Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kunne det gå så galt. 4.Økonomirapport Forventet merforbrug på 70 mio.kr. Svigtende DRG/DAGS-produktion Resulterede i handleplan på 107 mio. kr.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kunne det gå så galt. 4.Økonomirapport Forventet merforbrug på 70 mio.kr. Svigtende DRG/DAGS-produktion Resulterede i handleplan på 107 mio. kr."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kunne det gå så galt

2 4.Økonomirapport Forventet merforbrug på 70 mio.kr. Svigtende DRG/DAGS-produktion Resulterede i handleplan på 107 mio. kr.

3 Forværring efter 4.Økonomirapport Investeringspuljen15 Ikke realiserede besparelser11 Forværring afd. Driftsbudgetter17 Vikarer (FADL +efterregn.) 4 DRG/DAGS-prod. -1 Lønrefusioner 3 IT og medico- 7 Energi- 3 Øvrigt 3 Total42

4 Handleplan 2 Yderligere reduktioner svarende til 70 mio. kr. er aftalt med koncernen Indebærer budgetoverholdelse i 2010 med relativt optimistiske forudsætninger herunder: –Halvårseffekt af de 70 mio. kr. –Max 20 mio. kr. overskridelse af helårsprovenuet af handleplan 1 –Ingen buffer overhovedet –Ingen afbetaling på gælden i 2010.

5 Handleplan 2 Udgangspunktet vil være reduktion på 6 % Merprovenuet på ca. 14 mio. kr. anvendes til at kompensere, hvor reduktion ikke er mulig Særlige analyser/drøftelser vedrørende sengenedlæggelser, vikarforbrug, vagtstruktur mv.

6 Tidsplan Møder med afdelingsledelserne frem til medio april. Eventuelle udeståender håndteres i uge 16. Drøftelser i Lokal-MED i perioden 12.-23. april. Ekstrordinært V-MED 22. april. Forhandling 27. og 28. april og 4. og 5. maj Fristen for partshøring udløber og afskedigelser afsendes senest den 27. Maj

7 Afskedigelser Herlev133 Rigshospitalet106 (partshørt) Hvidovre58 Frederiksberg39 Bispebjerg14 Gentofte13 Helsingør9 Bornholm4 HillerødFå Amager0 Glostrup0 Frederikssund0 Psykiatrien0

8 2009 Antal nyansatteAntal fratrådte Nettotilgang Amager Hospital20518421 Bispebjerg Hospital965663302 Bornholms Hospital13110526 Frederiksberg Hosp.384270114 Frederikssund Hosp.1539855 Gentofte Hospital652498154 Glostrup Hospital618514104 Helsingør Hospital1117338 Herlev Hospital1.255799456 Hillerød Hospital897575322 Hvidovre Hospital1.086875211 Rigshospitalet2.0771.431646 I alt8.5346.0852.449 Svar til Bent Larsen (v)

9 Antal fuldtidsstillinger Hospital December 2008 Aktive ansatte pr. 31/12 December 2009 Aktive ansatte pr. 31/12 Ændring i Fuldtidsstillinger Amager Hospital 594577 -17 Bispebjerg Hospital 2.5162.690 174 Bornholms Hospital 553554 1 Frederiksberg Hosp. 1.0161.097 81 Frederikssund Hosp. 322384 62 Gentofte Hospital 1.9712.056 84 Glostrup Hospital 2.2792.316 38 Helsingør Hospital 225267 43 Herlev Hospital 3.8334.044 212 Hillerød Hospital 3.1783.415 238 Hvidovre Hospital 3.0543.118 65 Rigshospitalet 6.9977.365 368 Alle hospitaler 26.53627.885 1.349

10 Udvikling i regionens vakancer Antal ledige stillinger pr. 31. marts 2008pr. 31. marts 2009 Amager Hospital9530 Bispebjerg Hospital10880 Bornholms Hospital3311 Frederiksberg Hospital3719 Frederikssund Hospital1729 Gentofte Hospital11852 Glostrup Hospital135114 Helsingør Hospital1812 Herlev Hospital196109 Hillerød Hospital165119 Hvidovre Hospital215140 Rigshospitalet279146 Region H. Apotek013 Region H. Handicap3723 Region H. Psykiatri237158 Koncernstabe3713 Regionen total1.7271.066

11

12 OmrådeAntal aug 09 Antal aug 08 Diffe- rence Stigning i ansatte i % Region Nordjylland 13.19412.2689267,5 % Region Midtjylland 28.39127.0991.2924,8% Region Syddanmark 24.82424.1646662,8% Region Hovedstad 37.62935.9381.6914,7% Region Sjælland 15.82115.1516704,4% Regionerne under et 120.261114.6205.6414,9%


Download ppt "Hvordan kunne det gå så galt. 4.Økonomirapport Forventet merforbrug på 70 mio.kr. Svigtende DRG/DAGS-produktion Resulterede i handleplan på 107 mio. kr."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google