Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Odense, d. 4. feb. 2015. Kl. 10.00 Velkommen Kommissorium version 2 Kl. 10.15 Ny skole- og ny klubstruktur i Randers v. Henrik Bille, afd.leder, og Ina.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Odense, d. 4. feb. 2015. Kl. 10.00 Velkommen Kommissorium version 2 Kl. 10.15 Ny skole- og ny klubstruktur i Randers v. Henrik Bille, afd.leder, og Ina."— Præsentationens transcript:

1 Odense, d. 4. feb. 2015

2 Kl. 10.00 Velkommen Kommissorium version 2 Kl. 10.15 Ny skole- og ny klubstruktur i Randers v. Henrik Bille, afd.leder, og Ina Wittrup, koordinator, Randers Ungdomsskole Kl. 12.00Frokost Kl. 13.00Nye klubopgaver – nye ledelsesopgaver v. Nina Øhlenschlæger, afd.leder, UngSyd Odense Kl. 14.25Kaffe, te og lidt sødt. Kl. 14.40 Drøftelse af ideer og ønsker til de nye studerende / pædagoguddannelsen – set i lyset af de større børn og unge. med deltagelse af Leif Jønsson Ungdomsskolerne i Aarhus Kl. 15.15 Speeddating for ungdomsskoleklubfolk. Kl. 15.45Netværkets arbejde fremover Kl. 16.00 Tak for i dag og på gensyn

3  Rejst d. 4. nov. på opstartsmødet  Ønske fra et voksende antal medlemsskoler  Orientering – status ultimo januar ‘15

4  Byde flygtninge velkommen i Danmark på en ordentlig måde  Give de aktuelle flygtninge et godt ophold/god start – involvere i foreninger og folkeoplysning  Synliggøre folkeoplysningen som relevant bevægelse, løfter aktuelle udfordringer og står ved sit værdigrundlag  Baseret på lokale aktiviteter  Idekatalog  Samarbejder

5  Formål med netværket  at etablere et forum for alle interesserede ungdomsskoler, hvori strategiske forhold omkring klubber i ungdomsskoler kan drøftes og initiativer herom tages  at optimere sammenhænge og skabe synergi mellem klubber og ungdomsskolers øvrige virksomhed – herunder at inspirere til udvikling af ungdomsskoleklubbers ændrede roller og samspil med ungdomsskolernes læringsaktiviteter  at følge klubudviklingen i lyset af folkeskolereformen og udvikle nye klubtilbud i relation hertil.  at etablere et forum, som kan give gensidig sparring og idéudveksling blandt de tilknyttede ungdomsskoler – med det formål at beskrive og opsamle relevante problematikker. Disse kan herefter gøres til genstand for politisk action og/eller formidles ud til kvalitetsudvikling og inspiration blandt medlemsskolerne  at give ungdomsskoler, for hvem klubopgaven er ny, et forum for inspiration og kvalificering af indsatsen  at give Ungdomsskoleforeningen et medlemsnetværk, hvor viden er samlet – og et antal ressourcepersoner, som kan aktiveres i foreningens politiske arbejde, fx i foreningens politikdannelse på klubområdet eller fx aktivering i.f.m. foreningens aktiviteter i det lovforberedende arbejde  at komme med inspiration og opbakning til yderligere klubaktiviteter i Ungdomsskoleforeningen, fx konferencer, publikationer, udviklingstiltag m.v.  netværkets medlemmer tager hvert år stilling til, hvorvidt en af netværkets aktiviteter skal være at arrangere en konference/workshop/temadag primært rettet mod medarbejderkredsen

6  Randers Ungdomsskole  Henrik Bille & Ina Wittrup  Ny skole- og klubstruktur

7  Frokost  Tilbage kl. 13.00

8  UngSyd Odense  Nina Fredensborg Øhlenschlæger  Nye klubopgaver – nye ledelsesopgaver

9  Pause  Tank op – tag evt. med tilbage til pladsen

10  Per B. Christensen: søg indflydelse på den nye pædagoguddannelse  Også for større børn og unge – ungdomsskoler  Møde med UCC d. 6. februar  Praktikere: Leif og Anne, Aarhus

11  Formål: lær hinanden bedre at kende, finde ”guldkorn”  Finde ”brændende” temaer og bidrag for kommende møder  Kun samtaleguide  - men fyld meget gerne ud (inkl. navn og skole) og vi samler ind  Sæt samme 2-3 personer  2 runder à 10 min. + 10 fælles opsamling

12 Forslag: Torsdag d. 21. maj Onsdag d. 26. august Tirsdag d. 10. november

13 Kom godt hjem


Download ppt "Odense, d. 4. feb. 2015. Kl. 10.00 Velkommen Kommissorium version 2 Kl. 10.15 Ny skole- og ny klubstruktur i Randers v. Henrik Bille, afd.leder, og Ina."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google