Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg Kommune Valgmøde 3. marts 2014 Baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg Kommune Valgmøde 3. marts 2014 Baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet."— Præsentationens transcript:

1

2 Skanderborg Kommune Valgmøde 3. marts 2014 Baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet

3 Skanderborg Kommune Lov om kommunernes styrelse Borgerligt ombud Lukkede møder Tavshedspligt (samme regler som offentlige ansatte) Dagsorden Beslutningsprotokol/referat Udtrædelse af skolebestyrelsen

4 Skanderborg Kommune Hvad SKAL skolebestyrelsen Udøve sit virke inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen sætter Føre tilsyn med skolens virksomhed Fastsætte principper for skolen, fritidsordningen og Dagtilbudet (SFO, klub og Nordlyset) Godkende skolens samlede budget, undervisningsmidler og særligt samarbejde med lokalsamfundet Afgive udtalelse om ansættelse af lærere, pædagoger og ledere. Afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejder udover de fastsatte rammer Afgive årsberetning om sit virke over for skolens øvrige forældre Besvare henvendelser fra kommunalbestyrelsen

5 Skanderborg Kommune Hvad KAN skolebestyrelsen Fastsætte principper for.. – voksnes deltagelse i undervisningen –særligt samarbejde med lokalsamfundet –skolens øvrige virksomhed ud over minimumsbestemmelser, f. eks. bevægelse, kost og sundhed, elevplaner, information m.v. Henvende sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende skolen Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen Stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører afdelingerne.

6 Skanderborg Kommune Hvordan får skolebestyrelsen indflydelse Dialogmøder med politikkerne Udtalelser om virksomheden Godkender det samlede budget og beder om at få forelagt skolens/institutionernes regnskab Fastsætter principper for skolens samlede virksomhed Udøver tilsyn f.eks. ved at indkalde fagpersonale til orienterende punkter, få resultater af UMV - (undervisnings miljø vurdering) og APV undersøgelser, læseresultater, evalueringsvaner m.m.?

7 Skanderborg Kommune Skolelederens ansvarsområde Er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen Leder og fordeler arbejdet Træffer alle konkrete afgørelser vedr. skolens elever Udarbejder forslag til budget Har det administrative og pædagogiske ansvar for skolen virke Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte

8 Skanderborg Kommune Valget 2014 Der skal vælges 5 forældre der repræsenterer skole/SFO og 3 forældre som repræsenterer Nordlyset (samt 2 medarbejderrepræsentanter fra skole/SFO og 1 medarbejderrepræsentant fra Nordlyset og 2 elevrepræsentanter, alle har stemmeret). De forældrevalgte vælges for en toårig periode. Alle forældre med forældremyndighed over børn har stemmeret og er valgbare. Dette gælder også plejeforældre eller ”papirløse” fædre/mødre. Alle vælgere har 1 stemme hver.

9 Skanderborg Kommune Kandidater opstiller som enkeltpersoner, og alle valgberettigede kan stille op. Opstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest fredag d. 11. april. Kl. 12. Anmeldelse af kandidater skal ske med underskrift af mindst 4 stillere. (En kandidat kan ikke være stiller for sig selv eller en anden kandidat).

10 Skanderborg Kommune Torsdag d. 24. april kl. 17:00 inviteres til fredsvalg. I tilfælde af afstemning orienteres hjemmene senest d. 1. maj. Afstemningen afsluttes torsdag d. 15. maj kl. 12 med stemmeoptælling kl. 14:00. Efterfølgende offentliggøres resultatet. 26. maj er sidste frist for at klage over valget. 31. maj er valget afsluttet. Skolens leder indkalder til konstituerende møde når valget er afsluttet. D. 2. juni kl. 17 – 18. 31. juli fratræder tidligere skolebestyrelse. 1. august tiltræder ny skolebestyrelse.


Download ppt "Skanderborg Kommune Valgmøde 3. marts 2014 Baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google