Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Danske Kvalitetsmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Danske Kvalitetsmodel"— Præsentationens transcript:

1 Den Danske Kvalitetsmodel
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 3. april 2017

2 Hvidovre Hospital Survey mandag d. 30. januar til fredag d. 3
Hvidovre Hospital Survey mandag d. 30. januar til fredag d. 3. februar 2012 Afsluttende feedback Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 3. april 2017

3 Hvem er vi? Evt. fremhæve hvem sygehuset selv har af surveyors?
Marianne Jensen (ledende surveyor), chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers og Grenaa. Charlotte Hjort, speciallæge i arbejdsmedicin, kvalitets- og forskningschef, Hospitalsenhed Midt. Anni Wyrtz, vicechefjordemoder, Hospitalsenheden Horsens. Steffen Strøbæk, ledende overlæge og hygiejnechef, Sydvestjysk Sygehus. Helle Vibeke Andersen, oversygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt Christian Hald Jensen (under oplæring), chefkonsulent, Psykiatrihuset, Region Sjælland. Erik Kjær Sørensen (observatør), kvalitets-/logistikchef, Responce. Evt. fremhæve hvem sygehuset selv har af surveyors?

4 4 og sådan ser vi ud Listen ikke udtømmende

5 Vi har fået stor hjælp Stort arbejde i forberedelsen forud for survey: Dokumentsamlinger, pc-adgange, stifinderordning, surveyor-rum, forplejning har fungeret upåklageligt. Venlighed, imødekommenhed og engagement. 5

6 Hvordan har vi arbejdet?
Vores udgangspunkt mandag morgen: Vi er kommet til et hospital, som leverer en høj kvalitet i pleje og behandling til patienterne og som fokuserer på forskning. Vi kommer ikke for at finde fejl, men for at holde Den Danske Kvalitetsmodel op mod jeres praksis. 6

7 Vores dataindsamling Tværgående interviews (10 stk.)  Kvalitets- og patientsikkerhedsdata, Bygninger og forsyninger, Medicinering, Hygiejne, Ansættelse mv., Beredskab, Laboratorieydelser, Medicoteknik, Billeddiagnostik, Koordinering, kontinuitet og samarbejde med primærsektoren, Ledelse. Patient- og systemtracere Besøg på alle afdelinger. Nogle afdelinger flere gange med forskelligt fokus. 7

8 Hvad kan I være stolte af?
Høj faglig kvalitet og stor bevidsthed om den faglige kvalitet Stort engagement Gode til at indsamle data og måle på det, som I gør Høj hygiejnestandard Introduktion og udvikling af personale Hospitalets organisation er præget af kvalitetstankegangen (Plan, do , study, act) Godt samarbejde med primærsektoren Tilfredse patienter = Patienttilfredshedsundersøgelsen 8

9 Hvilke områder kræver særlig opmærksomhed?
Rettidig reaktion på prøvesvar (2.8.6) Dokumentstyring (1.3.1) Skriftlig information i behandlingsforløbet (2.2.2) Smertevurdering og – behandling (2.7.5) Ernæringsplan og opfølgning (2.14.2) Man kan enten tage elementerne på 1-2 slides eller et punkt på hver, hvilket er muligt ud fra det efterfølgende

10 ”Akkrediteret med bemærkninger”.
Konklusion Vi anbefaler jer til ”Akkrediteret med bemærkninger”. Den videre proces Vores rapport sendes til IKAS. IKAS sender rapporten til jer med henblik på eventuelle indsigelser. Akkrediteringsnævnet tildeler jer en akkrediteringsstatus. Akkrediteringsstatus: Husk at Akkrediteringsnævn skal have et vist antal sygehusrapporter for at lægge niveau, så grundet at Norge er blandt de første sygehuse vil der gå en rum tid før de modtager status. Akkrediteret Akkrediteret med bemærkninger Ikke akkrediteret 10

11 Tak for denne gang 11


Download ppt "Den Danske Kvalitetsmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google