Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Obligatorisk selvvalgt opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Obligatorisk selvvalgt opgave"— Præsentationens transcript:

1 Obligatorisk selvvalgt opgave
OSO Obligatorisk selvvalgt opgave

2 Målbeskrivelse for OSO
Afklaring og refleksion over uddannelsesforløb Disciplin i arbejdsprocessen Konkret og selvstændigt produkt Tydelighed i formidling af viden

3 Elementer i OSO : Processen Produktet Selvstændigt arbejde!
Fremlæggelsen Vejledning hos vejleder på elevens initiativ.

4 Tidsplan : Uge 50: Kort introduktion til OSO mandag
Bestemmelse af erhverv fredag Uge 1 : Udarbejdelse midlertidig arbejdsplan af arbejdsplan fredag samt endelige valg af erhverv. Uge 2: Aflevering af synopse fredag kl Uge 2-5: Mindst 1 vejledende samtale på eleven initiativ Uge 5 : Fremlæggelser fredag kl – 14.00

5 Ugeskema for uge 1-4 Ugeskema for uge 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag Engelsk Mat Dansk OSO Mat. Samf. Idræt Ugeskema for uge 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Engelsk Mat Dansk OSO-frem. OSO Mat. Samf. Idræt

6 Faser i arbejdet : Lav arbejdsplan, træf aftaler/interviews og skriv synopse Udarbejd arbejdsspørgsmål Indsamling af oplysninger Bearbejdning Lave relevant produkt ud fra indsamlet viden. Gennemprøvning af fremlæggelse

7 Relevant viden og information
Uddannelsesvej Hvad laver man, når man er uddannet til X? Hvad indebærer jobbet i praksis? Fordele og ulemper ved jobbet? M. M.! Indsaml selv viden via nettet, besøg og interview

8 Arbejdsplan: Navn : _______________________________________________________________ Arbejdsplan: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Aftaler: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Godkendt af :__________________________________________________________

9 Synopsen skal indeholde :
Max 1 side med : Dit navn Præsentation af job Interview Hvem, hvorfor og hvornår Fremlæggelsesform + disposition for fremlæggelse Produktbeskrivelse Synopsen skal afleveres til din vejleder senest d. 11. januar.

10 Produktet * Fysisk selvproduceret produkt m. procesbilleder ELLER
Skuespil der viser en/flere ting, som jobbet indebærer * Produktet (og forklaringen af dette) skal være en del af fremlæggelsen.

11 Vurdering : Disponering af tid Anvendelse af kilder
Kreativitet, relevans og selvstændighed i produktet Indblik og relevans i det fortalte samt tydeligheden i formidlingen

12 Fremlæggelsen Skal vare 9-10 min. Fredag d. 1. feb. Kl. 8.30 – 14.00
Produktet skal være en del af fremlæggelsen Frit valg omkring hjælpemiddeler til fremlæggelsen Fremlæggelsen har til formål at modtageren (klassen + lærere) får en forståelse af jobbet og hvad det indebærer.

13 Vurdering Samlet vurdering af ______________ OSO-opgave.
Synopse, produkt & fremlæggelse herunder sammenhæng til uddannelsesplan, disponering af tid, forberedelse af fremlæggelse, produktets sammenhæng til synopse, kreativitet o.lign. Arbejdsindsats herunder disponering af tid, anvendelse af vejledning, selvstændighed, selverkendelse, selvdisciplin o.lign. Kildemateriale herunder omfang & bredde af materiale, anvendelse af kilder, selvstændige interview, fotodokumentation o.lign. Karakter :


Download ppt "Obligatorisk selvvalgt opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google