Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Centerledermøde 23.-24. April 2014 Sisimiut Center for National Vejledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Centerledermøde 23.-24. April 2014 Sisimiut Center for National Vejledning."— Præsentationens transcript:

1 Centerledermøde 23.-24. April 2014 Sisimiut Center for National Vejledning

2 Centret: Evaluering og udvikling af vejledningsindsatsen. Samordning af vejledningen. Information og vejledning. Uddannelse- og efteruddannelse af vejledere. Supervision i.f.t. vejledningscentrene Supervision og styring af rådgivningscentrene Erfaring- og vidensdeling samt støtte til netværksdannelse Sekretariat for Vejledningsrådet Vejlederud- dannelse Social-og psykologisk rådgivning Vejlederne s Vejleder 2

3 Center for National Vejledning Fakta om det nye center: Navn: Center for National Vejledning Adresse : Postboks 4101, 3900 Nuuk Tlf.: 564171 Mail adresser:Else Poulsen, else.poulsen@attat.glelse.poulsen@attat.gl Beth Krogh, bk@ninuuk.glbk@ninuuk.gl Ane Karina Poulsen, ane.karina.poulsen@attat.glane.karina.poulsen@attat.gl Kistâra Motzfeldt Vahl, kmva@nanoq.glkmva@nanoq.gl Arnaq Grønvold, arng@nanoq.glarng@nanoq.gl 3

4 Center for National Vejledning Centerets overordnede formål og opgaver. Udvikle og kvalitetssikre vejledningen. Udbyde vejledergrunduddannelsen, overbygningsmoduler, efteruddannelse. Supervision i forhold til lokale vejledningscentre. Opbygge og drive landsdækkende sociale og psykologisk rådgivning (udd.søgende og Piareersarfiit bruger) Gennemføre aktiviteter i tæt samarbejde med udd. Institutioner, kommuner (Piareersarfiit). Etablere og drive en virtuel vejledningsportal. Etablere et dialogforum. Sekretariatsfunktion for Vejledningsrådet. 4

5 Center for National Vejledning Årshjulet 2014 Juni 10.-12.Eksamen VGU-13/14 17.Eksamen, overbygningsmodul, ”Gennemførelsesvejledning” ( via Adobe) September 29. 8 – 4. VGU-modul 1, Hold 2014/2015, Nuuk 5.–7.Overbygningsmodulet ”Unge og voksne med særlige behov” modul- 1, Nuuk. Sidste tilmelding den 20. juni 2014 8.-10. Kursus "Den svære samtale", Nuuk. Sidste tilmelding 20. juni 2014 5

6 Center for National Vejledning Oktober 8.–9.BK deltager i NVL-møde i Helsingfors 14.-15.Overbygningsmodul ” Unge og voksne med særlig behov” modul 2, Nuuk November Uge 47 Vejlederkonference, Ilulissat 7. – 14. VGU-modul-3, Hold 2014/15, Sisimiut December 4.-5.BK deltager i NVL-møde Stockholm 6

7 Center for National Vejledning 7 Modul 1Undervisning / Vejledning og vejleder55 lektioner Modul 2Praktik og selvstudiedel40 timer Modul 3Undervisning /Den vejledningssøgende og vejledningsprocesser 55 lektioner Modul 4Praktik og selvstudiedel40 timer Modul 5Undervisning / Vejledning og samfund55 lektioner Modul 6Praktik og selvstudiedel40 timer Modul 7Undervisning /Evaluering, kvalitetsudvikling og formidling 55 lektioner Modul 8Eksamensopgave60 timer EKSAMEN16 lektioner

8 Center for National Vejledning Overbygningsmodulet ”Unge og voksne med særlige behov” Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og opnår erfaring med at analysere og vurdere, hvilke vejledningsstrategier og metoder, der egner sig til forskellige målgrupper. 8

9 Center for Vejledning i Grønland Kursus: ”Den svære samtale” Formålet med kurset er, at kursisten tilegner sig viden til at håndter en hver samtale på en vejledningsmæssig professionel og konstruktiv måde. 9

10 Center for National Vejledning Punkter til eftertanke fra Gux-vejleder. § 6b/2b - Pia. bør i langt højere grad stoppe ansøgere til Nuuk uden for vort optagelsesdistrikt. Som det er nu, har vi 20 -30 ansøgere uden for vort distrikt, og da disse skal igennem fordelingsudvalget, ved vi faktisk ikke, hvor mange elever der er i vores klasser, før udvalget har talt den 7. juli. Der skal en meget god grund til at søge uden for sit distrikt, det er ikke nok at skrive, at man har en onkel i Nuuk, eller man gerne vil spille fodbold osv. Pia. skal være mere opmærksomme på kriterier for retskrav. Det kan ikke være rigtigt, at åbenlyst uegnede ansøgninger f.eks. med flere fx'ere optræder på vores lister. AEU er ikke nok - der kræves FA for at kunne optages med retskrav. Dette erg kontrolleret i departementet. 10

11 Center for National Vejledning 11 Pia. skal være mere opmærksomme på, at ansøgningsskemaer er udfyldt korrekt. F.eks. er der stadig mange ansøgninger uden markering i enten feltet med retskrav eller feltet med optagelsesprøve. Disse ryger alle til optagelsesprøve. Ansøgere til ADK og igangværende folkeskoleelever skal ikke til optagelsesprøve. Alle relevante papirer til ansøgningen skal scannes ind i samme dokument. IT-reg er meget langsom, så det koster rigtig meget tid, hvis vi skal åbne mere end et dokument for at kontrollere ansøgningen. Pia har til gengæld været meget gode og hurtige til at taste ind i IT- reg. I år. DEJLIGT

12 Center for National Vejledning Forslag til kurser i 2015 Praktikvejlederkursus Gruppevejledning Metoder og samtaletræning Kom med flere forslag??????? 12


Download ppt "Centerledermøde 23.-24. April 2014 Sisimiut Center for National Vejledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google