Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEJLEDERNES FORHÅBNINGER FRA BRANDMAND TIL ARKITEKT AFKLARING AF EGEN VIDEN: HVAD KAN JEG? AFKLARING OG AFGRÆNSNING AF ROLLEN KONTRAKT : DIALOG OMKRING.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEJLEDERNES FORHÅBNINGER FRA BRANDMAND TIL ARKITEKT AFKLARING AF EGEN VIDEN: HVAD KAN JEG? AFKLARING OG AFGRÆNSNING AF ROLLEN KONTRAKT : DIALOG OMKRING."— Præsentationens transcript:

1 VEJLEDERNES FORHÅBNINGER FRA BRANDMAND TIL ARKITEKT AFKLARING AF EGEN VIDEN: HVAD KAN JEG? AFKLARING OG AFGRÆNSNING AF ROLLEN KONTRAKT : DIALOG OMKRING FORVENTNINGER SKABELSE AF PROCESRUM OG INSPIRATIONSRUM OPKVALIFICERING I COACHING OG SUPERVISION KOORDINERING AF FORSTÅELSER VEJLEDER – LEDER - KOLLEGER EJERSKAB HOS DEM DER MODTAGER VEJ- LEDNING. KOMPETENCER I.F.T. INTERVIEW, SPØRGETEKNIK, SUPERVISION, SPARRING, ETC. ”NÅR AFTALEN IKKE HOLDES”: MODTAGELSE AF VEJLEDNING LEGITIMERING AF VEJLEDER- ROLLE KASKET-POSITION OG PROCESBEVIDSTHED

2 ENHEDERNES ØNSKER FOR OPKVALIFICERING AF VEJLEDERE vægt på både proces og det faglige, set i inklusions øjemed. Der skal fokus på hvordan vejledning bestilles...arbejde med kontrakt. vejlederens praksis. vejlederne...deres legitimitet overfor kolleger. Personligt mod i opgaver. At arbejde med position og kontrakt. Min rolle som vejleder: Skabe definitionen af den. struktur og systematik i vejlederens arbejde. at være tovholder, styre processer. Facilitere kommunikation udviklet Kendskabet til processen i supervision og coaching Aktvejledere kan bruges i forhold til konsultativ tankegang og bruges i forhold til de voksne professionelle lærere og pædagoger Vejlederne skal både være videns vejledere og procesvejledere – med udgangspunkt i den systemisk anerkendende tilgang.

3 FORLØB I VEJLEDERUDDANNELSEN FASE 1: Forarbejde på skolerne/ Daginstitutionerne: Undersøgelse af egen rolle I organisationen: 1.Interview af leder Undersøgelse af ledernes Tanker i forhold til vejlederne: Hvad er vores politik i Forhold til vejlederne? Hvad er vores rolle sammen med Vejlederne 2. Herefter interviewes et team hvor der spørges ind til teamets Håb og forventninger i forhold til vejleder funktionen. FASE 2 Ekstern underviser og konsulent Dorte Nissen Inpraksis. Generelt fælles teoretisk praktisk opstart af opkvalificeringsforløbet i forhold til Vejlederrollen, funktionen og selve de procesmæssige udfordringer I det at være vejleder. + ET SEPERAT FORLØB: LEDEROPKVALIFICERING FASE 3 På hold a ca. 25 vejledere Arbejdes der med temaer som Et ad gangen i tiden mellem undervisningsgangene gennemarbejdes og afprøves i praksis af vejlederne i de teams ude på skolerne og dag- institutionerne, som man på forhånd har lavet aftale med. introdage 3 Eksterne Fællesdage Vejledere Opdelt i tre hold UVUV UVUV PRAKTISK ARBEJDE MED TEAM UVUV Opsa mling af Fase 1 + 2 lederop kvalifice ring EKSTERN UNDERVISER 3. På det enkelte arbejdssted: Valg af og aftaler med team(s) Som man vil samarbejde med i løbet Af uddannelsen. Der skal laves Faste datoer Og tidspkt.

4 INTERVIEWS AF LEDERE OG TEAM – AFTALER MED SAMARBEJDSTEAM Forarbejde på skolerne/ Dagtilbud: Undersøgelse af egen rolle I organisationen: Vigtigt at Lederne er en del Af denne fase og understøtter vejlederne 1. Interview af leder Undersøgelse af ledernes Tanker i forhold til vejlederne: Hvad er vores politik i Forhold til vejlederne? Hvad er vores rolle sammen med Vejlederne? – Forventninger? 2. Herefter interviewes et team hvor der spørges ind til teamets Håb og forventninger i forhold til vejlederfunktionen. introdage 3 Eksterne Fællesdage Vejledere Opdelt i tre hold UVUV UVUV PRAKTISK ARBEJDE MED TEAM UVUV Opsa mling af Fase 1 + 2 lederop kvalifice ring 3. På det enkelte arbejdssted: Valg af og aftaler med team(s) Som man vil samarbejde med i løbet af uddannelsen. Der skal laves Faste datoer Og tidspunkter senest 1/12 Interview Periode: 30/1 – 16/2 Periode: 13/3 – 12/6

5 DATOOVERSIGT FOR HOLDENE Hold 1: 7/11 (830 – 16), 17/2 (13 – 16), 3/3, 31/3, 28/4, 26/5, 12/6 :alle dage 14-17 Hold 2:11/11 (830 – 16), 18/2 (13 – 16), 5/3, 2/4 (begge dage 14 – 17) Hold 3: 12/11(830 – 16), 19/2 (13 – 16), 6/3, 3/4 (begge dage 14 – 17) Hold 4: 13/11(830 – 16), 20/2 (13 – 16), 10/3, 7/4, 7/5, 2/6, 18/6: alle dage 14 -17 Hold 5: 14/11(830 -16), 24/2 (13 – 16), 12/3, 9/4, 8/5, 4/6, 19/6: alle dage 14 -17 Uddannelsesdagene med Dorte Nissen ligger på flg. Datoer: 27/1, 28/1, 29/1 Alle dage kl 9 – 1630. Her er holdene lagt sammen til 3 store hold. Her skal man Finde sit hold og den dato man skal deltage på den udsendte oversigt. Uddannelsesdagene med Dorte Nissen for ledere ligger 7/1 og 8/1 begge dage 9 - 1630


Download ppt "VEJLEDERNES FORHÅBNINGER FRA BRANDMAND TIL ARKITEKT AFKLARING AF EGEN VIDEN: HVAD KAN JEG? AFKLARING OG AFGRÆNSNING AF ROLLEN KONTRAKT : DIALOG OMKRING."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google