Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOTUS REGIONAL NOTUS Regional hjælper regionerne med at løse opgaverne med honorering af behandlere og apoteker for de ydelser, der er leveret til borgerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOTUS REGIONAL NOTUS Regional hjælper regionerne med at løse opgaverne med honorering af behandlere og apoteker for de ydelser, der er leveret til borgerne."— Præsentationens transcript:

1 NOTUS REGIONAL NOTUS Regional hjælper regionerne med at løse opgaverne med honorering af behandlere og apoteker for de ydelser, der er leveret til borgerne. NOTUS Regional hjælper regionerne med at planlægge og administrere det serviceniveau, som behandlerne i den primære sundhedssektor skal levere til borgerne. Med NOTUS Regional kan regionerne blandt andet: indberette og vedligeholde oplysninger om behandlerne bestille patientfortegnelser se oplysninger om de borgere, der er tilknyttet den enkelte behandler modtage og indlæse datamateriale fra landets behandlere og apoteker validere, kontrollere, godkende eller returnere datamateriale gennemføre udbetaling til behandleren og apoteket via Nemkonto. Det sker i overensstemmelse med godkendt datamateriale, der efterfølgende overføres elektronisk til Regionens økonomisystem foretage interregional clearing baseret på borgernes bopæl klargøre udbetalinger, løbende vurdere forestående udbetaling samt følge op på allerede foretagne udbetalinger beregne basishonorar baseret på til- og afgange m.m.

2 NOTUS eBEHANDLER NOTUS eBehandler er bindeleddet i kommunikationen mellem regionerne og behandlerne. NOTUS eBehandler er den elektroniske adgang for behandlerne til honorar- og afregningsspecifikationer, e-statistikker og oplysninger om borgerne. NOTUS eBehandler er grundlaget for vejviserfunktionerne på sundhed.dk og dermed for borgerens valg af læge og behandler. Med NOTUS eBehandler kan behandleren blandt andet: downloade en altid opdateret patientfortegnelse til eget praksissystem – via eOversigt få adgang til en elektronisk version af lister, specifikationer og statistikker – via eArkiv inddatere datamateriale til regionerne og elektronisk uploade datamaterialet – via eRegning opdatere basale og overenskomstmæssigt aftalte oplysninger om egen praksis – via eDeklaration

3 NOTUS KOMMUNAL NOTUS Kommunal er bindeleddet i kommunikationen mellem behandlerne og borgerne. NOTUS Kommunal giver sagsbehandleren i fx kommunens borgerservice overblik over oplysninger om borgeren og dennes families. Det kan fx være oplysninger om tilknytning til praktiserende læge, bopælsoplysninger samt diverse statusoplysninger, historik og sagslog. Med NOTUS Kommunal varetager landets kommuner opgaver som lægeskift, herunder journaloverdragelse ændring af sikringsgruppe bestilling af sundhedskort for enkelte borgere eller for flere borgere ad gangen udstedelse af midlertidige sundhedskort rejsesygesikring udskrivning af lægevalgslister udstedelse af EU-sygesikringsbevis oversigt over kommunens omkostninger til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

4 NOTUS OVERENSKOMST NOTUS Overenskomst benyttes til at ajourføre diverse afregningsoplysninger – satser, takster, knækgrænser og nøgletal – i de forskellige overenskomster. Produktet er tilpasset de enkelte overenskomster, så de kendte begreber og modeller er indarbejdet i systemet. Man kan arbejde med kopier af overenskomsterne. Så kan man kontrollere sine rettelser, inden de bliver autoriseret og gjort klar til brug i diverse afregningssystemer.

5 NOTUS SERVICES NOTUS Suite er opbygget med en serviceorienteret arkitektur – SOA. For brugerne betyder det, at data enklere end hidtil kan kombineres på kryds og tværs mellem NOTUS Suite-modulerne. Desuden kan kundens egne løsninger synkront forespørge direkte på 100% tidstro produktionsdata. Det er derfor ikke længere nødvendigt at oprette kopidatabaser hos kunden. Der er over femten standardsnitflader og webservices. De anvendes af en lang række forskellige interessenter såsom centrale myndigheder og styrelser, regioner og kommuner samt en række af de leverandører, der udbyder løsninger til regioner og kommuner.

6 NOTUS BUSINESS INTELLIGENCE
Med NOTUS Business Intelligence kan medarbejdere hos centrale myndigheder, foreninger, regioner og kommuner se, anvende, opbygge og udtrække lister og statistikker. NOTUS Business Intelligence indeholder altid mindst fem års data, der er tilgængelige for de relevante myndigheder til statistisk bearbejdelse og opfølgning. Data består af oplysninger om, hvilke borgere der af hvilke behandlere har modtaget hvilke ydelser og hvilken medicin. Oplysningerne anvendes blandt andet som grundlag for de overenskomstbestemte kontrolstatistikker, som behandlerne modtager. Kontrolstatistikkerne viser en række definerede kontrolpunkter sammenholdt med regionale og nationale tal.

7 NOTUS eBORGER NOTUS eBorger indgår som en integreret del af den kommunale, digitale borgerserviceløsning og Med NOTUS eBorger kan borgerne fx selv: skifte læge skifte sikringsgruppe bestille og evt. betale for et nyt sundhedskort bestille et EU-sygesikringsbevis NOTUS eBorger anvender de nyeste grafiske komponenter, som fx giver borgeren mulighed for at vælge læge via grafiske kort. Modulet eFlyt sammenkobler som noget helt unikt de nævnte eBorger-muligheder med folkeregistret. Så kan borgeren via sin digitale signatur i en arbejdsgang melde flytning for hele eller dele af husstanden, foretage lægeskift m.m. eFlyt er integreret med flere af kommunens andre registre. Modulet eIndex giver borgerne oplysninger om tidligere besøg og ydelser hos behandlere i primærsektoren. Oplysningerne fremstår i en enkel og overskuelig form. Borgeren kan fx se, hvornår sidste besøg hos tandlægen var, og hvornår han eller hun sidst fik målt blodtryk hos egen læge.

8 NOTUS EU-SYGESIKRING NOTUS EU-Sygesikring anvendes af medarbejderne i kommunerne til bestilling af ”det blå kort” – EU-sygesikringsbeviset.

9 BRUGERKLUB Brugerklubløsningen anvendes af Region Midtjylland.
Brugerklubløsningen er ikke en del af NOTUS Suite, men vedligeholdes, videreudvikles og markedsføres af CSC Scandihealth efter aftale med Region Midtjylland.


Download ppt "NOTUS REGIONAL NOTUS Regional hjælper regionerne med at løse opgaverne med honorering af behandlere og apoteker for de ydelser, der er leveret til borgerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google