Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014"— Præsentationens transcript:

1 Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014
Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospice søholm

2 En patientstue

3

4 Hospicetanken ” Du er værdifuld, fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve indtil du dør.” Citat Cicily Saunders

5 Den palliative indsats inddeles i en basal og en specialiseret palliativ indsats.
Den basale palliative indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedopgave (herunder almen praksis, kommuner og sygehusafdelinger).   Den specialiserede palliative indsats varetages i den del af sundhedsvæsenet, som har palliation som hovedopgave (herunder palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospice).   Palliativ indsats bygger på WHO definition Lindre og fremme livskvalitet for patient og pårørende Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod at lindre de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død.  Palliativ indsats tilrettelægges ud fra patientens behov med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende og efterladte.    

6 Den palliative indsats
"at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art". Den palliative indsats • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt • har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer 2002 WHO’s definition af den palliative indsats

7 Formålet for Hospice Søholm
At give det uhelbredeligt syge og døende menneske den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende tid - og en værdig livsafslutning Indsatsen skal være helhedspræget og omfatte de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov Behandlingen, plejen og omsorgen skal være med til at bevare de værdier, det enkelte menneske og dennes pårørende har med sig. At skabe rammer for at livet kan leves med det, der for hvert enkelt menneske giver kvalitet i livet Omsorgen omfatter såvel den syge som dennes pårørende og senere efterlevende WHO` s definition af begrebet palliativ ( lindrende) omsorg

8 Henvisningskriterier
Helbredende behandling er ophørt for den henviste  Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste  Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital Forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring) for den henviste Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte Alle kriterier skal være opfyldt

9 Hvem kommer på hospice Mennesker med en livstruende / uhelbredelig sygdom Kort forventet levetid Komplekse problemstillinger Lindrende behandling Ønsker selv hospice

10 Hvad kan hospice tilbyde?
Professionel lindring Tryghed Fred og ro Gode rammer Frivillige At lytte At spørge ind til At være nærværende At give kropspleje At tilbyde støtte og følgeskab At drage omsorg for både angsten og glæden At skabe en atmosfære af fred og åbenhed At være tilstede så den syge ikke overlades til sig selv At støtte pårørende

11 Frivillige At være et medmenneske At skabe liv og glæde
At skabe oplevelser

12 Hospicer i Region Midtjylland - og ventetider
Anker Fjord Hospice i Hvide Sande Hospice Limfjord i Skive Hospice Djursland i Rønde Hospice Søholm i Århus Hospice i Brædstrup april 2015 I alt 59 pladser


Download ppt "Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google