Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PKO – konference Trondheim d. 6 juni 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PKO – konference Trondheim d. 6 juni 2008"— Præsentationens transcript:

1 PKO – konference Trondheim d. 6 juni 2008
Forløbsprogrammer for kroniske patienter Opsøgende hjemmebesøg Kollegavejledning Jens M. Rubak Koordinator for PKO i Danmark Regionspraksiskoordinator Region Midtjylland Faglig vejleder af Praksisenhed Århus

2 Forløbsprogrammer for kroniske patienter.
Hvorfor? Hvordan? Hvad? Præsentation af fremgangsmåden i Region Midtjylland, Danmark. Jens M. Rubak Praksiskoordinator

3 Hvorfor? Mange patienter Økonomi
Flere aktører i udredning, behandling, kontrol, ”leve med det” Fælles sundhedsvæsen i en region - ensartethed

4 I need that Xenical to see if the Viagra’s is working
Mandighed? I need that Xenical to see if the Viagra’s is working lånt

5 Hvordan? Åbent udspil om problemerne
Dannelse af fælles holdning / kultur Samle alle interessenter Patienter´s involvering

6 Hvad? - Produktet? Start hos egen læge Risikostratificering
Hospitalssektor Det lange livsforløb Kontroller Rehabilitering/genoptræning/kost/vejledning ang. sygdom Register i Regionen Monitorering

7 Opfølgende hjemmebesøg:
et gode / økonomi / tidsinvestering / adfærdsændring ? helbredsstatus / funktionsevne? Baggrund: ældre svækkede pt. har stor risiko for genindlæggelse ændring i overenskomst Formål: struktureret opfølgning = forbedret patientbehandling? samspil med øvrige aktører? København, SST. MTV rapport

8 Resultater: Interventionsgr. Kontrolgr.
Uoverensstemmelse i medicin % % Ændring i medicinordinationer Opfølgning på behandlingsplan Efterfølgende indlæggelse Egen læges viden om indlæggelse Støtte/hjælp fra e.l. og kommune København, SST. MTV rapport

9 Konklusion: Anbefaling: Egen læge får bedre overblik
Bedre opfølgning på behandlingsplan Genindlæggelse reduceres (?) Der kræves overenskomstmæssigt grundlag for ordning Organisatorisk opbakning Motivation og fleksibilitet ang. aftaler om besøgene Anbefaling: Fælles fokuserede besøg af hj.sygepl. og egen læge Indsats rettes mod udvalgte patientgrupper Registrering og evaluering løbende af intervention København, SST. MTV rapport

10 Kollegavejledning Internt i klinikken: Faglig Procedurer Struktur

11 Practice Organization and its relationships
Lånt, Engelsk kollega

12 Kollegavejledning Internt i klinikken: Externt for klinikken: Faglig
Procedurer Struktur Externt for klinikken: Hospitaler Kommuner Speciallæger/psykologer/fysioterapeuter m.fl.

13 Jytte Rubak

14 Jytte Rubak

15 Hvad er god kvalitet, hvem beskriver:
Specialist ( i hvert fald ikke alene) DSAM / PLO (ja……..) PKO (vi har et ben i flere lejre) Områder: Henvisning/Epikrise Sygdomme Kroniker Stratificering Alle interessenter

16 Rolle Praktiserende læges: (klapper publikum?)
- medvirken til sammenhold i patientforløb - medvirken til aktivering af patienten medvirken til ”samordning” af specialistviden (klapper publikum?)

17 Redskaber (instrumenter)
Praktiserende læges lyst / viden / erfaring til at arbejde med overblik evne til at være gateadvisor netværk (patient, pårørende, specialister, kommune) (hvordan er virtuositeten?)

18 Lærende evaluering! lånt

19 Rolle / forventninger / krav til praksis?
..nu skal …… Kvaliteten skal bedres Mere styring .. kunne vi friste med…. Sikre viden, overblik, adgang til ”de rigtige døre” Færdiggørelse af patienten Overenskomst Kvalitetssikring: PKO – DAK – Kvalitetsfagligt udvalg Klare i mælet

20 Hvordan samarbejder vi bedst
Vanskelige ting tager lang tid De umulige tager lidt længere Chaim Weizmann

21 Hvad så…, ”trylleordene”:
Tid Økonomi Viden Sammekædning af disse: Forløbsydelsen (udformning, økonomi) Datafangst (hjælp, styring) Linkmodul

22 ”Redskaber” til hjælp:
Finde ”kollegaerne”: par. ”100” (hvem bad apple / alle ”lidt af bad apple”) DanPEP Efteruddannelsesgrupper ”Redskaber” til hjælp: Gennembrudsmetoden Praksisudviklingskonsulenter Personalekurser Praksiskonsulent til ”direkte kontakt” Akkreditering????

23 Helhedsforståelse lånt

24 Praksisenhedernes opbygning
Sekretariat Afregningsteam Afregning, yderadm., OK-fortolkning Almen læger Speciallæger Tandlæger Psykologer Fysioterapeuter Kiropraktorer Fodterapeuter Praksiskoordinatorer IT konsulent Praksisudviklings- konsulenter Lægemiddel- konsulent Konsulenter fysioterapi og kiropraktik Cancer i Praksis Efteruddannelsesvejl. DSAM

25 Lokale kvalitetsteam:
Praksiskoordinatorer Praksisudviklingskonsulenter Efteruddannelsesvejledere DSAM Medicinkonsulenter IT konsulenter Praksiskonsulent for yngre almen medicinere Administrativ leder af Praksisenhed (og en sekretær) Samarbejde med: * Praksiskonsulenter for kommunerne * Praksiskonsulenter for fysioterapi * Praksiskonsulenter for kiropraktorer

26 Regionale kvalitetsteam:
2 Praksiskoordinatorer 2 Praksisudviklingskonsulenter 1 Efteruddannelsesvejleder 1 DSAM´ er 1 Lægemiddelkonsulent 1 IT-konsulent Repræsentant fra Forskningsenheden Administrativ leder fra hver Praksisenhed Kontorchef fra Primær Sundhed (valg af fmd. og næstfmd.) AC-medarbejder som sekretær

27 Opgaver for Kvalitetsteam:
Udformning af temaer, som alle arbejder med Vurdering af kvalitetsudviklingsprojekter ”Kundeorienteret” (Region / praksissektor) Synlighed - varer på hylderne (repr. fra konsulenttyperne) Implementering af kliniske vejledninger, kræftpakker m.m.

28


Download ppt "PKO – konference Trondheim d. 6 juni 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google