Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stresshåndtering Lars Peter Jensen. 2 Indhold  Viden om stress  Stress og projektarbejde  Strategier til håndtering af stress  Evaluering af den personlige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stresshåndtering Lars Peter Jensen. 2 Indhold  Viden om stress  Stress og projektarbejde  Strategier til håndtering af stress  Evaluering af den personlige."— Præsentationens transcript:

1 Stresshåndtering Lars Peter Jensen

2 2 Indhold  Viden om stress  Stress og projektarbejde  Strategier til håndtering af stress  Evaluering af den personlige portfolio? Deadlines mv.

3 3 Arbejdsbetinget stress – et voksende problem  Arbejdsbetinget stress er det andet største problem for arbejdstagere i EU  Mere end 40 mio. mennesker i EU angiver at de har arbejdsbetinget stress  Arbejdsbetinget stress koster EU-landende 20 mia Euro årligt  I DK anslås det at dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet flere milliarder kr. om året.  Andel danskere som føler sig stressede: – 1987: 36%, – 2000: 44%, – 2004: 50% Jobliv Danmark Aldersgruppen 25-44 er mest ramt Kvinder mere end mænd (>60%)

4 4 Hvad er stress?  Stress er en tilstand i kroppen! –Kroppens svar på en belastning –En fysiologisk reaktion, som gør kroppen klar til at yde sit maksimum Adrenalin og Kortisol – det australske pungdyr – frøen – kortvarigt/langvarigt forløb  Simpel definition: Stress =Krav>Ressourcer 1.Kvantitative krav: arbejde hurtigere, overarbejde 2.Kognitive krav: træffe mange beslutninger, huske meget, få ideer 3.Emotionelle krav: at blive berørt følelsesmæssigt Jobliv Danmark

5 5 Symptomer  Organisationsniveau: –Højt sygefravær, nedsat produktivitet, dårlig kvalitet, personalegennemtræk  Gruppeniveau: –Samarbejdsproblemer, konflikter/magtkampe, klikedannelser/mobning, brok/snak i krogene, mistro til hinanden, manglende fællesskab  Personniveau: –Hovedpine, mavesmerter, muskelspændinger, træthed, irritation,angst, ulyst, manglende koncentration, hukommelsesbesvær, søvnløshed, rastløshed.. Jobliv Danmark

6 6 Stress og personlighed  Den ambitiøse type (type A)  Tarzan typen (type D)  Den engagerede type  Den perfektionistiske type  Den bekymrede type  Den afslappede og positive type (type B)

7 7 Hvorfor får vi stress?  Summedebat

8 8 Stress og projektarbejde Den akademiske syge (DGA)  De moderne arbejds- og organisationsformer –Flydende, selvstyrende arbejdsformer –Mangelfuld ledelse – ”vi arbejder meget her” virksomhedskultur –Angst for ikke at slå til kombineret med høje ambitioner og ”kan selv” kultur  investering af hele sin person –Kvalitet er en flexibel størrelse – hvor god en kvalitet vil du leverer? –Arbejdstid en flexibel størrelse – hvor lang tid vil du bruge?

9 9 Stress og projektarbejde  ”I et projektorienteret arbejdsmiljø eller et arbejde hvor der forekommer perioder med meget intensivt arbejdsindsats vil de første tegn på at man er ved at få problemer vise sig i perioden umiddelbart efter en høj intensiv periode” Einar Baldursson

10 10 Konsekvenser af stress for vidensintensivt arbejde  Forhold der bliver nødlidende ved længere tids stress: –Læring –Hukommelse –Beslutningsevne –Kreativitet –Sociale kompetencer –Øget risiko for depression og angst Einar Baldursson

11 11 Stresshåndtering på individuelt niveau 1.Sig nej 2.Sig pyt/accepter 3.Bed om hjælp 4.Prioriter – gameplan! 5.Hav mål i dit liv – på kort og på langt sigt 6.Vid hvad du har lyst til 7.Dyrk motion/Spis sundt 8.Dyrk mental træning Håndtering i den konkrete belastende situation På lidt længere sigt – Indrette os og påvirke omgivelser Det fundamentale – Styrke lyst og modstandskraft Inspireret af Pia Ryom Arbejdspsykolog Thomas Bartels Organisationspsykolog

12 12 Håndtering i den konkrete belastende situation  Kommuniker klart  Hvorfor er jeg utilfreds?  Hvad er det, der stresser mig?  Grænsesætning, lær at sige nej  Vis hensyn  Vær opmærksom på dit kropssprog  Ryd ud og ryd op

13 13 Håndtering på lidt længere sigt: indretning og påvirkning  Lær dine stress symptomer at kende  Sæt dig klare mål  Strukturer din tid  Lad andre hjælpe til  Undgå fortravlethed – prioriter  Fordyb dig  Tænk positivt - humor  Styrk dine relationer

14 14 Fundamental stresshåndtering: Lyst og modstandskraft  Lyst?  Motion  Socialt netværk  Meditation  Afspænding og Yoga  Kost  Søvn

15 15 Stresshåndtering på gruppeniveau  Klar rollefordeling - forventninger  Klare mål og deadlines i forhold til opgaver  Opmuntrer og roser vi hinanden?  Planlægger vi arbejdet bedst muligt? Prioritering!  Kommunikerer vi ordentligt med hinanden?  Løser vi evt. konflikter?  Hvad giver energi og hvad stresser i arbejdet? Er vi klar over det?

16 16 Stresshåndtering på gruppeniveau: Øvelse omkring forventninger  5 forventninger som min gruppe har til mig  5 forventninger som jeg har til mig selv

17 17 Stress test  Der findes mange frit tilgængelige stress test på nettet. De findes let ved at google ”stress test” (sider på dansk).  Prøv en eller flere af dem og se om du selv er stresset for tiden.

18 18 Evaluering af den personlige portfolio:  En første version af portfolien kan afleveres til lpj@es.aau.dk senest d. 12/10 udelukkende for at få gode råd til færdiggørelsen af den.lpj@es.aau.dk  For den endelige version af portfolien er deadline for levering til lpj@es.aau.dk d. 9 november.lpj@es.aau.dk  Derefter læser og bedømmer jeg dem (bestået/ikke bestået) i uge 46

19 19 Onsdag d. 18 november 12.30 i B3-104 Gæsteforlæsning med Torben Brændgaard fra Grundfoss. Torben Brændgaard er Vice President for Group Quality & NPI, og bl.a. ansvarlig for Grundfos Internationale projektledere, som står for indkøringen af nye produkter/produktlinier i den "Globale forsyningskæde" ("New Product Introduction" - NPI). Hans folk arbejder derfor under vilkår, hvor de skal forholde sig til andre kulturer – både i forhold til deres projekt-team - og i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. I forbindelse med "Strategisk Kompetence Udvikling", har Grundfoss for nogle år siden defineret "Communication" som en kernekompetence. "Communication: Presentation and language skills – cultural understanding, that enables you to operate in different cultures and on different levels in the organisation“ Torben Brændgaard vil fortælle om Grundfos generelle udfordringer på dette område og om hvordan han har grebet dette an indenfor sit ansvarsområde (Group Quality & NPI).


Download ppt "Stresshåndtering Lars Peter Jensen. 2 Indhold  Viden om stress  Stress og projektarbejde  Strategier til håndtering af stress  Evaluering af den personlige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google