Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 6. Lektion 2008-04-17 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 6. Lektion 2008-04-17 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 6. Lektion 2008-04-17 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen

2 Brugen af kendeord (artikler) TalUbestemtNul-artikelBestemt Hun har én kat Hun har en kat Hun har katHun har katten Тя има една котка Тя има котка Тя има котката Hun har 1 kat. Jeg har talt dem; der er ikke flere end den. Der er en kat hos hende. Jeg kender den ikke. Hun holder kat. Der er mindst 1 kat. Det er hende, som har katten, som jeg kender

3 Tillægsord Bøjes i køn eller tal. Hankøn (♂): -Ø (nulendelse, på konsonant) Hunkøn (♀): -а Intetkøn ( ☉ ): -о Flertal ( ☷ ): -и Dog: ♂ -ски, ♀ –ска, ☉ –ско, ☷ –ски

4 Унгария /un’garija/ унгарец /un’garec/ унгарци /un’garci/ унгарка /un’garka/ унгарки /un’garci/ унгарски /un’garski/ унгарска, унгарско

5 Русия /’rusija/ руснак /rus’nak/ руснаци /rus’naci/ рускиня /rus’kinja/ рускини /rus’kini/ руски /‘ruski/ руска, руско

6 Съединетите американски щати (САЩ) /săedi’netite ameri’kanski ’štati, (’SAŠT)/ американец /ameri’kanec/ американци /ameri’kanec/ американка /ameri’kanka/ Американки /ameri’kanki/ американски /ameri’kanski/ Американска /ameri’kanskа/, американско /ameri’kansko/

7 Lav øvelsen Narodnosti

8 Udsagnsordenes i-bøjning Temavokal: -и- /i/. Bruges i 2., 3. Pers. ”taler””taler ikke” АзГовор-я/go’vorja/Не говоря/ne go’vorjă/ ТиГовор-иш/go’voriš/Не говориш/ne go’voriš/ ТойГовор-и/go’vori/Не говори/ne go’vori/ НиеГовор-им/go’vorim/Не говорим/ne go’vorim/ ВиеГовор-ите/go’vorite/Не говорите/ne go’vorite/ ТеГовор-ят/go’vorjat/Не говорят/ne go’vorjăt/

9 Stedord: Påpegende og spørgende Påpegende — med roden /t-/: Identiteten Hankøn: този /’tozi/ denne: този мъж ”denne mand” Hunkøn: тази /’tazi/ denne: тази жена ”denne kvinde” Intetkøn: това /to’va/ dette; det (hvad er det?): това дете ”dette barn” Flertal: тези /’tezi/ disse: тези жени ”disse kvinder” Spørgende — har roden /k-/ Måden: как /’kak/ hvordan как се казваш? = ”hvordan kaldes du?” Identiteten: кой /’koj/, коя /ko’ja/, кое /ko’e/, кои /ko’i/ hvem: коя е тази жена ”hvem er den kvinde” Kvaliteten: какъв /ka’kăf/, каква /kak’va/, какво /kak’vo/, какви /kak’vi/ hvilken, hvilke, hvad: какво е това? ”hvad er det” Antallet: колко /’kolko/ hvor mange, hvor meget: колко пари имаш? ”hvor mange penge har du?”

10 Nye udsagnsord gå ind gå udkoste аз влизам/’flizam/ излизам/iz’lizam/ струвам/'struvam/ ти влизаш/’flizaš/ излизаш/iz’lizaš/ струваш/'struvaš/ той влиза/’fliza/ излиза/iz’liza/струва/'struva/ ние влизаме/’flizame/ излизаме/iz’lizame/струваме/'struvame/ вие влизате/’flizate/ излизате/iz’lizate/струвате/'struvate/ те влизат/’flizat/ излизат/iz’lizat/ струват/'struvat/

11 Øvelse 1 Inddel jer i grupper og lav øvelsen med indkøb i 1 fra lektion 05 (2008-04-15 tirsdag): Højtlæsning som rollespil

12 Delt kulturarv på Balkan Etniske spørgsmål, når man kommer til Balkan. Stort kort over Balkan. Stort kort over Balkan Megen kultur er delt, altså fælles arvegods. Parallel: Danmark og Norge med Ludvig Holberg (forf.) Axel Sandemose (forf.) Aqua (poporkester) Dag Halvorson (journ.)

13 Sange Na srce mi lezi — og, hvis det kan nås: Imate li vino

14 Kolofon: Forfatteren Dette materiale er udarbejdet af Erik Thau- Knudsen Erik Thau-Knudsen Skolegade 2A, 2. Sal DK-8600 Silkeborg Erik @ slavoglotta.dk, Skype: erikthau Mobil (+45) 40 13 41 33 Fremstillet i 2008 Materialet ligger på: slavoglotta.dk/index.php?id=53 slavoglotta.dk/index.php?id=53


Download ppt "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 6. Lektion 2008-04-17 torsdag kl. 09:00-09:40 Erik Thau-Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google