Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stresshåndtering Pia Bøgelund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stresshåndtering Pia Bøgelund."— Præsentationens transcript:

1 Stresshåndtering Pia Bøgelund

2 Læringsmål Viden om stress Stress og projektarbejde
Strategier til håndtering af stress

3 Arbejdsbetinget stress – et voksende problem
Arbejdsbetinget stress er det andet største problem for arbejdstagere i EU Mere end 40 mio. mennesker i EU angiver at de har arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress koster EU-landende 20 mia Euro årligt I DK anslås det at dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet flere milliarder kr. om året. Andel danskere som føler sig stressede: 1987: 36%, 2000: 44%, 2004: 50% Aldersgruppen er mest ramt Kvinder mere end mænd (>60%) Jobliv Danmark

4 Hvad er stress? Stress er en tilstand i kroppen!
Kroppens svar på en belastning En fysiologisk reaktion, som gør kroppen klar til at yde sit maksimum Adrenalin og Kortisol – det australske pungdyr – frøen – kortvarigt/langvarigt forløb Simpel definition: Stress =Krav>Ressourcer Kvantitative krav: arbejde hurtigere, overarbejde Kognitive krav: træffe mange beslutninger, huske meget, få ideer Emotionelle krav: at blive berørt følelsesmæssigt Jobliv Danmark

5 Symptomer Organisationsniveau: Gruppeniveau: Personniveau:
Højt sygefravær, nedsat produktivitet, dårlig kvalitet, personalegennemtræk Gruppeniveau: Samarbejdsproblemer, konflikter/magtkampe, klikedannelser/mobning, brok/snak i krogene, mistro til hinanden, manglende fællesskab Personniveau: Hovedpine, mavesmerter, muskelspændinger, træthed, irritation,angst, ulyst, manglende koncentration, hukommelsesbesvær, søvnløshed, rastløshed.. Jobliv Danmark

6 Stress og personlighed
Den ambitiøse type (type A) Tarzan typen (type D) Den engagerede type Den perfektionistiske type Den bekymrede type Den afslappede og positive type (type B)

7 Hvorfor får vi stress?

8 Stress og projektarbejde Den akademiske syge (DGA)
De moderne arbejds- og organisationsformer Flydende, selvstyrende arbejdsformer Mangelfuld ledelse – ”vi arbejder meget her” virksomhedskultur Angst for ikke at slå til kombineret med høje ambitioner og ”kan selv” kultur  investering af hele sin person Kvalitet er en flexibel størrelse – hvor god en kvalitet vil du leverer? Arbejdstid en flexibel størrelse – hvor lang tid vil du bruge?

9 Stress og projektarbejde
”I et projektorienteret arbejdsmiljø eller et arbejde hvor der forekommer perioder med meget intensivt arbejdsindsats vil de første tegn på at man er ved at få problemer vise sig i perioden umiddelbart efter en høj intensiv periode” ”Kasse to modellen” Einar Baldursson

10 Konsekvenser af stress for vidensintensivt arbejde
Forhold der bliver nødlidende ved længere tids stress: Læring Hukommelse Beslutningsevne Kreativitet Sociale kompetencer Øget risiko for depression og angst Einar Baldursson

11 Stresshåndtering på individuelt niveau
Sig nej Sig pyt/accepter Bed om hjælp Prioriter – gameplan! Hav mål i dit liv – på kort og på langt sigt Vid hvad du har lyst til Dyrk motion/Spis sundt Dyrk mental træning Håndtering i den konkrete belastende situation På lidt længere sigt – Indrette os og påvirke omgivelser Det fundamentale – Styrke lyst og modstandskraft Inspireret af Pia Ryom Arbejdspsykolog Thomas Bartels Organisationspsykolog

12 Håndtering i den konkrete belastende situation
Kommuniker klart Hvorfor er jeg utilfreds? Hvad er det, der stresser mig? Grænsesætning, lær at sige nej Vis hensyn Vær opmærksom på dit kropssprog Ryd ud og ryd op

13 Håndtering på lidt længere sigt: indretning og påvirkning
Lær dine stress symptomer at kende Sæt dig klare mål Strukturer din tid Lad andre hjælpe til Undgå fortravlethed – prioriter Fordyb dig Tænk positivt - humor Styrk dine relationer

14 Fundamental stresshåndtering: Lyst og modstandskraft
Motion Socialt netværk Meditation Afspænding og Yoga Kost Søvn

15 Stresshåndtering på gruppeniveau
Klar rollefordeling - forventninger Klare mål og dead lines i forhold til opgaver Opmuntrer og roser vi hinanden? Planlægger vi arbejdet bedst muligt? Prioritering! Kommunikerer vi ordentligt med hinanden? Løser vi evt. konflikter? Hvad giver energi og hvad stresser i arbejdet? Er vi klar over det?

16 Stresshåndtering på gruppeniveau: Øvelse omkring forventninger
5 forventninger som min vejleder har til mig 5 forventninger som min gruppe har til mig 5 forventninger som jeg har til mig selv

17 Stress test


Download ppt "Stresshåndtering Pia Bøgelund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google