Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Disposition Frøkvalitet og markspiring Plastdækning af majs Høsttider og vurdering af høsttidspunktet Høst af majs til modenhed og til kolbehøst

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Frøkvalitet og markspiring Hvert år marker med mangelfuld fremspiring Skyldes: Dårlig etablering Dårlig frøkvalitet

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Oversigten, s. 304

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl God etablering Godt såbed ensartet bekvemt i min. 10 cm dybde jævnt såbed tilpas fast såbed Såning hverken for tidligt eller for sent Såning i ensartet og korrekt dybde Startgødning korrekt placeret

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl God frøkvalitet Koldtestet frø Såvidt muligt ikke overgemt frø (plomberingsmåned og år står på sækken, GEM MÆRKESEDDEL!! Overgemt frø skal ledsages af en ny koldtest Ubejdset frø skal altid være af ny høst.

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Aftale med frøbranchen, dec. 2003 Tilbagemelding om koldtestmetoder hvorvidt koldtest kan oplyses til landmænd før køb/levering af majsudsæd Monitering af marker med mangelfuld fremspiring

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Koldtestmetoder (tabel 1) 7-18 dage 8-10 O C og 3-13 dage 25 O C Steril substrat – jord fra majsmark

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Konklusion koldtestmetoder Forskellige temperatur og substrat Vanskeligt at sammenligne Spiring ved 10 o C: Min. 87 pct. spireevne Spiring ved 8 o C: Advanta 2004 – norm 72 pct. spireevne

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Udlevering af koldtestresultater? FirmaUdlevering af koldtest før såning* DLGNej DLABuxxil (+Ravenna?) + overgemte sorter (DK-test) AdvantaTreasure, Crescendo og Rhapsody (DK- test) DLF TrifoliumEgne sorter Pajbjerg Fonden Nej *Alle firmaer kan udlevere ved reklamation

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Monitering i 2004 LandbrugsInfo Konsulenter Tjekliste (tabel 2)

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Plastdækning af majs To systemer: Punch plastic Extend

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Plastdækning af majs – ”Extend”

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Foto: Svend Erik Pinstrup

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Foto: Svend Erik Pinstrup

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Foto: Svend Erik Pinstrup

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Danske forsøg med plastdækning 3 landsforsøg 1985-86 6 statsforsøg 1981-83 Undersøgelser i 2001

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Forsøg med plastdækning Tørstofprocenten ved plastdækning: 1985-86: + 4,5 enheder 2001: +8,6-11,6 enheder dvs. mindst 3 uger tidligere modning

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Omkostninger, kr. pr. ha Uden plastMed plast Såning4503450*) Startgødning (P)1000 Ukrudt, bladsprøjt. 600300 Sprøjtning14070 I alt12903820 Forskel2530 kr. svarer til 2800 FE (minus en evt. gevinst ved brug af sildigere sorter) *) plastik 2000 kr., 2,5 liter Interterbutylazin 450 kr., såning 1000 kr.

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Konklusion plastdækning Ikke rentabel under alm. til gode forhold Økonomien balancerer under dårligere forhold Forsikring for stabilt udbytte og kvalitet Mindst 3 uger tidligere høst Såning til normal såtid - evt. lidt tidligere Brug sildigere sorter

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

29 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

30 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

31 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

32 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

33 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

34 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Anbefalet høsttidspunkt for majs til ensilering Majsensilage sammen med 1/3 græsensilage  Høst ved 32-33% tørstof Majsensilage som eneste grovfoder  Høst ved 29-30% tørstof Hverken mere eller mindre end 29-33 pct.!

35 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vurdering af tørstofprocent i majs Klemmemetode: ”Midterste kerner lægges mellem tommel og pegefinger, Når man netop ikke mere kan klemme en dråbe af de midterste kerner er tørstofprocenten ca. 30 i hele planten” Pioneer metoden: Baseres på en vurdering af kolbeandel tørstofprocent i stængel kerneudvikling

36 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Kilde: Pionner, Buxtehude, Tyskland via Sejet Planteforædling Pioneer metoden (tabel 7) % kolbe af grønmasseLilleMiddelHøj Modning af stængel Ca. % ts. i stængel Grøn 18,0 Grøn Gul 21,0 Strå- gul 24,0 Grøn 18,0 Grøn gul 21,0 Strå gul 24,0 Grøn 18,0 Grøn gul 21,0 Strå gul 24,0 % ts. Kolbe Kerneudvik- ling Forventet tørstofprocent i hele planten 30Tidlig mælkem. 21,423,926,122,524,726,723,725,627,3 35Mælkem.22,325,027,523,826,328,525,427,629,6 40Kerner fuldt Udviklede 23,125,928,624,827,530,026,929,431,6 45Tidlig dejmodenhed 23,726,729,525,728,631,328,130,933,3 50Dejmoden24,227,330,326,529,632,429,232,234,9 55Kerne hårde24,627,931,027,130,433,430,233,436,3

37 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Hjørring, Aars, Varde 2003 R 2 = 0,51 R 2 = 0,64 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 30,035,040,045,0 Pct. tørstof laboratorie Afv. pct. enheder kl. metode Pioneer

38 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Konklusion metoder til vurdering af tørstofindholdet Begge metoder har undervurderet – mest Pioneer Afvigelse størst ved højeste tørstofprocenter Større erfaring og evt. justering af metoden til danske forhold

39 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Anvendelse af majs Majs Silomajs KolbeensilageCCM (=Corn Cob Mix) Modent korn

40 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Majs til modenhed undersøgelser 2003 Majs til modenhed 2 bedrifter i alt 3 marker Udbytter og økonomi Tekniske observationer på 1 bedrift Majs til kolbehøst 1 bedrift 1 mark Udbytter, kvalitet og kapacitet

41 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Moden majs afregningsbetingelser 2003 8,00 kr. pr. hkg råvare til transport, rensning og tørring 30 pct. fradrag til tørre- og rensesvind 70 pct. af råvaren afregnet med 100 kr. pr. hkg 2004 ?? 15 kr. til tørring, rensning, transport 70 pct. af råvaren: 100-? kr. pr. hkg

42 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Majs til modenhed, 2003 Bedrift% vand i råvare hkg renvare pr. ha (70% af råv.) DB II exkl. ha-støtte kr. pr. ha A1 (5,3 ha)37,791,82610 A2 (9 ha)36,871,0768 B (12 ha)38,456,2-5 Vårbyg50,0-315

43 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Majs til modenhed, 2003 BedriftFE pr. 100 kg tørstof *) Udbytte FE pr. ha Omkostning er exkl. ha- støtte kr. pr. FE A1 (5,3 ha)125,210.3120,64 A2 (9 ha)126,68.1180,78 B (12 ha)128,36.3490,82 Vårbyg (anslået) 111,1**)4.7220,97 *)Tabelværdi for majs: 122,0 **) Tabelværdi

44 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Bedrift B 8,2-9 km i timen 2,4 ha i timen Foto: Ken Brink

45 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Foto: Ken Brink

46 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Foto: Ken Brink

47 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Bedrift A - plukkebord Større kapacitet Mindre spild Mindre slid Foto: Carl Høj Laursen

48 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Konklusion majs til modenhed 30-40 pct. vand Under gode forhold – bedre økonomi end i korn Let at høste med alm. skærebord Spild af kolber kan forekomme med alm. skærebord ved kort stub og lange planter Glider let i mejetærskeren og kornet løber let til sneglen En del knækkede kerner kan forekomme med alm. bro Plukkebord øger kapaciteten og mindsker spild og slid

49 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

50 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Kolbehøst, ”undersøgelser” Antal under- søgelser Pct. tørstof i kolbe- massen Kg ts. pr. FE a.e. pr. ha Fht. a.e. i forhold til trad. finsnit. 2003150,60,90107,884 2000445,20,9473,973

51 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google