Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper"— Præsentationens transcript:

1 Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper
Gastroenterologiske sygeplejerskers årsmøde 12/11-10 Kirsten Kruse og Jette Houlind

2 Krav til desinfektion/sterilisation
Endoskopkontakt med Udstyrets klassifikation Eksempler Sterilisation/desinfektion Intakt hud eller et godkendt overtræk Ikke kritisk Laryngoskop uden kanaler, med overtræk ”Low-level” desinfektion* (svarende til alkohol v/v %) Ikke sterile slimhinder Semikritisk Gastro- og koloskoper ”High-level” desinfektion* Semikritisk (med kritisk delprocedure) Endoskoper til: ERCP PEG Skal være maskinelt dekontamineret inden for 3 timer med procedure, der kan eliminere biofilm Sterile hulrum eller sterilt væv Kritisk Bronkoskoper Cystoskoper Sterilisation (Hvor sterilisation ikke er mulig, rengøres og High-level desinficeres fleksible endoskoper med en procedure, der kan eliminere biofilm) NOTES Sterilisation eller brug af sterile godkendte overtræk

3 Forebyggelse af smitteoverførsel
Smitteoverførsel ved fleksibel endoskopi Forebyggelse af smitteoverførsel Eksogene infektioner er forårsaget af mikroorganismer, som overføres mellem patienter eller til patient med ikke sufficient rengjorte fleksible endoskoper og tilbehør. Mikroorganismer overført fra patient til patient på grund af en manglende adskillelse af rene og urene områder på endoskopistuen. Valideret procedure til rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Dekontaminering af fleksible endoskoper må kun foretages af uddannet personalet. Almene hygiejniske retningslinjer skal følges med særlig vægt på: klar adskillelse af rene og urene procedurer hætteglas/ampuller med i.v. medicin og væsker anvendes kun til én patient. Endogene infektioner er forårsaget af patientens egne mikroorganismer i forbindelse med et større eller mindre traume af en slimhinde under endoskopien. Proceduremæssige foranstaltninger under endoskopi. Evidensbaseret antibiotikaprofylakse. Infektioner overført mellem patienter og personale på et endoskopiafsnit. Almene hygiejniske retningslinjer skal følges. Personalet skal anvende værnemidler. Personalet kan tilbydes relevant vaccination (fx hepatitis B) Risikoen for stikuheld skal minimeres.

4 Forskellen på R & A og en standard
Råd & Anvisninger Anbefalinger God praksis En standard indeholder Krav, der skal efterleves Målbare krav Skal være auditerbare Skal være evidensbaseret

5 Forrengøring

6 Vandflaske

7 Transport af endoskoper

8 Brug af værnemidler

9 Klargøring til manuel vask

10 Manuel vask

11 Manuel vask

12 Manuel vask

13 Manuel vask

14 Manuel vask

15 Endoskopopvaskemaskine og instrumentvasker

16 Vask i maskine

17 Vask af tilbehør

18 Vasken rengøres

19 Det rene endoskop Transportbakke

20 Spritprocessen

21 Spritprocessen

22 Dokumentation

23 Opbevaring

24 Råd og anvisninger 2001 Infektion og forebyggelse af infektion ved endoskopi Alment om rengøring og desinfektion Indretning af faciliteter Vaskedekontaminator, definition og anbefalinger Anbefalinger for rengørings- og desinfektionsprocedurer Kvalitetssikringsprogram 2010 Infektion og forebyggelse af infektion ved endoskopi Alment om rengøring og desinfektion Indretning af faciliteter Krav til vaskedekontaminator, definition og anbefalinger Tørre/opbevaringsskabe Anbefalinger for rengørings- og desinfektionsprocedurer Brug af overtræk Kvalitetssikringsprogram Dokumentation Ordliste

25 Anbefalinger for rengørings- og desinfektionsprocedurer
2001 Fleksible laryngoskoper uden kanaler, der anvendes over stemmelæberne Gastroskoper, kolonoskoper Endoskoper til risikoprocedurer ERCP Bronkoskopi cystoskopi Endoskoper til invasiv endoskopi Nødprocedure 2010 Fleksible laryngoskoper og nasopharyngoskoper uden kanaler Endoskoper anvendt i næse-svælgrummet og til intubation Endoskoper til ikke invasiv øvre og nedre gastrointestinal endoskopi Endoskoper anvandt til risikoprocedurer i mave- tarmkanal (ERCP – PEG-sonde) Bronkoskoper Cystoskoper Endoskoper til invasiv endoskopi Endoskoper med overtræk Nødprocedure

26 Den danske kvalitetsmodel
1.5.4 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr, tekstiler og inventar Indikator 1: Retningslinier for procedurer og arbejdsgange Indikator 2: Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinierne Indikator 3: Der udføres og dokumenteres kvalitetskontrol af rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Indikator 4: Validering af dampautoklaver x 1 årligt Indikator 5: Iværksættelse af kvalitetsforbedringer på baggrund af kvalitetsovervågningen

27 Patientsikkerhed – eller mangel på samme
Fravalg af manuel rengøring i lokale retningslinier Ingen vedligeholdelsesplaner for endoskopopvaskemaskiner Endoskopernes ekstrakanaler rengøres ikke Personalet er mangelfuldt oplært Ingen retningslinier for udfasning af nedslidte maskiner

28 10 tips til rengøring og desinfektion
Kompatibilitet Instruktioner Identifikation Tilslutning af kanaler Manuel rengøring Kemisk kompatibilitet Procesvalidering Vedligeholdelse Oplæring af personale Rapportering af uheld og afvigelser


Download ppt "Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google