Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet Kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal & Peter Vedsted.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet Kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal & Peter Vedsted."— Præsentationens transcript:

1 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal & Peter Vedsted

2 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Oversigt  Hvad er kvalitetsudvikling?  Eksempler på KU-tiltag  Organisation i DK  Gennembrudsmodellen – en metode

3 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Definition - kvalitet Kvalitet er en egenskab ved og en vurdering af et element af behandling (”care”) Hvem er bedømmer?  Patienterne  Behandlerne  Forvaltningen/politikerne Donabedian (1980)

4 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Definition - kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling i sundhedssektoren tilsigter at optimere det samlede forløb ved patienters kontakt med sundhedssektoren, herunder at opnå bedst mulige resultater af forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje; at foretage effektiv ressourceudnyttelse; at minimere patienters risiko og ubehag samt at opnå maksimal patienttilfredshed (Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren)

5 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Definition - kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling i sundhedssektoren tilsigter at optimere det samlede forløb ved patienters kontakt med sundhedssektoren, herunder at opnå bedst mulige resultater af forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje; at foretage effektiv ressourceudnyttelse; at minimere patienters risiko og ubehag samt at opnå maksimal patienttilfredshed (Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren) Centrale elementer  Faglige ydelser  Organisation  Patientperspektiv

6 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Definition - kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling i sundhedssektoren tilsigter at optimere det samlede forløb ved patienters kontakt med sundhedssektoren, herunder at opnå bedst mulige resultater af forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje; at foretage effektiv ressourceudnyttelse; at minimere patienters risiko og ubehag samt at opnå maksimal patienttilfredshed (Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren) Centrale elementer  Faglige ydelser  Organisation  Patientperspektiv Akkreditering eller understøttelse af udvikling

7 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Trin i KU  Ønsket ydelse/præstation  ex. kliniske vejledninger  Ændring af klinisk praksis  implementering  Måling/evaluering  ofte både før og efter KU-cirkel  ex. forbrug af sundhedsydelser, spørgeskema- audits, monitorering ved brug af IT

8 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Klinisk forskning Evidens KU/imple- mentering Udbytte Trin i KU Imple- mente- ring Ønsket ydelse Evalue- ring

9 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Implementering – muligheder  Foredrag  Smågruppe-baseret efteruddannelse  Facilitatorordning / praksisbesøg  Audit og feedback  Reminder systemer  Computerassisteret beslutningsstøtte  Patientmedierede interventioner (Grol)

10 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Eksempler KU-projekter i DK  DanPEP  Registrering UTH  Patientforløbsundersøgelser (audit)  Praksiskonsulenter  APO  Facilitatorer  Gensidige praksisbesøg  EU-grupper/supervisionsgrupper  Efteruddannelse ex. demens  Elektronisk feedback vedr. type 2 diabetes

11 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Historie og organisation i DK

12 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Historie  1966: Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis - DSAM  1974, 1975, 1980: Institutter for almen medicin Kbh., Århus, Odense  1992, The European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) Landsoverenskomsten (P.L.O. og Sygesikringens ForhandlingsUdvalg)  1978, 1992, 1993: Forskningsenheder for almen medicin  1992: Lægevagtsordningen etableret  1993: Almen medicin anerkendt som speciale  1995: PKO og Amtslige puljer til KU-projekter (decentrale aktiviteter) samt mindre central pulje til det Centrale KvalitetsUdvalg (CKU – i 2003 CKI)  2003: Det Almenmedicinske Kvalitetsprojekt (DAK)  2006: DAK-E, KE-udvalg

13 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk DAK  Behov for koordinering af decentral KU (10 år)  91,5% af praktiserende læger har deltaget i min. 1 projekt  Opmærksomhed på, at almen praksis ikke altid er tænkt ind i de nationale kvalitetsudviklingstiltag  2003-2006 ifølge LO  4 arbejdsgrupper - samarbejdende  Tager udgangspunkt i Den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet

14 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk DAK – projekter A.Udarbejdelse af kvalitetsindikatorer B.Anvendelsen af IT + ICPC-kodning C.Patientperspektiv og brugerinddragelse D.Sammenhængende patientforløb i sundhedsvæsenet  Utilsigtede hændelser  Facilitatorordninger

15 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk DAK-E - struktur  Bestyrelse  Kvalitetsfagligt udvalg  Leder og stab  Konsulenter  Sekretariat  Kontakt til projekter og arbejdsgrupper http://www.dak-e.dk/

16 Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet m.rosendal@alm.au.dk Gennembrud En model til at skabe forandring


Download ppt "Forskningsenheden for Almen Praksis Århus Universitet Kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal & Peter Vedsted."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google