Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold af EASY-A version 05.1 WEB-services i fbm. EASY-A Bo Meyer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold af EASY-A version 05.1 WEB-services i fbm. EASY-A Bo Meyer."— Præsentationens transcript:

1 Indhold af EASY-A version 05.1 WEB-services i fbm. EASY-A Bo Meyer

2 Koncept

3 WEB-services i fbm. EASY-A W000 HentPersonSkema W001 HentMedarbejderSkema W002 HentVEUSkema W003 HentElevFraver W004 HentSkoleStamdata W005 KursusudbudViaWeb W006 KursustilmeldingViaWeb W007 KarakterOpslag W008 KursustilmeldingStatus URL: http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/webservices/

4 Eksempel

5 Indhold af EASY-A version 2.9.4 eFaktura Steen Eske Christensen

6 eFaktura Offentlige myndigheder kan kræve at modtage elektroniske fakturaer i stedet for papirfakturaer. Skolens CVR-nummer skal være registreret i EASY-Ø. Debitorer der skal modtage eFakturaer skal ’mærkes’: A645a Læresteder hvis der er tale om en virksomhed A431 Debitorkartotek hvis der er tale om en øvrig debitor. Følgende oplysninger registreres: Ja til at debitoren skal have eFaktura EAN-nummer for debitoren Referenceperson for debitoren

7 Udskrivning og afsendelse af eFaktura eFakturaerne udskrives på blankt papir eFakturaerne skannes af et indlæsningsbureau Minimal-løsning:

8 Genudskrivning af papirfaktura som eFaktura Find opkrævningen frem på vinduet A436 Opkrævningsoversigt. Registrer at det skal være en eFakturaer. Registrer skolens CVR-nummer hvis det ikke allerede fremgår af opkrævningen Registrer oplysning om debitorens EAN-nummer Registrer evt. oplysning om kundens reference person Registrer evt. oplysning om kundens ordrenummer Registrer evt. oplysning om kundens konto Det er muligt at genudskrive en papirfaktura som eFaktura. Det gøres på følgende måde:

9 Modtagelse af eFakturaer i EASY-Ø Web-side (EASY-Ø web). Oplysningerne kan ikke automatisk overføres til EASY-Ø. Visning af eFakturaer skolen har modtaget

10 Indhold af EASY-A version 05.1 Afvikling af nødvendige jobs Marianne G. Larsen

11 Afvikling af nødvendige jobs Hvad går ændringen ud på? Med version 05.1 vil en række nødvendige batchjobs blive bestilt automatisk på skolernes EASY-A baser. Dette for at sikre, at skolerne har de nødvendige data (f.eks. centrale data), når der skal udveksles data med andre skoler og andre systemer (indberetninger m.v.).

12 Afvikling af nødvendige jobs Baggrund for ændringen? På Admsys-webben under Dokumenter/Systemadministration/Råd og vink har der de seneste år ligget en liste over batchjobs, som skolerne bør afvikle med jævne mellemrum: ”Jobs der kan/bør køre automatisk i EASY-A”. Listen er løbende blevet vedligeholdt af EASY-A konsulent Egon Nør. For at lette systemadministratorernes arbejde, er denne liste med version 05.1 blevet automatiseret, så de på listen angivne jobs automatisk bliver bestilt af EASY-A.

13 Afvikling af nødvendige jobs Konsekvenser for skolerne? Der er indført to nye vinduer og et nyt batchjob: T038 TVA Autojob og tilhørende parametre – der anvendes til central vedligeholdelse af data til autobestilling af batchjob. Kan kun åbnes på EASY-F. B754 Vedligeholdelse af data til autobestilling af batchjob – der anvendes til lokal vedligeholdelse af data til autobestilling af batchjob. B743 Automatisk bestilling af batchjobs - der sørger for at bestille de centralt og lokalt definerede autojobs ud fra de parametre m.v. der er angivet i T038 og B754.

14 Afvikling af nødvendige jobs T038 TVA Autojob og tilhørende parametre Vinduet kan KUN åbnes på EASY-F og bruges af UNIC til at vedligeholde oplysninger om jobs, der skal køre automatisk på skolerne. Centralt definerede jobs kan være tvungne eller ikke-tvungne. Hvis et job er ”tvungent” betyder det, at det vil blive bestilt automatisk på skolerne med den centralt angivne jobdefinition hver gang jobbet B743 køres. Som udgangspunkt vil de fleste af jobbene på listen ”Jobs der kan/bør køre automatisk i EASY-A” være oprettet som ”tvungne”.

15 Afvikling af nødvendige jobs B754 Vedligeholdelse af data til autobestilling af batchjob Vinduet findes KUN på EASY-A og bruges af skolerne til at se og vedligeholde oplysninger om jobs, der skal køre automatisk på skolerne: Her kan man se, hvad der er oprettet af centrale autojobs. Her kan man vedligeholde data om, hvor tit og hvornår jobbene skal køres. Endelig kan man her selv oprette data om batchjobs, hvortil der ikke er oprettet data fra EASY-F.

16 Indhold af EASY-A version 05.1 Afstemning af tilskudsbreve - AMU Bo Meyer

17 Afstemning af tilskudsbreve - AMU Det skal være nemmere at afstemme indberetninger med tilskudsbrevet fra UVM Tilføjelse af flere informationer på indberetningsudskifterne Tilføjelse af flere afgrænsninger ved bestilling af indberetningsudskrifter Adgang til mulighed for udtræk af CSV-filer for alle indberetningsudskrifter Revidering af alle kontroludskrifter Ny kontroludskrift: B777 Kontrol af AMU-indberetningskladde Forbedring af B666 Betalingskontrol til AMU


Download ppt "Indhold af EASY-A version 05.1 WEB-services i fbm. EASY-A Bo Meyer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google