Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medicinering af beboere på botilbud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medicinering af beboere på botilbud"— Præsentationens transcript:

1 Medicinering af beboere på botilbud
Ved Annette Gjerris – dr.med og vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri

2 Begrebet botilbud Botilbud til voksne med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 107 Midlertidigt ophold § 108 Længerevarende ophold Døgninstitutioner til børn og unge § 67 stk. 2,2 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt uden for hjemmet § 67 stk. 3 Sikrede døgninstitutioner 2

3 Psykiatrisk behandling
Ansvarlig for behandlingen er psykiater fra psykiatrisk center Behandlingsopgaver kan delegeres til andre personalegrupper ved det psykiatriske center (sygeplejerske og psykolog) Indhold i behandlingen Psykiatrisk undersøgelse og diagnosticering Behandlingsplan Medikamentel behandling Samtaler beboer og pårørende Vejledning af personalet 3

4 Samarbejde Indhentelse af beboerens samtykke til udveksling af oplysninger Oplysninger til botilbud Oplysninger til egen læge Samarbejde med andre instanser Socialforvaltning Kriminalforsorg Politi Misbrugsbehandling 4

5 Samarbejde botilbuddets personale
Samarbejde med tilbuddets leder Organisering af medicineringsopgaver Personalets kompetencer Tilbuddets samarbejde med sundhedspersonale i kommunen Samarbejde med beboerens kontaktperson Samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivning af beboeren 5

6 Tilfredsstillende kvalitet i den psykiatriske behandling (fælles ansvar)
Psykiater har stillet diagnosen Beboeren er – hvis indiceret – i psykofarmakologisk behandling Effekten af behandlingen vurderes løbende Beboerens behandling vurderes løbende Der fortages årlig status over patientens medicin. 6

7 Kvalitetsforbedringer i den psykiatriske behandling (fælles ansvar)
Journalnotat til egen læge Journalnotat til botilbuddet Dokumentation for beboerens samtykke Dokumentation for vurdering af bivirkninger Dokumentation for undersøgelser i relation til den medicinske behandling Vurdering af personalekompetencer regionsdrevne og kommunale tilbud Etablering af medicinkurser til ikke sundhedsuddannet personale (pædagoger) 7

8 Kommunal kvalitetsudvikling (fælles ansvar)
Afklaring af personalets kompetencer på medicinområdet Standarder for medicinadministration Etablering af medicinundervisning af ikke sundhedsfagligt uddannet personale Mulighed for at beboeren vurderes af en kommunalt ansat sundhedsperson 8

9 Ringboprojektet Formål Kvalificering af medicinforbruget på Ringbo
Deltagere Et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Kommunes Socialforvaltning og botilbuddet Ringbo 9

10 Projektets mål Reduktion af det samlede forbrug af benzodiazepiner på Ringbo Reduktion af polyfarmaci Større tilfredshed blandt beboere Skabe en kultur der understøtter kvalificering af medicinforbruget 10

11 Metode Fase 1 Kortlægning Fase 2 Undervisning Nedtrapning 11
Medicinforbrug (medicinprofiler) Medicineringspraksis og samarbejde med praktiserende læger Holdninger og viden blandt Ringbos personale Ringbos anvendelse NADA øreakupunktur Fase 2 Undervisning Medicin (psykofarmaka) for Ringbos personale Psykoedukation for beboere Nedtrapning Gradvis nedtrapning af benzodiazepiner Systematisering af anvendelsen af NADA og evt. andre ikke-farmakologiske metoder 11

12 Metode 2 Fase 3 Evaluering af indsatsen 12 Forbrug af benzodiazepiner
Ændring i sengedagsforbrug Reduktion af polyfarmaci Tilfredshed blandt beboere 12


Download ppt "Medicinering af beboere på botilbud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google