Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Den lægelige videreuddannelse Hospitalsenheden Vest.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Den lægelige videreuddannelse Hospitalsenheden Vest."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Den lægelige videreuddannelse Hospitalsenheden Vest

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Lægelig uddannelse  Basisuddannelse  Introduktionsuddannelse  Hoveduddannelse  Kursustillinger  1. reservelægestillinger  Afdelingslægestillinger  Overlægestilling

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den nye basisuddannelse  Indgår i mere målrettet lægelig uddannelse  Kortere forløb  Enighed om nødvendig forbedring af uddannelsen

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Klinisk basisuddannelse  Skal erhverve SST´s tilladelse til selvstændigt virke som læge

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Målsætning I  Lægen skal:  nå nærmere definerede læringsmål i forhold til praktiske procedurer,samarbejde,at lede og fordele, at lade sig lede, at kommunikere med patienter/pårørende/kolleger/andet personale, centrale medicinske ekspertområder og være bevidst om eget kompetenceniveau

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Målsætning II  Lægen skal:  opnå et fagligt fundament, som sikrer, at han/hun opnår kan anvende den nødvendige viden og de dertil hørende færdigheder til at kunne varetage modtagelse af såvel akutte som elektive patienter

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Målsætning III  Lægen skal:  Opnå bredt kendskab til sundhedsvæsenets opbygning

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Basislægens ansvar  Kan ikke arbejde selvstændigt  Der skal være supervisor med min. B- autorisation i tilstedeværelsesvagt

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Basisuddannelsen  Varighed 1 år  Kombinationer  Modtagelse af akutte patienter ½ år  Kirurgi  Medicin  Ortopædkirurgi  Elektive/kroniske forløb ½ år  Almen medicin ( ca. 80 % )  Psykiatri ( ca. 10 % )  Somatisk hospitalsvæsen ( ca. 10% )

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Umiddelbare konsekvenser Hospitalsenheden Vest  Manko arbejdskraft sv. til 15 yngre lægestillinger, når uddannelsen er fuldt indfaset ultimo 2009  Fra ultimo 2010 er mankoen sv. til 22 yngre lægestillinger

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sundhedsstyrelsen Styrket akut beredskab 2007  Færre akutte modtagehospitaler  Fælles akutmodtagelser  Speciallægen i front/tilstedeværelse  Implementeringsperiode på 10 år

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk FAME

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Lægestaben i FAME  Når implementeringen er fuldført udgøres den lægelige bemanding af:  Basislæger  Yngre læger i uddannelsesforløb  Akutmediciner

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutmediciner  Speciallæger med overbygningsuddannelse  Skal kunne varetage modtagelse, undersøgelse og intial behandling af de akutte patienter i tæt samarbejde med specialerne  Der findes endnu ingen uddannende akutmediciner i DK

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Konsekvenser Hospitalsenheden Vest  Flere speciallæger i tilstedeværelse  Behov for flere speciallæger  Akutmedicinere  Speciallæger i specialerne  Uddannelse af akutmedicinere  Investering

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Konsekvenser Hospitalsenheden Vest  Bedre kvalitet  Bedre ressourceudnyttelse  Ved ét hospital større gevinst

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvorfor FAME nu ?  Særlig udfordring i VEST med to hospitaler, der modtager akutte patienter  Den reducerede lægelige arbejdskraft  Udfordringen bliver ikke mindre ved at vente  Lang implementeringsperiode  Bedre rekrutteringsmuligheder  Bedre uddannelse af de yngre læger


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Den lægelige videreuddannelse Hospitalsenheden Vest."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google