Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater Anæstesiologisk Afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater Anæstesiologisk Afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Resultater Anæstesiologisk Afdeling
Håndhygiejne audit Resultater Anæstesiologisk Afdeling

2 Hygiejnekontaktpersonerne:
Sygeplejerske Ulla Aronsson Jensen Sygeplejerske Inge Emtkjær Jensen Sygeplejerske Charlotte Nordsted Sygeplejerske Gunilla Kirkeløkke Sygeplejerske Dorthe Kannegaard Andersen Sygeplejerske Malene Simonsen Sygeplejerske Karin Magrethe Andrup Sygeplejerske Bianca Sebina Søby Staunstrup Sygeplejerske Susanne K Haubjerg Nielsen SOSU Bente Bjørn Afd. sygeplejerske Gurli Jakobsen Afd. sygeplejerske Carsten Meller

3 Resultater: Forår 2010 Efterår 2010
Kan finde retningslinje for håndhygiejne 41 af 45 47 af 50 Udfører korrekt hånddesinfektion 42 af 45 50 af 50 Udfører korrekt håndvask 40 af 45 43 af 50 Der mangler DATa fra anæstesien RHL i foråret Og data fra RRI forår og efterår. E-Dok hhv. 8 og 6% Hånddesinfektion hhv. 6 og 0% Håndvask hhv. 11 og 14% der ikke udfører korrekt håndvask.

4 Resultater: Forår 2010 Efterår 2010 Bærer fingerringe/ur når i uniform
3 af 9 afsnit 4 af 10 afsnit Håndhygiejne pamflet udleveres 1 afsnit 2 af 3 aktuelle afsnit Patienter tilbydes aktiv håndhygiejne v. måltider 3 af 3 aktuelle afsnit Ringe og ure: Forår: her nævnes lægerne fra de medicinske afdelinger som syndere. Efterår: her nævnes overlæger (også vores egne) og DPE sygeplejersker som syndere. Det er undersøgt via fokusgruppe interviews hvad der virker på læger: 1. evidens, 2. overlæger går til hinanden. Patient håndhygiejne: Man kan spørge sig selv om hvor patienternes håndhygiejne er relevant? – DKE, opvågning, intensiv (6 afsnit).

5 MRSA status fremgår af journalen
Resultater: Forår 2010 Efterår 2010 MRSA status fremgår af journalen 1 af 10 journaler 5 af 10 journaler

6 Godt gået! Faciliteter til håndhygiejne findes hvor der er behov.
Håndhygiejne er en del af introprogrammet til alle nyansatte. Der er maskinnøglepersoner, der har det daglige ansvar for bækken og vaskedekontaminatorer i alle afsnit. Håndvaske – nævnes kun i forårets audit rapport – er måske ikke længere et problem. introprogrammet – skal stramme op på dette på ITA, rhl Maskinnøglepersoner i alle afsnit. Det er der styr på!

7 Forslag til fremtidige fokuspunkter:
Audit på alle afsnit. Netværk – på tværs af afdelingen. Auditrapporter – tilgængelighed? e-Dok – hvordan finder vi hygiejnedokumenterne? Prævalensundersøgelser Indsatser: De lokale hygiejnekontaktpersoner: Personale i uniform bærer ringe og ure. Alle skal kunne finde dokumenterne i e-Dok. Håndvask – hvordan gør man? Pamfletter til patienter og pårørende / aktiv håndhygiejne til alle patienter, der får måltider. På tværs i afdelingen: Der skal foretages audit på alle afsnit – hver gang. Vi skal overveje om vi kan profitere af et netværk på tværs i afdelingen. Vi har brug for at kunne se alle lokale audit rapporter og den samlede rapport for afdelingen. De bør ligge offentligt tilgængeligt. E-Dok: som også nævnt i intern survey. Der er problemer med at finde dokumenterne. Prævalensundersøgelserne er vanskelige at tolke. Det drejer sig om meget små tal.


Download ppt "Resultater Anæstesiologisk Afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google