Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Terminalerklæring Tryghedskasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Terminalerklæring Tryghedskasse"— Præsentationens transcript:

1 Terminalerklæring Tryghedskasse
Medicinsk afdeling Kolding sygehus

2 Terminalerklæring: Fremgangsmåde
Lægen har følgende opgaver: Beslutter at terminalerklære patienten. Dikterer dette i EPJ. Også i epikrisen. Informerer patient og pårørende om betydningen heraf. Ansøger om terminaltilskud via FMK-online Udarbejder en ”anmodning om social sagsbehandling” ved at diktere til sekretæren, at der skal udarbejdes en LÆ165, dikterer cancerdiagnose og hvilken afdeling, der skal være patientens stamafdeling. Se LÆ165 tekst til LÆ165. Se i øvrigt retningslinien ”Tildeling af stamafdeling til terminalpatient, SLB”, der beskriver, hvilke afdelinger der modtager patienter med de forskellige kræftformer. Skal patienten have vores afdeling som stamafdeling, vælges det afsnit, som patienten er indlagt i. Hvis patienten skal have en anden afdeling tildelt som stamafdeling, skriver sekretæren til afdelingen og anmoder om, at de tildeler patienten en stamafdeling. Sekretæren har følgende opgaver: Skriver og sender LÆ165 til kommunen og den praktiserende læge Registrerer patienten i COSMIC med åben indlæggelse (egen afdeling) eller .. Sender ”Anmodning om stamafdeling til terminalpatient” (andre afdelinger) Sender brev til patienten om tildelt stamafdeling (egen afdeling) Retur til forsiden Links – se næste dias December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 2

3 Links Åben indlæggelse, stamafdeling og terminalregistrering, SLB
December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 3

4 Ansøge om terminaltilskud
Hvis patienten har behov for terminaltilskud til medicin December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 4

5 FMK - online Du tilgår FMK-online via ”Øvrige oplysninger” i EPJ
December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 5

6 FMK - online December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 6

7 Ansøge om terminaltilskud
Klik på fanen ”Individuelle medicintilskud” og herefter på knappen ”Ansøg om medicintilskud”. December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 7

8 Her er vist et eksempel på en udfyldt ansøgning om terminaltilskud.
Afslut ved klik på knappen ”Indsend ansøgning” December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 8

9 Terminaltilskud bevilget
Klik her for at se yderligere oplysninger December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 9

10 Klik på dette link for at læse det brev, som Sundhedsstyrelsen sender til patienten
December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 10

11 Brev til patienten fra Sundhedsstyrelsen
Dette er et eksempel på det brev, som Sundhedsstyrelsen sender til patienten. En bekræftelse på, at patienten er bevilget fuld dækning af udgifter til lægeordineret medicin. Retur til ”Fremgangsmåde” Retur til forsiden December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 11

12 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling
Hvis der skal udfyldes LÆ 165, anvender sekretæren nedenstående tekst Forslag til tekst: ”Ovennævnte patient har (DIAGNOSE). Der er ikke længere kurative behandlingsmuligheder, og patienten er at betragte som terminalpatient. Patienten forventes at blive/er plejekrævende og der søges derfor om dækning af de udgifter, der vil være forbundet med pleje i hjemmet. Patienten og de pårørende er informeret om og indforstået med nærværende anmodning. Patienten er tildelt åben indlæggelse ved (Sygehus, Afdeling og Afsnit), som stamafdeling. Til orientering er der søgt om Medicintilskud ved Sundhedsstyrelsen. Kendes stamafdelingen ikke sikkert på anmodningstidspunktet, kan en alternativ formulering til dette punkt være: Patienten. er d.d. henvist til stamafdeling på (Sygehus og Afdeling), m.h.p. åben indlæggelse.” Retur til ”Fremgangsmåde” Retur til forsiden December 2013 John Buch Larsen John Buch Larsen 12

13 Tryghedskasse Hvis vi forventer, at patienten vil dø inden for få døgn, vil det være relevant at ordinere ”Tryghedskasse”. Således at vi kan lindre patienten, hvis dette bliver nødvendigt. For fremgangsmåde – se de næste dias. December 2013 John Buch Larsen

14 Ordination af ”Tryghedskasse”
I det viste eksempel har jeg anvendt favorittegnet (§) og skrevet ”tryg”. Herved fremkommer vinduet ”Vælg favorit” med de 5 præparater, som indgår i tryghedskassen. Jeg dobbeltklikker på ”tryg-buscopan” … December 2013 John Buch Larsen

15 Ordination af ”Tryghedskasse”
… og dette ordinationsvindue fremkommer. Alt er udfyldt, inklusiv instruktion for dosering. Det er blot at klikke ”OK”. Og på samme måde med de øvrige 4 præparater. Retur til ”Fremgangsmåde” Retur til forsiden December 2013 John Buch Larsen


Download ppt "Terminalerklæring Tryghedskasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google