om udlændingeregler mv. i Højskolernes Hus d. 3. februar 2016 4.Forårets forstandermøde – 18. marts 2016 – sted følger 5.Jubilæumsårsmøde På Grundtvigs Højskole d. 2-4. juni 2016 6.Lærerkonference (16-17. november 2016) – foreløbig 7.Efterårets forstandermøde 2016 (23-24. november 2016) - foreløbig

17 Jubilæumsårsmøde 2016 Torsdag d. 2. juni 11.00 – 13.00: Indkvartering og frokost kl. 12 13.00”Hvad pokker skal vi på Mars?!, v. lektor Anja. C. Andersen, Niels Bohr instituttet, forsker i stjernestøv ”Foredrag ”v. Rune Lykkeberg, kulturredaktør, Politiken (ikke konfirmeret) 15.00:Kaffe 15:30Pædagogisk tilrettelagt samvær: » Ekskursion til Frederiksborg Slot » Idrætsaktivitet » Bartenderkursus – Jubilæumsdrink » Jubilæumssangworkshop » Korsang 17:30Andet samvær 18:30Den Folkelige Sangs Pris 19:00Middag 20:30Aftenforedrag. UBAK Huxi Bach: ”Valg”. Det er svært at vælge. Og det er præcis det, Huxi Bachs nye show handler om 22:00Andet samvær/færdighedstræning v. Jonas Møller, FFD: Vinsmagning m. snack og fortælling 17

18 Jubilæumsårsmøde 2016 Fredag d. 3. juni Kl. 9:00Morgensamling: Præsentation af ”Den store Avis om FFD – fortid og fremtid” Kl. 9:30 UBAK: HøjskoleDanmark. En workshop Kl. 12:00Frokost Kl. 13:00. Generalforsamling. Kl. 16.00-18:00Jazz i baren v. Stigs jazzmen Kl. 18:00 Festmiddag med festtale af kulturminister Bertel Haarder Konferencier: Per Vers Kl. 22.00: Koncert med Folkeklubben Kl. 23.00:Royal Feet Factory spiller op til dans Lørdag d. 4. juni: Kl. 8:00 – 11:00:Morgensang kl. 9:00 - Brunch og afrejse. 18


Download ppt "Forstandermøde Nov. 2015 NYT FRA FFD. 1. Elevudviklingen SKOLEÅR04/0506/0710/11 13/1414/15 % ÅE i alt4.6494.7435.042 5.141 5.350 4,1% ÅE <2 uger (T1)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google