Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Accelereret koloncancerforløb Kirurgisk afdeling og Fællesambulatoriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Accelereret koloncancerforløb Kirurgisk afdeling og Fællesambulatoriet"— Præsentationens transcript:

1 Accelereret koloncancerforløb Kirurgisk afdeling og Fællesambulatoriet
Sygehus Syd

2 Inspirationsseminar 26. marts 2007
Indhold Introduktion ved Lars Borly Hvad foregår der i ambulatoriet ved Else Hove Hvad foregår der på afdelingen ved Lone Simonsen Interview med 10 patienter Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

3 Inspirationsseminar 26. marts 2007
National retningslinje Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

4 Inspirationsseminar 26. marts 2007
Fokus Operabilitet Resektabilitet Kurabilitet Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

5 Skræddersyet patientforløb
Accelererede kolonkirurgiske patientforløb Overordnet og i detaljer Rektumforløb Overordnet Præbookede tider Begge forløb Multidisciplinær konferencer Radiolog, patolog, onkolog, anæstesiolog, colorektal kirurg Laparoskopisk kirurgi Uddannelse Reservelæger i ambulatoriet og ved multidisciplinær konferencer Speciallæger fra åben til laparoskopisk adgang Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

6 Inspirationsseminar 26. marts 2007
onsdag mandag tirsdag Henvisning mandag CT (1 tid) mandag Thorax/ lever kirurgisk visitation MR (2 tider) Udskrivelse Diagnostiks pakke 1.Konsultation 2.Konsultation Information om histologi (5 dg.) Videre forløb Stomi forløb fredag Samtale Tid i rektum ambulatorium Brev til patient Ul af lever Rtg. af thorax MR skanning CT af thorax og abdomen Kvittering til egen læge Samtale Operationsoplæg/ behandlingsoplæg Kontrol pakke Multidiciplinær Konference: Strategi Rtg. af thorax Ul af lever (2) Tirsdag onsdag Præanæstesi Operation MR scanning skema Onkologisk visitation Rektal ul Biokemi 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge Ikke primær resektions behandling 18. uge Ikke resektions behandling Diagram, rektum Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

7 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Forløbsbeskrivelse for patienter med operationskrævende colonsygdomme.  Egen læge  Uss. el. hen konsultation Amb Konsultation visning Koloskopi UL lever + Rtg. thorax foretages Svar: Mik- svar Ct- scan Svar på ct-scan Sigm. skopi Ul + thorax foretages Information om ( biopsi) Information om plan plan Mistanke om % tegn til meta- metastaser (1) staser(2) Ct-scan Opr. dato + op. oplæg Evt. Stent ( Udlev. tid) ( udlev. dato) Præopr. dato Evt. Kemo Henvisning ( udlev. dato) Booke ct-scan Booke opr Evt. Opr. Booke UL dato Forberedelse: lever Ernæringscreening Rtg. thorax Præ. OP Info acc. forløb (Aflev. tid til ptt.) dag i afd udlev oplysn. skema - Udlev patientvejledn. 1. uge uge uge uge Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

8 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Indlæggelse Indlæggelse Udskr. 3. postopr postopr. dag dag præopr til opr. ma el. tir. - Journalskrivning - Præmed Møder vesp Udskrivningssamtale Tlf. kontakt til ptt. - Opus-pakke dagen før opr ( v. læge+ sypl.) ( v. Kontakt sygepl.) - Blodprøver + Bas Klargøring: Forsamtale: Bas- test Opfylder udskrivel- - Info vedr. acc. for Klyx vesp seskriterier. løb Info (acc. forløb) - Kostscreening Raserere Udlev. tid til Amb Vægt, højde, tp, p Rense navle dag + 30 dag - Rundvisning i afd. - Ted Forberede ud Aftale tlf-kons 4-6 dag - Urinstix skr. ( fortsat) Åben Indl. 30 dage - Forbedrede udskr Epikrise - Epikrise  3. uge –5. uge uge uge Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

9 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Amb Amb i afd. postopr. dag postopr. dag (v. læge + kontakt syge v. sygeplejerske Evt. booke plejerske) tid i onk. amb+ amb. koloskopi Mik-svar Almen tilstand -Evt. henvisning Onk. ( udlev. dato) Spørgsmål og svar - Koloskopi evt (udlev. tid) - Sutur sep. - Almen tilstand   6. uge uge uge Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

10 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Forudsætninger for et veltilrettelagt patientforløb: Sammenhængende patientforløb med mindst mulig ventetid ( overholde ventetidsgarantien ). Personalekontinuitet/ høj faglighed /høj kvalitet følge de kliniske retningslinier Organiseret tværfagligt samarbejde høj faglighed / høj kvalitet / følge de kliniske retningslinier Medinddragelse af patient og pårørende som aktive samarbejdspartnere ( medansvarlighed for egen almentilstand i den perioperative periode ( hjælpe hvis A.T er for dårlig )). Sikre et højt informationsniveau motivation /kommunikation Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

11 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Første konsultation i ambulatoriet : Sammenhængende patientforløb Speciallæge informerer om følgende: Forundersøgelse / svar på foretagne præoperative undersøgelser+mikr.svar, herunder information om diagnose ( præbookede tider til kolo /rectalcancer ptt.: UL lever/galde / rtg. Af thorax – 6 tider ugtl. – CT.Scanning af thorax og abdomen – 4 tider ugtl MR- scanning 2 tider ugtl. ( rec . ptt. mest ) ). Orientering om behandlingsstrategi –acc.forløb- opr.metode / komplikationer / Bookes til operation. Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

12 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Første konsultation i ambulatoriet personalekontinuitet et speciallægeambulatorium 3 dage ugentligt ( kaldet rec. amb.) et fast team af specialoverlæger ( 4 ) - Nedre Team et fast team af sygeplejersker ( 6 ) kontaktlæge / kontaktsygeplejerske *tovholdere* - sikrer kontinuitet i patientforløbet samme patient – samme læge – samme sygeplejerske Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

13 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Første konsultation i ambulatoriet organiseret tværfagligt samarbejde Samarbejde med alle relevante faggrupper plejepersonale, læger, diætister, sekretærer, biokemisk afd., blodbank, anæstesi ,røntgen afd. m.fl. så alle arbejder efter fælles mål og derfor har indgående kendskab til de kliniske retningslinier for de kolonopererede – inklusiv det skriftlige materiale som findes vedr. de enkelte og konkrete delelementer i patientforløbet Dette er opnået ved grundig information / undervisning af projektsygeplejerske L.S. alle uddannes kontinuerligt til at kunne varetage nye kompetancer i forb. med ændrede forløb for kolonoperede ptt. Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

14 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Første konsultation i ambulatoriet medinddragelse af patient og pårørende som aktive samarbejdspartnere Empati i forb. med patient / pårørendes reaktion på information fra speciallægen Forløbet gennemgås med pt. ,der informeres grundigt såvel mundtligt som skriftligt , ( der udleveres folder *Fjernelse af et stykke tyktarm*) Standardplejeplan - COLONRESEKTION- AMBULATORIUM udfyldes – se bilag Pt. ernæringsscreenes – evt proteindrik udskrives – pjecen – God og nærende kost udleveres (rygeafvænning/alkohol) Patient /pårørende betragtes som aktive og medansvarlige samarbejdspartnere og motiveres til dette via dialog / respekt Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

15 Accelererede kolonforløb Fællesambulatoriet
Første konsultation i ambulatoriet. sikre et højt informationsniveau Der bookes tid til forundersøgelsesdag på Afd. 5 der er afsat 1 time alle hverdage kl.10 der skrives evt. journal der bookes tid tid til postoperativ kontrol i ambulatoriet m.h.p. endeligt mikr.svar / evt. suturfjernelse / evt. henvisning til onkologisk afd. (adjuverende kemobeh. ) / eller kontrol i øvrigt Alle datoer noteres i patientens EGEN folder ( fj. af et stk. tyktarm ) Alt dette foregår i ligeværdig dialog med patient og pårørende og pt. / pårørende har et fast tilrettelagt program de kan følge Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

16 Accelererede kolonkirurgiske forløb Fællesambulatoriet
Anden konsultation i ambulatoriet Opfølgning og gennemgang af operationsforløb , hvis uafklarede spørgsmål Postoperativ kontrol i ambulatoriet m.h.p. endeligt mikr.svar / evt. suturfjernelse / evt. henvisning til onkologisk afd.(adjuverende kemobeh Aftale fremtig kontrol Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

17 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Dvs: Information præoperativt: Patient og pårørende informeres 1. gange i ambulatoriet Ca. 14 dage før operation. Opfølgning på information sker i afdelingen ca. 1 uge før Operation. Sidste opfølgning på information sker om aftenen på indlæggelsesdagen Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

18 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Opgaver i afdelingen ved forberedelsessamtale/dag: Opfølgning fra ambulatorie via Standard /plejeplan - Kostscreening – Røg – Alkohol - Datoer Journal - Anæstesi - Blodprøver Opgaver i henhold til standard / plejeplan - Information – rundvisning - klargøring Samarbejde ambulatorie – afdeling (plejeplan, kalender) Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

19 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Status siden opstart 1. oktober 2006: 20 patienter er opereret 7 patienter udskr. 3. dagen, 1 genindl. 6 patienter udskr dagen, uden komplikationer 2 patienter anlagt stomi efter primær operation 1 patient overflyttet til geriatrisk afd. 4 patienter med anastomoselækage 1 patient mors ( gangrænøs tarm) Gennemsnits udskr.dag (uden komplikation): 12 ptt/ 4,08 Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

20 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Operationen 14 planlagte Laparoskopisk – 5 konverteret til åben Information om operation af læge: 1 dokumenteret på opvågning 14 dokumenteret på afd – 1. dagen 5 ikke dokumenteret Informeret samtykke: 19 informeret, 1 ikke dokumenteret, 4 ikke dokumenteret samtykke Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

21 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Kostscreening præoperativt Konventionelle forløb Accelererede forløb 2 2 2 10 8 16 Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

22 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Præoperativ kosttilskud Konventionelle forløb Accelererede forløb 6 3 12 17 2 18 patienter har fået Pre –OP drik Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

23 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Telefoninterview med 10 Accelererede patienter Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

24 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

25 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
1 9 Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

26 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

27 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

28 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

29 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
2 8 2 ”skulle” ud af sengen Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

30 Accelererede kolonkirurgiske patientforløb
2 8 1 9 Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007

31 Inspirationsseminar 26. marts 2007
Sammenfatning Accelererede kolonkirurgiske patientforløb Rektumforløb Præbookede tider Multidisciplinær konferencer Laparoskopisk kirurgi Uddannelse Personalet i ambulatoriet og på afdelingen ”den sidste patient der har været igennem et forløb sad 7. postoperative dag og så VM kamp i boksning – ringside” Sygehus Syd Inspirationsseminar 26. marts 2007


Download ppt "Accelereret koloncancerforløb Kirurgisk afdeling og Fællesambulatoriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google