Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation og vejledning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation og vejledning"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation og vejledning
Man kan ikke flytte sig fra en ikke anerkendt position!

2 Vejledningsbegreber

3 Hvad kræver vejledning af vejlederen?

4 Vejledningspositioner

5 Den triadiske kommunikation
Visuel fremstilling af kommunikationen i en (vejlednings)samtale: Samskabelse af kommunikation Fra H.D. Laswells overførselsmodel til DoubleSwing modellen (flere samtaler i spil, en ydre og to indre) Kongruens At gøre relationen til samtalens indhold – metakommunikation – tydeliggøre kontraktforhold!

6 Anerkendelse At lytte At forstå At acceptere At bekræfte
Affektiv afstemning: prøver at matche fokuspersonens oplevelsesverden Kognitiv og emotionel indlevelse i den anden uden at miste sig selv eller synke (med) ned i afmagt At give den anden autoritet ift egne oplevelser, tanker og følelser ”Så du følte dig lidt underlegen, da….” Kun hvis fokuspersonen ejer sin egen opfattelse af situationen, kan der eventuelt ændres på den. At tilskrive fokuspersonens oplevelse gyldighed, vise at man har prøvet at forstå gennem formulering af antagelse af hvad det mon var fokuspersonen følte. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre , uden at han holder noget af dets liv i sine hænder.

7 Vejledningssamtalens koreografi
Afklaring Feedforward: Hvordan oplever og forstår den vejledte samtalens problemstilling Gennemførelsesfase: Undersøgelse og håndtering Muligheder, handlinger, forklaringer og ressourcemobilisering Evaluering/opsamling Feedback, hvad skete der? Hvad er aftalt? Feedforward: Betegnelse for en ændring i et system, der sker i forventning af en given begivenhed At bidrage til at kollegaen lærer maksimalt gennem at iagttage praksisfeltet på nye måder, analysere og reflektere nysgerrigt på baggrund af nye forforståelser og hypoteser (feedforward), justere feedforward og praksishandlinger på baggrund af feedback og nye iagttagelser. Og endelig at bidrage til at hun metareflekterer sin praksis, så hun ikke kun ser sig selv, men ser på sin egen måde at se og forstå på: Problemstilling Interviewer Fokusperson

8 Præmisser i vejledning

9 Kommunikative forholdemåder Regelsæt for vejledningen i første del af samtalen

10 Øvelse i nysgerrighed Gå sammen parvis og interview hinanden (2x10 min) om lille problem Interviewer spørger til problemet med udgangspunkt i regelsættet Byt roller så begge prøver at interviewe og blive interviewet


Download ppt "Kommunikation og vejledning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google