Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg."— Præsentationens transcript:

1 Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg.
5. april 2017 Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen

2 Politiken, 6. februar 2012

3 Pesticidafgifter historisk
25 års jubilæum i 2011! Før 1986 ingen afgift Fra 1986 Værdiafgift Skadedyrsmidler 27% af salgsprisen Ukrudts-, svampe- og vækstreg.-midler 13% Siden 1996 Skadedyrsmidler 35% af salgsprisen Ukrudts-, svampe- og vækstreg.-midler 25%

4 5. april 2017 Ny pesticidstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer endnu mere på biodiversitet og beskyttelse af vores drikkevand. I foråret vil jeg invitere partierne og interessenterne til en diskussion af, hvad der kan indgå i en ny pesticidstrategi I regeringsgrundlaget er der ikke angivet konkrete ændringer i den tidligere regerings pesticidpolitik, men alene generelle målsætninger om at styrke miljø og grøn vækst. Miljøministeren har varslet, at der i løbet af foråret skal udarbejdes en ny pesticidplan, som hun kalder en ny pesticidstrategi. Meldingerne har været, at den nye regering vil gennemføre forslaget om en ny pesticidafgift og en ny belastningsindikator. Sprøjtefri zoner, øget økologisk dyrkning og øget skovrejsning omkring drikkevandsboringer nævnes også som yderligere tiltag på pesticidområdet.

5 Pesticidafgift - begreber
Behandlingsindeks = BI (Trmt. Freq. Index: TFI) Belastning = B (Load: L) PesticidBelastningsIndeks = PBI (PLI) Komponenter (scorer) Sundhed (Health) Miljøadfærd (Environmental fate) Miljøeffekt (Environmental toxicity) Baseret på midlernes sundheds-klassificering og PPDB-databasen

6 PPDB databasen

7 Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)

8 Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)

9 Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)

10

11

12

13

14 Pesticidafgift fremover
Stykafgift pr. enhed af det enkelte middel Fire komponenter Basisafgift – 50 kr. pr. kg aktivstof Sundhedsafgift – 107 kr. gange sundhedsscore pr. kg/l produkt Miljøadfærdsafgift – 107 kr. gange miljøadfærdsscore pr. kg aktivstof Miljøeffektafgift – 107 kr. gange miljøeffektscore pr. kg aktivstof

15 Regneeksempel, Avaunt (indoxacarb)

16 Basis-afgift, kr. pr. kg/l Sundheds-afgift, kr. pr. kg/l
Produkt-navn Basis-afgift, kr. pr. kg/l Sundheds-afgift, kr. pr. kg/l Miljøadfærds-afgift, kr. pr. kg/l Miljøeffekt-afgift, kr. pr. kg/l Total afgift, kr. pr. kg/l Aktuel pris, kr. pr. kg/l Nettopris, kr. pr. kg/l Forv. ny pris, kr. pr. kg/l Amistar 13 21 7 41 400 301 342 Dithane NT 38 54 1 22 114 50 152 Proline EC 250 31 3 47 550 414 461 Tilt 250 EC 30 49 24 115 185 139 254 Atlantis OD 8 2 11 415 312 323 Boxer 40 52 15 118 85 64 182 DFF, Legacy mv. 25 102 27 153 500 376 529 Express ST 285 310 7333 5514 5824 MCPA 750 23 20 92 60 45 137 Oxitril CM 62 134 145 109 244 Roundup 3000 5 4 33 63 Roundup Bio 18 28 Roundup Max 34 71 75 56 127 Starane XL 29 180 135 165 Stomp 175 120 90 265 Cyperb 100 1661 1678 155 101 1779 Fastac 50 17 531 555 629 Karate 2,5 WG 292 315 220 143 458 Mavrik 2F 12 1348 1387 515 334 1721 Pirimor G 107 248 740 481 728 Cycocel 750 10 78 94 Moddus M 6 510 383 407 Terpal 200 150 195

17 5. april 2017 Pesticidafgift – indtægt på finansloven og forventet indtægt 2009 2010 2011 2012 Afgift 439,9 460,7 700,0 575,0 I finansloven er der regnet med et nettomerprovenu af pesticidafgiften på 150 mio. kr. pr. år. I 2011 er der forventning om, at der er sket en vis hamstring forud for den nye afgift. En del af disse lagre forventes anvendt i 2012, hvor provenuet som følge heraf er reduceret, til trods for at afgiften vil være højere.

18 Kilde: Lovforslaget

19 Kilde: Lovforslaget

20 Hvilke strategier fremover?
Følgende skal tages med forbehold! Loven er godt nok vedtaget, men… Miljøstyrelsen vil ikke oplyse om endelige afgifter, før ikrafttrædelsesdato er besluttet Vi har selv beregnet afgift på en række midler ud fra rapporter fra Miljøstyrelsen og ”rugbrødsmetoden” Vi har anslået afgiften for øvrige midler ud fra vores kendskab til klassificering og aktivstofferne Beregningsgrundlaget diskuteres flittigt Vi kender ikke endelige afgifter på alle midler Vi ved ikke, om ”monopolmidler” bliver dyrere Måske kommer der skånsomme formuleringer

21 Ukrudtsmidler i vintersæd, efterår

22 Ukrudt i vintersæd, efterår
Stomp bliver for dyr, forventes at udgå bortset fra arealer med (resistent) valmue Lexus ca. 2 kr. billigere pr. gram Vi vil fortsat anbefale Boxer, men dosering går ned Enårig rapgræs: 1 l/ha → 0,5-0,75 l/ha Vindaks: 1,5-2 l/ha → 1,0-1,5 l/ha Rajgræs: 2-2,5 l/ha → 1,5 l/ha Agerrævehale: 3 l/ha → 1,5-2,0 l/ha DFF bliver kun lidt dyrere – øget anvendelse Oxitril ca. 100 kr. dyrere pr. liter, uændret anvendelse

23 Ukrudtsmidler i vintersæd, forår

24 Ukrudt i vintersæd, forår
Hussar og andre ”minimidler” alle billigere Starane XL og Mustang Forte stort set uændret MCPA over 100 kr. dyrere pr. liter Tæt på, at Mustang Forte bliver interessant til rodukrudtsbekæmpelse Glyphosatprodukter ca. 20 kr. dyrere pr. liter

25 Middelvalg i vintersæd ved ny afgift
Boxer, Stomp, Oxitril/Briotril dyre som resistensbrydere DFF og Pico næsten uændret pris SU billigere Hvordan reagerer markedet? Kan der trækkes andre formuleringer til DK? Dansk marked er meget lille på europæisk plan

26 Vindaks, enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt i vinterhvede ved ny afgift
Før Ny afgift Efterår Dosis kr/ha Boxer 1,5 128 0,5 93 DFF 0,04 20 0,1 53 Oxitril 0,2 29 I alt efterår 177 146 Forår Hussar OD 0,035 142 0,03 83 Atlantis OD 0,3 98 I alt forår 181 Total 319 327

27 Herbicidresistens – det går for stærkt
Italiensk rajgræs 2009: 1 tilfælde af herbicidresistens : 13 tilfælde ALS, fop/dim, metabolisk Agerrævehale (43 lokaliteter) Fop/dim, ALS og metabolisk resistens udbredt Fuglegræs (26 lokaliteter) ALS Ude i verden Glyphosatresistens, men også alt andet

28 PVO beregnede effekter af Boxer-doser vinterhvede st
PVO beregnede effekter af Boxer-doser vinterhvede st. 11, ukrudt 0-2 blade 0,5 0,75 1 1,5 2 Enårig rapgræs 57 73 81 90 94 Vindaks 77 87 92 96 97 Alm. rajgræs 34 51 63 78 85 Ital. rajgræs Ager-rævehale 25 40 52 69 79 Væselhale 36 54 65 86

29 Vækstregulering i vintersæd
1 l CCC 750 ca. 70 kr. dyrere 1 liter 100 kr. 1 l Moddus M ca. 100 kr. billigere 0,3 liter 123 kr. Midler mere jævnbyrdige I princippet mere kritisk vurdering af behov fremadrettet!

30 Ukrudt i vårbyg Vi tror på samme strategier som i dag
SU: Express, Ally, Hussar m.fl. solo bliver billigere Vil også fremover anbefale SU + Oxitril/Briotril + fluroxypyr (Starane-midler) Starane XL + DFF + (Oxitril/Briotril) Mustang forte + DFF + (Oxitril/Briotril) Antiresistens-strategi skal ubetinget køre fortsat! Pris for anti-resistens: 0,2 l Oxitril 26 kr. dyrere 0,25 Starane kr. dyrere

31 Vækstregulering i vårbyg
Terpal ca. uændret pris Cerone ca. uændret pris Medax Top lidt billigere end i dag Vækstregulering forventes at have samme omfang fremover

32 Ukrudt i vinterraps Stomp forventes fremover kun at blive brugt på ”valmue-arealer” Kerb – ude, dispensation eller regelret godkendelse? Samlet set lidt billigere ukrudtsbekæmpelse i raps

33 Ukrudt og vækstregulering i frøgræs
Primus + Starane XL fortsat – billigere eller uændret Ariane FG forventes lidt dyrere MCPA dyrere, men ikke længere godkendt Vækstregulering Moddus/Trimaxx billigere, vil mere eller mindre tage over CCC dyrere

34 Ukrudt i majs Midler billigere:
Ukrudtsbekæmpelse forventes billigere fremover Radrensning fortsat god idé hvor der skal sås efterafgrøder bekæmpelse af problemukrudt

35 Ukrudt i roer Begrænsninger på alle aktivstoffer, flere i vente??
Små muligheder for at tilpasse bekæmpelsen Radrensning fremover?

36 Ukrudt i kartofler Titus bliver efter alt at dømme forbudt
Fenix bliver meget dyrere, ca. 200 kr. pr. liter Command ca. 50 kr. billigere for 0,2 liter Boxer 100 kr. dyrere pr. liter Græsmidler stort set uændret Glyphosat 20 kr. dyrere pr. liter Reglone 65 kr. dyrere pr. liter Større interesse for mekanisk bekæmpelse!

37 Resistens – fra lovforslagets høring:

38 Kilde: www.hracglobal.com

39 Virkningsklasser for danske herbicider
5. april 2017 Virkningsklasser for danske herbicider

40 Virkningsklasser for danske herbicider
5. april 2017 Virkningsklasser for danske herbicider

41 Virkningsklasser for danske herbicider
5. april 2017 Virkningsklasser for danske herbicider

42 Virkningsklasser for danske herbicider
5. april 2017 Virkningsklasser for danske herbicider

43 Virkningsklasser for danske herbicider
5. april 2017 Virkningsklasser for danske herbicider

44 Gruppering efter virkningsklasse
Oxitril CM Virkningsklasse C3+M Kilde: Vejledning i Planteværn 2011, Landbrugsforlaget

45 Gruppering efter virkningsklasse
Mustang forte Virkningsklasse B+O Kilde:

46 Resistens-situationen fremover?
Minimidler (SU-midler) bliver generelt billigere Restriktioner i anvendelse på sigt 1 gang pr. år efterhånden som midler revurderes Hvis kassekreditten er trængt, vil der være penge at hente ved at fokusere på minimidler MEN meget kortsigtet strategi, vi vil fortsat anbefale resistensstrategier (Boxer+DFF+Oxitril i vintersæd), tankblandinger i vårsæd, Kerb i raps osv. Erfaringer fra Norge viser, at mange vælger de billigste midler med resistens som følge Forebyggelse bliver bl.a. op til jer konsulenter!

47


Download ppt "Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google