Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014 Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospice søholm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014 Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospice søholm."— Præsentationens transcript:

1 Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014 Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospice søholm

2 En patientstue

3

4 Hospicetanken ” Du er værdifuld, fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve indtil du dør.” Citat Cicily Saunders

5 Den palliative indsats inddeles i en basal og en specialiseret palliativ indsats.   Den basale palliative indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedopgave (herunder almen praksis, kommuner og sygehusafdelinger).  Den basale palliative indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedopgave (herunder almen praksis, kommuner og sygehusafdelinger).   Den specialiserede palliative indsats varetages i den del af sundhedsvæsenet, som har palliation som hovedopgave (herunder palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospice).  Den specialiserede palliative indsats varetages i den del af sundhedsvæsenet, som har palliation som hovedopgave (herunder palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospice).   Palliativ indsats bygger på WHO definition WHO definition WHO definition   Lindre og fremme livskvalitet for patient og pårørende  Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod at lindre de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død.  Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod at lindre de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død.   Palliativ indsats tilrettelægges ud fra patientens behov med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende og efterladte.  Palliativ indsats tilrettelægges ud fra patientens behov med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende og efterladte. 

6 Den palliative indsats  " at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art". Den palliative indsats tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer  2002 WHO’s definition af den palliative indsats

7 Formålet for Hospice Søholm  At give det uhelbredeligt syge og døende menneske den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende tid - og en værdig livsafslutning  Indsatsen skal være helhedspræget og omfatte de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov  Behandlingen, plejen og omsorgen skal være med til at bevare de værdier, det enkelte menneske og dennes pårørende har med sig.  At skabe rammer for at livet kan leves med det, der for hvert enkelt menneske giver kvalitet i livet  Omsorgen omfatter såvel den syge som dennes pårørende og senere efterlevende WHO` s definition af begrebet palliativ ( lindrende) omsorg

8 Henvisningskriterier   Helbredende behandling er ophørt for den henviste   Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste   Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital   Forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring) for den henviste   Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte   Alle kriterier skal være opfyldt

9 Hvem kommer på hospice  Mennesker med en livstruende / uhelbredelig sygdom  Kort forventet levetid  Komplekse problemstillinger  Lindrende behandling  Ønsker selv hospice

10 Hvad kan hospice tilbyde?  Professionel lindring  Tryghed  Fred og ro  Gode rammer  Frivillige  At lytte  At spørge ind til  At være nærværende  At give kropspleje  At tilbyde støtte og følgeskab  At drage omsorg for både angsten og glæden  At skabe en atmosfære af fred og åbenhed  At være tilstede så den syge ikke overlades til sig selv  At støtte pårørende

11 Frivillige  At være et medmenneske  At skabe liv og glæde  At skabe oplevelser

12 Hospicer i Region Midtjylland - og ventetider  Anker Fjord Hospice i Hvide Sande  Hospice Limfjord i Skive  Hospice Djursland i Rønde  Hospice Søholm i Århus  Hospice i Brædstrup april 2015  I alt 59 pladser


Download ppt "Ældre Sagen distrikt 3 Århus 25.september 2014 Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospicechef Anne Marie Mathiesen Hospice søholm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google