Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringbo- projektet Præsentation ved Marie Høgh Thøgersen Ph. d

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringbo- projektet Præsentation ved Marie Høgh Thøgersen Ph. d"— Præsentationens transcript:

1 Ringbo- projektet Præsentation ved Marie Høgh Thøgersen Ph. d
Ringbo- projektet Præsentation ved Marie Høgh Thøgersen Ph.d. forskningsenheden, Københavns Kommune

2 Hvad? Ringbo-projektet er et 4-årigt samarbejdsprojekt
mellem SOF, Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Formål: At forbedre det psykiatriske behandlingstilbud Ledetråde: Beboerens helbred, livskvalitet samt handlekraft og mestring

3 Hvorfor? Projektet udspringer af talrige undersøgelser, der
peger på et stigende behov for at udvikle den psykiatriske behandling af beboere på social- psykiatriske botilbud, hvor særligt den medicinske behandling er i fokus

4 Medvirkende i Ringbo-projektet
Hvem? Distriktspsykiatrien Gladsaxe-Furesø Medvirkende i Ringbo-projektet Afsnit 1 og skadestuen, Psykiatrisk Center Ballerup Ringbo beboere og personale

5 Hvordan? Et bedre behandlingstilbud Helbred Livskvalitet Empowerment
Forundersøgelse 1. Optimering af den farmakologiske behandling 2. Opnåelse af en fælles medicinkultur 3. Optimering af medicinhåndteringen Et bedre behandlingstilbud 4. Optimering af psykiatertilbuddet 5. Indførelse af Illness Management and Recovery Helbred Livskvalitet 6.Indførelse af Shared Decision Making Empowerment Efterundersøgelse Evaluering

6 Organisering

7 Hvornår?

8 Projektets udformning
Projektet består af 6 delprojekter med hvert sit delformål: Det fælles mål: Styrke beboerens helbred, livskvalitet samt handlekraft og mestring At optimere den farmakologiske behandling gennem en bedre behandlingsplan udviklet sammen med beboeren At opnå en fælles medicinkultur, som skal sikre, at beboeren oplever en sammenhæng i sin behandling At optimere medicinhåndteringen med fokus på personalets ansvar men også på samarbejdet med beboeren ved hjælp af medicinpædagogik

9 Projektets udformning
At optimere konsulentfunktionen og sikre at beboerne får samme tilbud som alle andre borgere med en psykisk sygdom 5. At undervise beboerne ved programmet Ilness Management and Recovery, en metode til at styrke beboernes handlekraft og muligheder for mestring 6. At øge muligheden for selvforvaltning og dermed styrke beboerens mulighed for indflydelse i relation til medicin ved anvendelse af principperne i Shared Decision Making

10 Optimering af medicinhåndteringen
Sikring af procedurer gennem en handleplan for medicinhåndtering f.eks. forbedring af dokumentation Undervisning af personalet i medicin-pædagogik 30 lektioner som udbydes af SOF Akademiet

11 Rehabiliteringsprogrammet IMR Ilness Management and Recovery
Formål At styrke beboerne i at håndtere deres sygdom, finde egne mål for recovery og træffe kvalificerede beslutninger om deres behandling Resultater IMR har vist gode resultater i flere undersøgelser og har især vist sig at være effektivt på botilbud Metode Undervisning med henblik på, at beboeren får den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder

12 Shared Decision Making (SDM)
Formål SDM er en tilgang til behandling, der vægter patientens bidrag til og indflydelse på beslutningsprocesser, i denne sammenhæng er det i forbindelse med beboerens medicinske behandling Tankegang Hvis den enkelte beboer selv bidrager med viden omkring sin egen behandling, lige såvel som lægen bidrager med viden omkring medicin, kan vedkommende opnå større effekt af behandlingen Resultater SDM er især afprøvet i somatikken, men gennem de senere år har der også været et stigende fokus på SDM i psykiatrien, hvor psykologen Patricia Deegan er en af pionéerne

13 Rehabiliteringsprogrammet IMR Ilness Management and Recovery
Undervisningen består af 11 moduler: Strategier for recovery Faktisk viden om skizofreni/bipolar sindslidelse/depression Stress-sårbarhedsmodellen At opbygge social støtte Effektiv brug af medicin Brug af stoffer og alkohol At reducere tilbagefald At mestre stress At mestre problemer og vedvarende symptomer At få dækket sine behov i det psykiatriske behandlingssystem Sund livsstil

14 Medicinpædagogik Medicinpædagogiske opgaver består i:
At yde støtte til en recovery-proces At tage ansvar og få selvbestemmelse Udvikle mestringsstrategier i hverdagen Afprøve alternativer til den medicinske behandling Resultater medicinpædagogikken kan føre til: Mere relevant behandling Kvalificering af beboeren mht. medicin Færre fejl Større udforskning af alternativer til medicinsk behandling At medicinen bliver et redskab og ikke et fokus

15 Medicinpædagogik Medicinpædagogiske metoder:
Helhedsvurderinger i forbindelse med medicingivning og medicinhåndtering Udstrakt individualisering af indsatsen Inddragelse af beboeren som ekspert i egen medicinering Inddragelse af medicin som del af det almindelige handleplansarbejde Pædagogiske overvejelser inddrages i de lokale instrukser Metodisk støtte til ned- og udtrapning af medicin Undervisning om medicin og dens bivirkninger Udvikling af den personlige relation mellem fagperson og beboer

16 Delprojekt 2- En fælles medicinkultur
Formål At skabe eller sikre en fælles medicinkultur, så beboerne oplever en større sammenhæng i behandlingen Målgruppe Medicinkulturen undersøges på Ringbo, i distriktspsykiatrisk Center Gladsaxe-Furesø, og de steder på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor beboerne har deres gang ved indlæggelse Intervention Bestemmes med udgangspunkt i evidens på området og resultaterne fra undersøgelsesfasen

17 Delprojekt 1- Optimering af den farmakologiske behandling
Formål At forbedre den medicinske behandling herunder reducere polyfarmaci og forbruget af benzodiazepiner Målgruppe Alle beboere på Ringbo med behov for en ændring af den farmakologiske behandling Intervention Udarbejdelse af behandlingsplan på behandlingsmøder med deltagelse af psykiatrisk konsulent, beboer og kontaktperson. Et vigtigt element i behandlingsmøderne er individuel psykoedukation, samt ved behov, en plan for en langsom nedtrapning af benzodiazepiner og supplerende NADA

18 Delprojekt 4- Optimering af konsulentfunktionen
Formål At tilbyde beboerne på Ringbo et psykiatrisk behandlingstilbud på lige vilkår med enhver anden borger med en psykisk sygdom og tilbyde behandling efter mindste middels princippet Målgruppe Boenhed 7,10, 11, 12 og udslusningen Intervention Vurdering af behandlingsbehov for alle beboere, som varetages af enhedslederne, udviklingsafdelingen, de to psykiatriske konsulenter på Ringbo, en praktiserende læge samt en privat praktiserende psykiater. Beboere i de 3 huse tilbydes behandling efter dette behov herunder tilbud i distriktspsykiatrien

19 Metode

20 Formidling Resultater vil løbende blive formidlet ud i forskellige sammenhænge i tidsperioden. En afsluttende rapport vil ligge klar den 31. august 2013

21 Kontakt Projektleder for Ringbo-projektet Jane Nørgård Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2


Download ppt "Ringbo- projektet Præsentation ved Marie Høgh Thøgersen Ph. d"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google