Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk1 Bygherren og koordinatorerne Udviklingschef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk1 Bygherren og koordinatorerne Udviklingschef."— Præsentationens transcript:

1 Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk1 Bygherren og koordinatorerne Udviklingschef Hanne Ullum, Arkitekt MAA

2 Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk2 Bygherreforeningen Interesseorganisation for de professionelle bygherrer i Danmark  Godt 120 medlemsvirksomheder  Ca. 1300 medarbejdere  Statslige, regionale, kommunale, almene, private og bygherrerådgivere  Bygger/anlægger for mellem 30 og 50 mia. kr. om året Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet og at præge samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

3 Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk3 Bygherreforeningens fokusområder  Indflydelse  Påvirke lovgivning, og branche  Udvikling  Professionalisere bygherren og skabe udvikling i hele byggesektoren.  Stor vækst i projektportefølje  Netværk  Give medlemmer mulighed for at mødes og debattere/udveksle erfaringer  Omkring 1500 personer til kurser, temamøder, seminarer og workshops om året

4 Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk4 Udviklingsprojekter i Bygherreforeningen  Ide til Program  Værdiskabende Byggeproces  Modelprogram.dk  Energi og renoveringsprojekter:  Renovering på dagsordenen,  Energirenovering for lejere,  Renover 2010  VE-løsninger  Digitaliseringsprojekter  Bæredygtig jordhåndtering

5 Bygherrerne og arbejdsmiljø  ‘Bygherrens pligter’  Bygherren skal medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden  Ansvaret kan ikke uddelegeres – kun opgaverne:  Udpege koordinatorer (P) og (B)  PSS  Afgrænse fællesområder – følge op  Anmelde byggeplads til AT  Opstartsmøder  Sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder  Udarbejde ‘Journal’ Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk5

6 I princippet enkelt…. Men  Hvordan beskriver man koordinators kompetencer og opgaver? Krav i fx udbud  Hvad er koordinators rolle ift til de øvrige parter?  Hvordan overleveres viden ml. koordinatorer?  Hvordan følger bygherre op på koordinator og arbejdsmiljø?  Hvad er koordinators ansvar?  Kan koordinator (P) have overlap med koordinator (B) eller med projekterings/byggeledelse?  ….. Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk6

7 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering  Første gang udgivet i 2010 – reaktion på manglende vejledning fra AT  Under revision (i høring hos samarbejdsorganisationer)  Adresserer bygherrens overvejelser om håndtering af arbejdsmiljø og koordinering  Supplement til BAR-Bas faktablad om bygherrens pligter Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk7

8 Bygherren  Overordnet arbejdsmiljøpolitik  Signalere vigtigheden af sikkerhed og sundhed – udbudsmateriale  Standardisere dokumenter – paradigmer  PSS, udbudsdokumenter, opfølgning mm  Bygherren sætter standarden  Sikre kompetencer – egne eller tilkøbte  Udføres opgaver internt, gælder samme krav som man vil stille til eksterne  Krav allerede ved inddragelse af bygherrerådgiver - indgår fx i Ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 2013  Ydelsesbeskrivelser – vurdere ‘kan’-ydelser  I udbud sikre fokus på arbejdsmiljø – som tildelingskriterium (fx i konkrete procesbeskrivelser) eller mindstekrav  Selv overholde sikkerhedskrav på pladsen! Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk8

9 Koordinator – anbefalinger ud over faktabladet  Vurdere det konkrete projekt:  Kompleksitet – koordinators erfaring skal svare til projektets  Entreprise-/samarbejdsform kan variere og dermed koordinatorrollen  Uafhængig – fx fra selvstændig afdeling eller helt anden virksomhed en projekterings- /byggeledelse  Evne at vurdere de praktiske forhold i udførelsen - Koordinator (P)  Evne til at vurdere forhold i driften - Koordinator (B)  Evne til at facilitere processen  Dokumentere erafringer i tilbudsfasen Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk9

10 Projektering og koordinator (P)  Varetage bygherrens rolle ift til arbejdsmiljø under udførelsen og i driften  Planlægge det fremtidige arbejdsmiljø i udførelsen og i driften  Gennemskue konsekvenser i dritsfasen  Løbende oplyse rådgivere og bygherren om kritiske områder i projektet – processer, materialer, efterfølgende drift..  Stille de kritiske spørgsmål  Opdatere ‘Journal’  Bistå forberedelse af udbud af entrepriser – vurdere tilbud  Overdrage til koordinator (B)  Bygherren  Synliggøre koordinatorrollen overfor de øvrige parter i fx udbudsmateriale  Tydeliggøre fordeling af roller og ansvar  Præcisere deltagelse i projekteringsmøder og at arbejdsmiljø indgår som fast punkt  Præcisere arbejdsmiljøprojekteringsmøder og granskningsprocesser Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk10

11 Udførelse og koordinator (B)  Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og koordinere sikkerhedsarbejdet  Afholde opstartsmøder  Registrere entreprenører (og underentreprenører) samt indsamle information om RUT- registreringer (stikprøver – også af information til medarbejdere)  Gennemføre sikkerhedsrunderinger  Opdatere PSS  Informere koordinator (P) om ændringer til journalen  Sikre overgang til drift  Bygherren  Opbakning til koordinator fx gennem arbejdsmiljøpolitik  Fx anbefaling af ‘Mønsterarbejdsplads’ eller ‘Byggeriets sikkerhedsmålinger’  Deltagelse i fx opstartsmøder. Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk11

12 Journalen  Anbefales anvendt som procesdokument ‘logbog’  Rsiskovurdering, dialogværktøj og opsamling undervejs i projektering  Adressere og vurdere risici i udførelse og drift – angive løsninger til at nedbringe eller eliminere risici  Orientering til bygherre om status undervejs Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk12

13 ‘Handleplanen’ Er på vej til offentliggørelse – indeholder blandt andet:  Særlige initiativer rettet mod bygherrer og rådgivere  Styrke fælles initiativer – gennem BAR (og Bam-Bus)  Fælles budskaber  Indsats for at udbrede viden – ‘skal’ og ‘kan’  Udarbejde materiale – erfaringsopsamling, vejledninger mm  Netværksmøder Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk13

14 Hvis vi har tid…  Et par yndlingstemaer Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk14

15 Den synlige bygherre  Strategi og formidling af holdninger  Arbejdsmiljøkrav i udbud  Bygherrerepræsentanternes rolle  Skiltning, paradigmer, udstyr…

16 Byggepladsens kultur  Fokus ud over sikkerhed - sundhed, miljø og trivsel  Fra ‘skal’ til ‘kan’  Incitamenter  ‘Nursing’ - madordninger, sociale arrangementer, skurfaciliteter, fejringer….


Download ppt "Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk1 Bygherren og koordinatorerne Udviklingschef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google