Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkert Patientflow Læringsseminar 1, 12.-13. marts 2014 Storyboard fra Regionshospitalet Randers.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkert Patientflow Læringsseminar 1, 12.-13. marts 2014 Storyboard fra Regionshospitalet Randers."— Præsentationens transcript:

1 Sikkert Patientflow Læringsseminar 1, 12.-13. marts 2014 Storyboard fra Regionshospitalet Randers

2 Forberedelse - teamet

3 Forberedelse - vores projekt Hvilke afdelinger medvirker fra projektstart? –Akutafdelingen, Medicinsk afdeling, Kirurgisk afdeling Hvordan har I organiseret jer? Projektteam, styregruppe etc. –Der er nedsat en styregruppe bestående af hospitalsledelsen, afdelingsledelserne i de medvirkende afdelinger samt projektledelsen –Der er udpeget deltagere til et projektteam herunder visitator, afdelingssygeplejersker og læger fra de medvirkende afdelinger 3

4 Forberedelse – vores projekt Hvad er det vigtigste mål for projektet? –Sikre det bedste og mest effektive flow for den enkelte patient – og den højeste kvalitet –At det er en fælles kerneopgave med fælles mål – og at vi agerer derefter! –Sikre smidige overflytninger mellem hospitaler og kommune/hjem/praksis

5 Forberedelse - patientperspektivet Hvad er resultatet af ‘I Patientens Fodspor’ –Det tager tid og man kan kun følge få patienter Hvordan inddrager I ellers patientperspektivet i projektet? –Patientudløst lægekald –LUP –Overvejer fokusgruppeinterview 5

6 Forberedelse – identificering af spild Hvad er resultatet hos jer af identificering af spild vha. ‘Waste Identification Tool’? –Patientinventering i sengeafsnit og ambulatorier –Mange data indsamles på kort tid –Giver stor indsigt i hvor der er plads til forbedring – både internt og eksternt Har I anvendt andre metoder til at identificere spild? –UTH – dyberegående analyse (arbejdsgangsanalyse) 6


Download ppt "Sikkert Patientflow Læringsseminar 1, 12.-13. marts 2014 Storyboard fra Regionshospitalet Randers."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google