Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EPJ - forventninger og forudsætninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EPJ - forventninger og forudsætninger"— Præsentationens transcript:

1 EPJ - forventninger og forudsætninger
Termkonferens 2001 EPJ - forventninger og forudsætninger Arne Kverneland Sundhedsstyrelsen Medicinsk Informatik

2 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Disposition Baggrund IT-strategi Sundhedsstyrelsen EPJ-grundstruktur Enighed i Danmark? Konklusion Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

3 Sundhedsvæsenet i Danmark - koordination nødvendig
14 amter og H:S 75 amtslige hospitaler senge 2 private hospitaler - < 100 senge 3500 praktiserende læger 700 specialister 332 apoteker 5.3 mill indbyggere These organisations in the health sector sends millions of messages to each other every week and it was obviously to make them use electronic cross sector communication - of course coordination was needed. So six years ago a project called MedCom was founded to start the cooperation between authorities, organisations and privte companies - all linked with the health sector. Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

4 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Tidligere strategier 1995: IT-politisk handlingsplan 1995: MEDCOM 1996: Handlingsplan for elektronisk patientjournal (HEP) Diskussionsoplæg sendt i høring Målrettede initiativer, central tilskud Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

5 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Discharge letter Lab. results % of possible messages prescriptions bills Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

6 EPJ pilotprojekter County of North Jutland Psychiatric Hospital of
Sct. Hans Psychiatry, County of Viborg Dept. of Internal Medicine, Roskilde Hospital Dept. of Pediatrics, Viborg Hospital Obstetrical Services, County of Copenhagen Orthopedic and General Surgery, Herning Hospital Dept. of Cardiothoracic Surgery, Gentofte Hospital Oncology services of Århus Dept. of Pediatrics, Hvisovre Hosppital Dept. of Orthopedic Surgery, Vejle Hospital South Division of Hospitals County of Funen Aabenraa Hospital Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

7 Høringssvar på 7 temaer 1997:
prioriteringsrækkefølge efter høringssvar: standardiseringsaktiviteter afprøvning - indføringsmetoder afprøvning - teknologiske løsninger sikkerhedsproblemstilling organisationsudvikling overordnet koordinering informationsaktiviteter Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

8 IT-Strategiens baggrund
Regeringsgrundlaget marts 1998: Der skal udformes en national IT strategi for sygehusvæsenet. Formål: en hurtig og effektiv service for patienterne. høj kvalitet i ydelserne, sammenhængende behandlingsforløb god information og effektiv ressourceanvendelse. Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

9 Sundhedsministeriets uddybning:
relevante data er tilgængelige på det tidspunkt og sted, hvor der er behov for informationen. at registreringen foregår som led i det sundhedsfaglige arbejde, IT-systemerne skal i nødvendigt omfang kunne kommunikere indbyrdes både indenfor sygehusvæsenet og til primærsektoren. Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

10 Forventninger til EPJ….
Information til rådighed Rekvisition og svar IT Sammenhæng i patientforløb Kvalitetsforbedringer Ekspertsystem Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

11 Centrale udgangspunkt
patientens behov….. Sammenhængende forløb mellem sektorer indenfor sektor tværfaglig sammenhængende Forståelig information Forventning/involvering (mål) Dokumentation af kvalitet Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

12 Hvad kræves for at informationen er til rådighed?
Fælles forståelse hos afsender og modtager kræver fælles definition….

13 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Standardiseringsniveauer EPJ Det anvendelsesorientede niveau Information til understøttelse af og dokumentation for sundhedsfaglige arbejdsprocesser i relation til diagnostik, behandling og pleje Det logiske niveau Definitioner og regler til opnåelsen af éntydig information - sundheds- informatiske standarder Det teknologiske niveau Tekniske standarder til sikring af udveksling af data imellem forskellige edbsystemer præsentation indhold struktur teknisk format transmission EPJ-grund EDIFACT HTML, XML SKS og Forløbsdefinitioner Brugerkrav Eksempler Windows brugergrænseflade X.400 TCP/IP Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

14 Hvad bør standardiseres….

15 Standardiseringsniveauer
Samme program/system – en dk-EPJ ? Samme leverandør ? Samme begrebsmodel Standard udvekslingsformat Standardiseret ”middelware” Udtræk af begreber - Patientregister Aftalte meddelelser - MEDCOM Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

16 Standardiseringsniveauer
Samme program/system – en dk-EPJ ? Samme leverandør ? Samme begrebsmodel Standard udvekslingsformat Standardiseret ”middelware” Aftalte meddelelser - MEDCOM Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

17 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

18 IT-strategi: Standardisering
Fælles begrebsramme terminologi og definitioner forløbsmodellen journalstruktur klassifikationer (SKS) Fælles udvekslingsformat Sikkerhed og tilgængelighed Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

19 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
EPJ - forudsætninger Ensartet struktur i sundhedsvæsen Lignende journalstruktur Nationalt patientregister SKS-familien Forløbsmodellen MEDCOM Ventelisteopgørelser Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

20 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
EPJ - forudsætninger 2 Kliniske kvalitetsregistre Nationalt kvalitetsarbejde Nationale kodevejledninger (ICD10) Forløbsbaseret patientregister CEN 251, ISO 215 og Nordisk samarbejde Sundhedsstyrelsens modelarbejde Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

21 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
STANDARDISERING Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

22 Hvem er vi…..

23 Kontor for sundhedsinformatik
Etableret i 1997 November 2001: 20 personer 6 læger (+ sundhedsinformatik) 3 sygeplejersker (+ sundhedsinformatik) 3 IT- specialister Laborant, sekretær, administrativ mm. Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

24 Sundhedsstyrelsen, medicinsk informatik:
Arbejdsopgaver Sundhedsstyrelsen, medicinsk informatik: Begrebsmodel, term Klassifikationer Grundstruktur i EPJ Nationale registre Kvalitetsregistre Sikkerhedsløsninger EDIFACT Patient-journal Term- og begrebsmodel Patient-register Kvalitets-register Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

25 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Arbejdsprocessen Klinisk virksomhed Udvælger/fokuserer på forskellige dele - afhængigt af modellens formål logisk struktureret forenklet Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

26 Patientforløbet….. (vårdkedjan)

27 Den nuværende registreringsenhed er
PATIENTKONTAKTER H A I A KONTAKTER H = henvist (ventende) A = ambulant I = indlagt

28 PATIENTFORLØB Vi vil gerne have H A I A Nuværende kontakter
- bliver så til DELE af et FORLØB

29 Hvad med kommunikation…

30 Fælles begrebsmodel for EPJ
Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

31 Fælles begrebsmodel for EPJ
Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

32 Fælles begrebsmodel for EPJ
Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

33 Forskellige begrebsmodeller
EPJ 1 EPJ 2 Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

34 Forskellige begrebsmodeller
EPJ 1 EPJ 2 Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

35 Forskellige begrebsmodeller
EPJ 1 EPJ 2 Udvekslings- format Dataudveksling Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

36 Hvor langt er vi…..

37 Forenklet udsnit af model
Sygehusforløb Forenklet udsnit af model 1 1..* Diagnose Evaluering Mål 1 1..* 1 0..* Indikation 1..* Resultat Beh. resultat US. resultat 0..* 1 1 Intervention

38 Forenklet udsnit af model
Diagnose Mål Evaluering 1 1..* 1 1..* 1 0..* Forenklet udsnit af model Indikation 1..* Beh. resultat 1 Intervention Resultat 1 0..* US. resultat Billeddiagnostik Medicinering

39 EPJ-grundstrukturen - ver. 1.0
Kliniske kvalitetsdatabaser Stamdel Forløbsdel EPJ-kernen Rtg- modul Klinisk beslut- nings- proces Interven- tioner & us-resul- tater Lab- modul Med- modul Andre EPJ Udvekslingsmetode SKS Undersøgelsesklassifikation Landspatientregister Problem/Diagnoseklassifikation

40 Enhver registreret oplysning om patienten
procesmodel, udkast Enhver registreret oplysning om patienten Fokuseret oplysning Evaluerings- resultat 1. Diagnostisk overvejelse 4. Evaluering Vejledning Ekstern årsag Operationelt mål Diagnose- hierarki Diagnostik-notat 2. Planlægning Interventions-notat Formål Plan- hierarki Interventions- resultat 3. Eksekvering af plan Indikation Planlægnings-notat Udført intervention

41 Forskellige faggrupper
View 2 View 1

42 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Udvekslingsmetode Baseret på ISO-17113 Datatyper ”fastlagt” sommer 2001 ”Fysisk” beskrivelse af data (formater, datatyper, datasæt, valideringsregler) Konkret eksempel i XML Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for: udvekslingsteknikker dataejerskab Fastlæggelse af rammer for udvikling af behovsspecifikke meddelelser/forespørgsler Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

43 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
ISO 17113 Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

44 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Medicin MIM v. 0.6 Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

45 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Medicin MIM v. 0.6 Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

46 Er der enighed i Danmark?

47 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
20. Februar 2001 Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

48 Udvikling af EPJ-specifikationer
Begrebsmodel, domænemodel Klassifikationer, terminologi Justering af modeller Den kliniske virkelighed Datamodel Afprøvning i praksis EPJ-system: Logik, funkionalitet, brugergrænseflade Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

49 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Konklusion I Nationale specifikationer for EPJ er en proces Kvalificeres ved amternes/H:S udvikling og implementering centralt initierede afprøvningsprojekter Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

50 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
Konklusion II Fælles definitioner på begreber og termer er en vigtig forudsætning for kommunikation IT-anvendelse stiller store krav til entydige definitioner Anvendelse af internationale standarder kræver national oversættelse og tilretning Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

51 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
? Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

52 Hvad er informationssikkerhed i sundhedsvæsenet?
Lovkrav: Journalføringscirkulæret Patientretsstillingsloven Persondataloven Fortrolighed Data om legitime brugere Adgangskontrol Sporbarhed Logning Systembrug Uafviselighed (Dataintegritet) Trade- off Sikkerheds- dimensioner Tilgængelighed Arbejdspladser (antal og placering) Driftsikkerhed Svartider Brugerflade Integration Funktionalitet Informationskvalitet Præsentation Indhold (integritet, validitet) Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

53 IT - er et middel ikke et mål
Understøtte proces- og problem orienteret arbejdsform Præsentere den nødvendige information til den rette person (klinisk arbejdsplads) Informationer tilgængelige når de er født Mulighed for enkel dokumentation (standardforløb) Brug af de samme data til flere formål Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

54 Arbejdsgrupper Projekter
Standardiseringsforum SUSI (dansk standard) Kærnebegreber (Fyn) Medicinmodul (Århus) Grundstruktur (Århus) Sikkerhed (ref.gruppe) Røntgen (Fyn+RH) META (leverandører) Sygeplejedokument DHE integration (Amager) KAS Ge (Problem+med) GS - fLPR (Scandihealth) HC-interest (Nordisk EPJ) f-LPR forløb (Viborg Amt) IKDB (H:S + ref.gr. fremtidige... Røntgen Klinisk kemi Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland

55 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland
høj lav ingen Effektiv brug Struktureringsgrad Begrebsmodel Push – Pull af information Termkonferens 2001 Sundhedsstyrelsen, Arne Kverneland


Download ppt "EPJ - forventninger og forudsætninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google