Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene Temamøde Regionsrådet, 14. marts 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene Temamøde Regionsrådet, 14. marts 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene Temamøde Regionsrådet, 14. marts 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Der kom et brev…. ”Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i temamødet den 22. marts om nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene……” ”Jeg vil opfordre dig til at udarbejde et kort oplæg, der præsenterer dit syn…..det må ikke overstige 2 sider.”

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsreformen Der er 37 temaer i Den Danske KvalitetsModel. Hvert tema har sine standarder. Der kommer 115 standarder. Standarderne fortæller os, hvad vi skal gøre.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsudvikling Hver af de 115 standarder har et antal indikatorer. Vi får i alt 670 indikatorer. – indikatorerne fortæller, hvad vi måler, og hvordan vi måler for at vide, om vi lever op til den givne standard.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Et eksempel på en af 115 standarder Sundhedsfaglig kontaktperson ”Der udpeges en sygehusansat sundhedsfaglig kontaktperson, tilknyttet den enkelte patient, med særligt ansvar for at sikre sammenhæng i patientforløbet under indlæggelsen og i ambulante forløb.”

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad måler vi? Der er 9 indikatorer  Der er en skriftlig retningslinie, der definerer, hvad ordningen indebærer.  Der er en skriftlig retningslinie der beskriver, hvordan vi kompetence- udvikler ordningen.  Der er dokumentation for, at personalet kender retningslinien.  I arbejdstilrettelæggelsen tages højde for ordningen

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad måler vi? Der er 9 indikatorer  Der er dokumentation for kompetenceudvikling.  Patienterne ved, hvor de skal henvende sig.  Patienten ved, hvem der er kontaktperson, og hvad ordningen indebærer.

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvordan måler vi? 9 indikatorer Antal patientjournaler i hvilke der senest 24 timer efter indlæggelsen eller med mere end ét ambulant besøg er navngivet en sundhedsfaglig kontakt Person. Patienten  har fået navnet oplyst mundtligt og skriftligt  er informeret om hvad ordningen indebærer.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad måler vi? Der er 9 indikatorer  Resultaterne af journalaudit og patienttilfredshedsundersøgelser diskuteres tværfagligt. Årsagen til kvalitetsbrist findes, og der laves handleplaner.

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Selvevaluering Kontaktperson, Hospitalsenheden Vest

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Resultatet – er patienterne tilfredse?  Den nationale patienttilfredsheds- undersøgelse (LUP) – 75%  Den regionale patienttilfredsheds- undersøgelse: Spørgsmål: "Oplevede du, at 1- 2 personer havde særligt ansvar for din undersøgelse og behandling?” - ca. 60% for de indlagte

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Selvevaluering 2007 Forefindes instruksHar personalet kendskab til instruks Forefindes dokumentation af KP (ved audit) Patienttilfredshed Dokumenter! Forslag til forbedringstiltag Fokus på dokumentationspraksis (alle faggrupper) Informationsmateriale til patienter (folder, visitkort, mv.) Gør noget Forslag til forbedringstiltag Informationsmateriale til patienter (folder, visitkort, mv.) Fokus på funktionsbeskrivelser omfattet af instruksen Opretholdelse af resultater Instruks lavesGør noget Forslag til forbedringstiltag Fokus på personalets kendskab til vejledninger og funktionsbeskrivelser omfattet af instruksen (alle faggrupper) Informationsmateriale til patienter (folder, visitkort, mv.) nej ja Forefindes retningslinie for kontaktpersonordning ja

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mest kvalitet for pengene – hvordan? Er forudsætninger for kvalitetsudvikling til stede?  Ledelse  Kompetencer  Viden  Tid  Koordinering på tværs  Den organisatoriske udfordring

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den Danske Kvalitetsmodel Mest kvalitet for pengene – hvordan? Vi har etableret en kvalitetsorganisation, hvor ledelserne understøttes.

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsorganisationen Hospitalsenheden Vest

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mest kvalitet for pengene – hvilke penge? Der er ikke tradition for finansiering af kvalitet – og når man centralt vælter én dominobrik, ser man sjældent, hvor mange der vælter efterfølgende. Nye initiativer, rapporter, vejledninger etc. indeholder sædvanligvis, hvad man skal men ikke, hvordan man skal…

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mest kvalitet for pengene – hvilke penge? Et eksempel I november måned kom en vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. multiresistente stafylokokker (MRSA).  Alle patienter skal screenes for MRSA.  Det tager kun 3 minutter at gøre det! I Hospitalsenheden Vest har vi opfundet nogle andre spørgsmål. Nu tager det kun 1 minut at gøre det!

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mest kvalitet for pengene – hvilke penge? Et eksempel På ortopædkirurgisk ambulatorium er der 30.000 årlige kontakter. At screene ”koster” 30.000 minutter – eller 500 timer. 500 timer svarer med 4 patienter i timen til 2.000 ambulante kontakter årligt. - Det var kun på ét ambulatorium!

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mest kvalitet for pengene – hvilke penge? Derfor:  Bør der foretages konsekvensberegninger på nye tiltag, før de implementeres?  Bør der arbejdes med økonomiske incitamenter (DRG) for kvalitetsfor- bedringer, ledelse, uddannelse, arbejdsmiljø etc.  Kunne man forestille sig iværksætter- ydelse i forbindelse med implementering af Den Danske KvalitetsModel?

30 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor mange dybe tallerkener skal vi opfinde?  Vi skal tænke på tværs i regionen - ”Klar besked”-brevene er et eksempel  Vi skal tænke på tværs af regioner - patientinformation er et eksempel

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsreformen - opsummering  Vi står over for en stor opgave.  Vi kan ikke gøre 115 ting på én gang.  Vi skal støtte driften – og kompetenceudvikle særligt med fokus på ledelse.  Vi skal skabe incitamenter til kvalitetsudvikling.  Vi skal udnytte stordriftsfordele.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene Temamøde Regionsrådet, 14. marts 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google