Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Skov Madsen – SPF-Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Skov Madsen – SPF-Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Peter Skov Madsen – SPF-Danmark
Eksporten i frit fald Efter 2 år med meget gunstige priser på eksportmarkedet har vi de sidste 3 mdr. oplevet et marked, hvor puljeprisen har været i frit fald og nu ligger på et historisk lavt niveau. Hvordan påvirker det de interne og eksterne markeder og hvordan ser fremtiden ud? Peter Skov Madsen – SPF-Danmark

2 Dansk svineproduktion – hvordan bliver fremtiden?
Peter Skov Madsen, SPF-Danmark CEO - SPF-Danmark siden 1999 ”Grisehandler”, leverandør af DanAvl-genetik og vognmand Bruttoomsætning ca. 4,5 mia. kr. Handler/transporterer 16 mio. svin om året Eksporterer 2,5 mio. smågrise i 2014 150 egne lastvogne + indlejede 270 medarbejdere

3 Hvordan ser fremtiden ud?
Naturlov Den lille gris finder altid hen på det marked, hvor den afregnes bedst. Det er ligesom på andre varemarkeder. De bedste partier sælges først – og til den højeste pris.

4 Hvordan ser fremtiden ud?
Produktion/omsætning af smågrise i Danmark – ØJEBLIKSBILLEDE 2014 Smågrise Integreret Eksport Omsætning Danmark Produktion Danmark 30-kg-grise 7-kg-grise - I alt

5 Hvordan ser fremtiden ud?
5,2 mio. søer 125 mio. slagtesvin 1.1 1.0 2.0 1.1 0.5

6 Hvordan ser fremtiden ud?
Antal søer i Danmark, Tyskland, Holland Kilde: Brancheforeningen Danske Svineproducenter

7 Hvordan ser fremtiden ud?
Eksport af smågrise - udviklingstendenser I Tyskland vil mange små sohold forsvinde. Flere sostalde ændres til slagtesvinestalde. Tyskland vil have fortsat stigende behov for import af smågrise. Leverandørerne bliver DK og NL sohold. Polen har stadig en del små sohold – og Polen vil ”trække” endnu flere smågrise fra DK i de kommende år.

8 Hvem aftager små-grisene i udlandet?

9 Total eksport fra Danmark til udlandet

10 Udviklingen de sidste 5 år

11 Prognose for de næste 4 kvartaler (i mio.) kilde K. Flemin.

12 Sæson udsving og Ruslands importforbud Ruslands importforbud
Smågrise Sæson udsving og Ruslands importforbud mod ”alt” kød Ruslands importforbud mod svin/svinekød

13 Svinepest

14

15 Børsen d. 9. december 2014

16 Børsen d. 9. december 2014

17 Smågrise

18 Smågrise

19 Markedssituationen 2014/2015 stabil produktion af svin i EU – rekordslagtninger i Tyskland gode eksportmarkeder i Fjernøsten – PT mere presset håb om bedre grillsæson end i 2014???? mindre konkurrence på eksportmarkederne fra USA stigende valutakurs for $, £ og Y hvornår falder soantallet i Europa – PT slagtes mange søer Rusland – ”dark horse”

20

21 Udviklingen i slagteri noteringen

22

23

24

25

26 Beregnet notering basis i kr. 341 319 351
4 kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 GNS. 2015 Puljenotering * 315 400 405 330 340 369 Beregnet notering basis i kr. 341 319 351 Nord-West notering (omregn 30 kg i kr.) 320 395 387 343 335 365 Nord-West notering (original 25 kg – i Euro) 38 48 47 41 40 44 Status: uge *SPF-region 2/3 - ½ PRRS positiv, ½ PRRS negativ i kr. Prognosen er lavet med forventning om en tysk notering på 1,4-1,5 Euro/kg. PT. er den tyske notering 1,32 Euro/kg. Rygter om ”jul-nytår-januar-februar” notering på 1,20 Euro/kg.

27

28 Noteringssammenligning
Bortset fra tillæggene opnåede man med ”Nord-West-noteringen” det bedste resultat de sidste 12 år i gennemsnit. ”Nord-West-noteringen” lå over 7 kr. højere end den beregnede notering og over 12 kr. højere end pulje-noteringen de sidste 12 år i gennemsnit. Udviklingen i puljenoteringen og Nord-West-noteringen er stort set den samme, mens Nord-West-noteringen lå lidt højere i gennemsnit. Beregnet notering har mindre udsving end Nord-West og puljenotering. Spørgsmål: MEN hvilke tillæg gives på de forskellige noteringer?

29 Hvorfor kan en tysk landmand betale mere for smågrise
end en dansk landmand kan………? Blandt andet fordi: Ofte mindre gæld da de ”frit” kan få/arve forældres gård. Biogas - tilskud Solenergi – tilskud Momstilskud Lavere effektivitet i tyske sohold betyder dyrere tyske smågrise i forhold til danske.

30 Hvorfor kan en polsk landmand betale mere for smågrise
end en dansk landmand kan………? Blandt andet fordi: En polsk smågris er dyrere end en dansk … fordi Stort set ens produktionsomkostninger (dyrlæge, medicin, foder m.v.) – løn! En dansk soholder laver 30 grise/årsso En polsk soholder laver 15 grise/årsso Derfor burde en polsk produceret smågris teoretisk koste 50 – 70 % mere end en dansk produceret.

31 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Smågrise – kvalitetsparametre – de vigtigste - sundhed - salmonella - genetik - sortering - vægt - mængde/holdstørrelse - kvalitet - vaccination Hvad skaber værdi for kunden? Det afgør kunden suverænt! Kunden kan dog påvirkes.

32 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sundhed - Højeste SPF-status = højeste smågrisepris - Jf. tabellen en lille pr. gris. MEN eksportmarkedet efterspørger højeste SPF-status i ekstrem grad. Derfor gives ofte STORE TILLÆG til tyske noteringer/Danske markedsnotering. NB: Sobesætninger uden SPF-status = konventionelle, har ofte svært ved at finde købere. Slagtesvineprodu- center vil have deklaration på smågrisene.

33 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Salmonella deklaration - Slagtesvineproducenter er mere og mere opmærksomme på soholdets salmonellastatus - gælder både Danmark og eksportmarkederne

34 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Leveringsform Direkte levering ab stald kontra samlested. Direkte: Kun mulighed ved hele læs Bruges mere og mere. Begrænset vægttab (3-4 kr. værd) Sparet omkostninger på transport 6 – 10 kr./gris NB: Krav til udlevering. Sluse, overdækning + vask. Støvler til dyrlægen Spørg din fødevareregion Samlested: Risiko for uønsket smitte - Men eneste mulighed ved mindre partier

35 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Noteringsfastsættelse Hvilket noteringsgrundlag skal jeg vælge? Beregnet notering/SPF-pulje/Nord-West/SVG/VEZG/NW andet? Danmark: Beregnet notering eller ½ beregnet ½ markedsnotering Tillæg forhandles mellem parterne Eksport Tyskland: Nord-West + tillæg/Markedsnotering + tillæg Polen: Markedsnotering + tillæg Tjekkiet: Markedsnotering + tillæg Italien: Markedsnotering + tillæg PT er det køber, der afgør valg af notering

36 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Hvad skal jeg vælge? Salg i Danmark eller eksport? Det afgør du! – Det er dine smågrise! DK kendetegn Ingen øremærkningskrav i dansk grisering Danske chauffører Kendt kultur Kendte markedsforhold Eksport kendetegn Krav om øremærkning Eksportejererklæring. Dyrlægekontrol Udenlandske/danske chauffører Kulturforskelle Mindre kendte markedsforhold

37 Omkostning, kr. pr. gris ved fuldt læs (600 grise)
Eksportomkostninger, DK Omkostning, kr. pr. gris ved fuldt læs (600 grise) Øremærkning inkl. Arbejdet 1 - 2 Produktionsafgift 1,35 Dyrlæge 2,50 – 4,50 Transport Samlestald 2 - 4 I alt ekstra adm.bidrag 16,90 – 29,85 Administrationsbidrag til omsætter 0-15 (skøn) I alt 16,90 – 44,85

38 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Genetik - er det vigtigt? JA DK-købere Tillæg ofte betinget af indkøb af (sopolte) sæd fra DanAvl. Udenlandske købere Efterspørger smågrise med DanAvl genetik LYD is Number 1! Ved egen kerne: Pas på for LY’erne og renracede er ikke populære Behold dem selv. Tyske kunder er meget opmærksomme. Pietrain orner på farsiden? Kun få aftaler. LAV efterspørgsel. Tyske kunder har fokus på kødprocent. Galtgrise og renracede fra avl/opformering = specialgrise der sælges til specielle kunder som regel med afslag i pris

39 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Zoologisk have og lassoavl i soholdet er sikkert sjovt og nemt – men du dør af det. De bedste produktionsresultater og den højeste pris på smågrisene får du ved at køre en strømlinet avlsstrategi med DanAvl.

40 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sortering Det er ULTIMATIVT vigtigt, at de smågrise du leverer er sorteret, sorteret, sorteret Levér kun den smågris du selv som slagte- svineproducent ville blive glad for at modtage. Frasortér utrivelige, blege, hvide, langhårede, strithårede, for små, for store, halte, brok, gamle, grimme DE SKAL IKKE MED OMBORD En pæn, ensartet, homogen VELSORTERET vare – hver gang – giver højere pris.

41 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Vægt Godt råd: Lever ALTID indenfor det vægtinterval, der er aftalt. Hvis problemer: RING For stor vægtspredning = skrig, skrål, ballade, diskussion, afslag i pris/erstatning – vi taber kunden Ensartede smågrise giver gensalg.

42 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Mængde/holdstørrelse Attraktivt: Store partier hvor vi kan fylde en lastbil 6 – 700 stk. Ja, der gives større tillæg end på mindre partier. stk. smågrise pr. år er mere attraktivt end stk. smågrise pr. år.

43 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Sortering, vægt, holdstørrelse Hav en stald hvor du putter de frasorterede i!

44 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Smågrisepas God idé – men ikke særlig efterspurgt

45 Hvad skal der til for at få en høj smågrisepris
Vaccinationer Anbefaling Vacciner imod PCV 2, 3. leveuge/14 dage efter fravænning. Ca kr. AP2-grise skal vaccineres, hvis de skal eksporteres (NB giver betinget status for øvrige AP-typer) og begrænsning i mulighed for salg til danske slagtesvineproducenter Andre vaccinationer: Kun efter aftale. Køber vil (gerne) betale for din omkostning til vaccination

46

47

48

49

50 Eksport af smågrise Eksport af genetik Færre slagtesvin i DK Trængt økonomi vil effektivisere produktiviteten

51 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Peter Skov Madsen – SPF-Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google