Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik."— Præsentationens transcript:

1 Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Special-session 27

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Disposition FarmTest af minikraftvarmeanlæg –Baggrund og formål –Materiale –Metode –Resultater –Økonomi –Konklusioner og anbefalinger

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Hvad er FarmTest? Orienterende undersøgelse af maskiner og teknik Undersøgelserne foregår i ”felten” Afrapportering sker hurtigt Økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser beskrives Gode ideer til nye FarmTest efterlyses!

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Baggrund og formål for FarmTesten Baggrund –Husdyrproducenter bruger meget el og varme –Energi koster –Nødstrømsanlæg Formål –Afdække tekniske forhold –Totaløkonomi

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Hvad er et minikraftvarmeanlæg? Motor + generator Anlægget producerer: –El –Varme Motoren kører på diesel eller gas Anlægget kan være udrustet med akkumuleringstank og eventuelt elpatroner

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Materiale Der er undersøgt fire anlæg –To anlæg fra KVA-Diesel –Et enkelt anlæg fra EC Power –Et dobbelt anlæg fra EC Power Alle anlæg er dieseldrevne Produceret el og varme forbruges på ejendommen

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik KVA-anlæg De testede anlæg: –E 46 kW –E 68 kW Vandkølet motor Akkumuleringstank Røggaskøler i akkumuleringstank Elpatroner Nødstrømsanlæg

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik EC power anlæg De testede anlæg: –17 kW XRGi –2 x 17 kW XRGi Vandkølet motor og generator Røggaskøler sidder under kabinet Akkumuleringstank

9 Fra KVA-brochure

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Målinger I FarmTesten har vi registreret: –Dieselolieforbrug –Elproduktion (og forbrug i elpatroner) –Varmeproduktion –(Varmelufttab på KVA E 46) –Støj fra to anlæg Daglige registreringer i 2-3 uger

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Måleapparatur Dieseloliemåling –Løbende forbrug –Kvantumsmåling Måling af varmeproduktion –Kamstrup Elmåling –Anlæggets egen måler er benyttet

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Elpatroner KVA-anlæg er med elpatroner Elpatroner omsætter produceret el til varme Med en høj oliepris er det dyrt!

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Resultater Beregning af virkningsgrad –Output i forhold til input Input er dieselolie Output er el og varme Virkningsgrad –El-virkningsgrad (=mekanisk virkningsgrad) –Varmevirkningsgrad Økonomi

14 Virkningsgrad Besparelse pr. Anlæg Belastnings- gradTotalElVarme liter dieselolie KVA E46 kW63,0 %75,5 %34,2 %41,3 %66 øre KVA E68 kW73,0 %72,1 %35,5 %36,6 %61 øre KVA E68 kW49,2 %68,1 %33,6 %34,5 %45 øre 2 x 17 kW EC P89,0 %85,1 %34,8 %50,3 %93 øre 17 kW EC P93,7 %83,1 %34,6 %48,5 %87 øre Resultater – ved en oliepris på 2,35 kr. pr. liter og el til 0,57 kr. pr. kWh

15 Økonomi for 17 kW EC Power MinikraftvarmeanlægAlternativ: Oliefyr + elkøb Forbrug, liter76.370 Supp. oliefyr, liter23.630Forbrug, liter66.312 Supp. elkøb, kWh260.000Elkøb, kWh525.000 Energi total, kr.383.200Energi total, kr.455.084 Besparelse, kr. 71.884 Pris, kr.394.000Olie: 2,35 kr. pr. liter Vedligehold, kr.29.800El: 0,57 kr. pr. kWh

16 Økonomi for KVA E46 - 1 MinikraftvarmeanlægAlternativ: Oliefyr + elkøb Forbrug, liter75.531 Supp. oliefyr, liter0Forbrug, liter45.405 Supp. elkøb, kWh15.000Elkøb, kWh175.000 Energi total, kr.186.048Energi total, kr.206.452 Besparelse, kr. 20.403 Pris, kr.322.000Olie: 2,35 kr. pr. liter Vedligehold, kr.22.000El: 0,57 kr. pr. kWh

17 Økonomi for KVA E46 - 2 MinikraftvarmeanlægAlternativ: Oliefyr + elkøb Forbrug, liter47.237 Supp. oliefyr, liter23.736Forbrug, liter45.405 Supp. elkøb, kWh15.000Elkøb, kWh175.000 Energi total, kr.175.336Energi total, kr.206.452 Besparelse, kr. 31.116 Pris, kr.322.000Olie: 2,35 kr./liter Vedligehold, kr.22.000El: 0,57 kr./kWh

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Overvejelser inden investering Anlægsinvestering Brændselspris (dieselolie, gas) Service og vedligeholdelse Udnyttelsesgrad af brændsel Afgifter (PSO, rådighedsbetaling) Alternative omkostninger til varme

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Varmelufttab På KVA E46 er der målt varmeluftstab FarmTesten viste: –62 kWh pr. døgn –Hvilket svarer til ca. 6,3 liter dieselolie –Eller ca. 3 % af olieforbruget pr. døgn

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Støjmåling Der er lavet støjmåling på to anlæg: –Ca. 74 dBA på 17 kW EC Power anlæg ved høj belastningsgrad –Ca. 84 dBA på KVA E68 anlæg ved lav belastningsgrad Støjdæmpende kabinet på EC Power anlæg mindsker støjgene

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Konklusion Ingen forskel på elvirkning mellem de to fabrikater Stor forskel i varmevirkning mellem de to fabrikater Økonomien er tvivlsom ved KVA anlæg Elpatroner ”æder” besparelsen Akkumuleringstank kan sikkert undværes

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Byggeri og Teknik Anbefalinger Gå efter høj udnyttelse af anlægget! – det vil sige køb anlægget for lille! Forstå, at MKV kun skal supplere! Glem alt om elpatroner! Brug maskinkonsulenten, når der skal laves en investeringsberegning!


Download ppt "Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google