Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen. Emner Atomet og dets opbygning Det periodiske system Kemiske forbindelser Notationer Ioner Syrer/baser Syreregn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen. Emner Atomet og dets opbygning Det periodiske system Kemiske forbindelser Notationer Ioner Syrer/baser Syreregn."— Præsentationens transcript:

1 Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen

2 Emner Atomet og dets opbygning Det periodiske system Kemiske forbindelser Notationer Ioner Syrer/baser Syreregn Drivhuseffekten Fotosyntesen Biotoper Fødekæder Salte Næringsstoffer Iltsvind

3 Atomet Grundstoffer Atomet Partiklerne: –Proton –Neutron –Elektron –Skal –Atomkerne

4 Det periodiske system Hovedgrupper Perioder Opgaver side 1-?

5 Kemiske forbindelser Rene grundstoffer: O 2, H 2, Cu, Au, Ag, Cl …… Kemiske forbindelser er når to eller flere grundstoffer går sammen: H 2 O, CO 2, HCl, HNO 3, C 6 H 12 O 6

6 Notationer Der indgår ofte en masse tal i kemiske formler: H 2 O betyder et der 2 H-atomer og et O- atom; altså i alt 3 atomer 2 H 2 O betyder at der er to vandmolekyler HNO 3 betyder at der er… 1 H-atom, 1 N-atom og 3 O-atomer, I alt 5 atomer

7 Ioner/1 Alle grundstoffer vil ligne ædelgasserne (grp. 8): 8 elektroner i yderste skal Afgive eller modtage elektroner Positivt eller negativt ladede

8 Ioner/2 I striben af grundstoffer herover er Argon (Ar) en ædelgas (den har 8 elektroner i yderste skal) Atomerne ved siden af vil gerne have 8 elektroner i yderste skal: F.eks kan ses at S har 2,8,6 elektroner og 16 protoner. Nu vil den have 8 i yderste skal: 2,8,8: S har nu 18 elektroner og 16 protoner, der er elektroner i overskud, derfor bliver S til S - - Opgaver side ?-??

9 Syrer og baser Starter i dag…………

10 Salte Senere….

11 Sur regn 1.Svovl (S) afbrændes: S + O 2 = SO 2 2.SO 2 reagerer med vanddamp (H 2 O) 3.Dette giver syreholdig regn (H 2 SO 3 )

12 Drivhuseffekt Skabt af… CO 2 (forbrænding af fossile brændstoffer) CH 4 (gasser fra dyre høm høm)

13 Fotosyntesen ”Verdens vigtigste proces” Ved hjælp af sollys omdannes CO 2 og H 2 O i planterne til…. …. C 6 H 12 O 6 og O 2

14 Forandringer I økosystemet Forandring af dødelighed og fødselsrater (rovdyr, sygdomme) Menneskelig påvirkning Fysiske forandringer (Temperatur, klima) Forurening Forandringer i jordens kvalitet Biotop/Økosystemer forandrer sig konstant. “Økosystemet” er alle de organismer som lever i et område med ensartet miljø.

15 Fødekæde

16 Fødekæde – på en anden måde Niveau 2: Planteædere Niveau 1: Fotosyntesen Næringsstof: ”Lort” og NPK (Nitrat, Phosfor og Kalium) Niveau 3: Kødædere Niveau 4: Kødædere Bakterier

17 Næringsstoffer Senere….

18 Iltsvind Alger har brug for næringsstoffer for at leve Udledning af næringsstoffer kvælstof og fosfor skaber grobund for massiv algevækst Når algerne dør nedbrydes de af bakterier. Processen kræver ilt. Jo flere alger, der skal nedbrydes, des mere ilt bliver der brugt. Det fører til en iltfattig tilstand på bunden af fjorden. Iltsvindet på bunden af fjorden fører til, at bunddyrene begynder at dø. Og jo flere døde bunddyr, der skal nedbrydes, des mindre ilt bliver der Når bakterierne har opbrugt alt ilten på bunden, kan bunden ikke længere holde på den giftige gas svovlbrinte. Gassen slipper op til overfladen og et totalt iltsvind finder sted.


Download ppt "Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen. Emner Atomet og dets opbygning Det periodiske system Kemiske forbindelser Notationer Ioner Syrer/baser Syreregn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google