Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IDA koordinatorer – en historie fra hverdagen 5A ApS ArbejdsmiljørådgivningArbejdssikkerhed 49 14 44 04Arbejdssundhed www.aaaaa.dkwww.aaaaa.dkArbejdstrivsel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IDA koordinatorer – en historie fra hverdagen 5A ApS ArbejdsmiljørådgivningArbejdssikkerhed 49 14 44 04Arbejdssundhed www.aaaaa.dkwww.aaaaa.dkArbejdstrivsel."— Præsentationens transcript:

1 IDA koordinatorer – en historie fra hverdagen 5A ApS ArbejdsmiljørådgivningArbejdssikkerhed 49 14 44 04Arbejdssundhed www.aaaaa.dkwww.aaaaa.dkArbejdstrivsel Autoriseret arbejdsmiljørådgiverArbejdsudvikling 3. og 4. november 2014Arbejdsmiljø

2 Én byggeplads Fortov med materialeoplag, færdselsveje, fodgængere og cyklister Rekreativt grønt område Vej

3 Byggeprojekterne Renovering af flere ældre beboelsesejendomme i Aarhus fra omkring år 1900 Ejendommene ligger rundt om en baggård med snævre passager, kroge og niveauforskelle Formål med renovering er etablering af restauranter, cafeer, kontorbygning og ny renovering af en hel ejendom Byggeperioden er fra 1. maj til 1. november undtagen for ny renoveringen, som fortsætter efter 1. november Beboerne, fodgængere og trafikanter færdes og opholder sig på fællesområderne Tre projekter med hver sin total entreprise, men samme bygherre Fællesarealer er baggård, områderne for de enkelte byggeprojekter og fortove

4 Rådgivningspåbud om PSS Arbejdstilsynet besøger pladsen slut september og giver rådgivningspåbud om PSS og anmeldelse af byggeplads Rådgivningsprocessen påbegyndes i starten af oktober, og der ses på de konkrete arbejdsmiljøforhold på pladsen og Revision af PSS i sammenhæng

5 PSS PSS mangler FX Afgrænsning af fællesområderne (baggård og fortove) Byggeriets organisering, og hvem har hvilke roller, Klar oplysning om og organisering af arbejdsmiljøorganisation herunder deltagelse i sikkerhedsmøder Byggepladstegninger (ajourføring), farligt arbejde (asbest) Oplysning om koordinator P Beskrivelse af byggeprojekterne Inddragelse af beboerne

6 Konstateringer Koordinator B´s aftale er ikke uddybet. Kun at han alene koordinerer baggårdsarealet, og at aftalen udløber 1. november. Koordinator har fået koordinator uddannelsen i f. m. denne opgave Bygherrerådgiver har på grund af mangler i PSS flere gange vejledt koordinator om indhold af PSS Totalentreprenørerne koordinerer i deres eget projektområde Ingen byggepladsledelse i baggårdsarealet 1. okt.-1. nov. Ingen sanktionsmuligheder overfor entreprenører, der ikke overholder deres aftaler om arbejdsmiljø Ingen konkretiserede aftaler med entreprenørerne om indhegninger, afmærkninger og færdselsarealer – men aftale om at de har ansvar for arbejdsmiljøet i fællesområderne – bygherre har betalt for arbejdsmiljø Gående og kørende trafik på fællesarealer – manglende adskillelse I starten af oktober falder en ældre beboer over en pressending der er henkastet på terræn og brækker hoften

7 Besigtigelser og ændring af PSS 1. besigtigelse Manglende oprydning, støv, færdselsveje manglende adskillelse af gående og kørende trafik, maskinbeskyttelse, tunge løft af byggekomponenter, tidspres i f. til aflevering 1. nov. Koordinator er usikker på arbejdsmiljøregler, egen og andres rolle, opbygningen af byggeriets organisation (Mangler påtales umiddelbart af koordinator og efterfølgende igen af bygherre) 2. Besigtigelse (tæt på aflevering af to af projekterne) Forbedring af oprydning, men stadig problemer PSS PSS ændres sideløbende med besigtigelserne. Der rådgives i flere omgange om ændringer i PSS.

8 Spørgsmål til drøftelse Bliver koordinator altid inddraget tidligt nok og på relevant måde i byggeprocessen, bl.a. af den projekterende? Hvis koordinator ikke inddrages tidligt nok og på relevant måde, har I så forslag til hvordan koordinator kan sikre at det sker, eller sikre at der kommer styr på den byggeproces, man overtager? Er aftalerne om koordinators (både P og B) funktioner og roller i byggeprocessen altid tydelige nok? Hvis de ikke er tydelige nok hvor er det jeres erfaring, at der især er mangler, og har I forslag til hvordan kan man sikre gode og tilstrækkelige aftaler? Er det jeres erfaring, at der mangler aftaler om fx sanktionsmuligheder overfor entreprenørerne? Har I eksempler på forskellige typer af aftaler og erfaring med hvilke typer aftaler, der er særlig effektive? Er det jeres erfaring, at der i de tilfælde hvor der er sanktionsmuligheder, i nogen tilfælde mangler drøftelse af hvordan sanktionerne skal udmøntes (hvem gør hvad, hvordan og hvornår)? Har I eksempler på gode og effektive måder til at udmønte sanktionsmulighederne, så det gode samarbejde på pladsen bevares? Har koordinator altid viden og information nok? Hvis dette ikke er tilfældet på hvilke områder er det jeres erfaring der mangler viden og information, og har I forslag til hvordan koordinator kan sikre, at han får denne viden og information?


Download ppt "IDA koordinatorer – en historie fra hverdagen 5A ApS ArbejdsmiljørådgivningArbejdssikkerhed 49 14 44 04Arbejdssundhed www.aaaaa.dkwww.aaaaa.dkArbejdstrivsel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google