Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Definition af mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod: Blod i øjne, på slimhinder eller i åbne sår og rifter Hyppighed og anmeldelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Definition af mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod: Blod i øjne, på slimhinder eller i åbne sår og rifter Hyppighed og anmeldelse."— Præsentationens transcript:

1 Definition af mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod: Blod i øjne, på slimhinder eller i åbne sår og rifter Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

2 Anmeldte stikuheld på 16 danske hospitaler Stikuheld pr. person om året Bioanalytikere 0,05 Sygeplejersker 0,03 Læger0,03 So-su assistenter/ sygehjælpere0,02 Kilde: Vejle sygehus 2002 Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

3 Stikuheld på operationsstuen 861 gynækologiske, ortopædkirurgiske og mavetarmkirurgiske operationer (Jacobsen et al 1991) Stikuheld ved 5,7 % af operationerne 351 thoraxkirurgiske operationer og endoskopier (Kjaergaard et al 1992) Stikuheld ved 23 % af operationerne Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse Registreret prospektivt

4 Mukokutan udsættelse for blod blandt danske læger Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse (n = 6005) Nelsing et al 1997 Kirurgi Neurokirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik Øre-næse-hals Anæstesiologi Patologi Intern medicin Nelsing et al 1997. N=6005

5 406 studerende på 8.-10. semester besvarede et spørgeskema. 39 % havde haft et eller flere uheld. Uheldshyppigheden pr. studerende pr. år var 0,44 – 1,05 stikuheld og 0,75 – 2,48 mukokutan udsættelser for blod afhængig af semester. 59 % af studerende med stikuheld og 33% med mukokutan udsættelse for blod anmeldte uheldet. ( Jepsen M et al 2003) Uheld blandt medicinstuderende Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

6 Anmeldelse af stikuheld Medicinstuderende 59 % (Jepsen et al 2003) Sygeplejersker42 % (Kaczan et al 1994) Laboranter26 % (Kaczan et al 1994) Læger 3,5% (Nelsing et al 1997) Uheld under operationer 2 % (Jacobsen et al 1991) Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

7 Hyppigste årsager til ikke at anmelde Begrundelse blandt 1649 sygehusansatte læger, der undlod at anmelde stikuheld eller mukokutan udsættelse for blod. Mente det var unødvendigt37,1 % For tidskrævende19,3 % Vidste ikke, at det skulle anmeldes 9,5 % (Nelsing et al 1997) Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

8 Ideer til bedre rapportering Alle skal kende anmeldelsesproceduren Gør det nemt og hurtigt at anmelde. Anmeldelsesskemaer kunne f.eks. lægges på intranet. Lav overskueligt anmeldelsesskema, der er nemt at udfylde. Sørg for at få uheldsbeskrivelser, der kan bruges i praksis. Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

9 Gør indsatsen synlig Brug data til en målrettet indsats. Gør indsatsen og resultaterne synlige f.eks. gennem artikler i personaleblade, på intranet, i fagtidsskrifter m.m. Vis at anmeldelserne bliver brugt. Offentliggør uheldsstatistik og -eksempler med jævne mellemrum - foreslå løsninger. Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

10 Konklusioner om hyppighed og anmeldelse Stikuheld er et problem i alle faggrupper med direkte patientkontakt. Risikoen er størst blandt læger, bio- analytikere. sygeplejersker og jordemødre. Der er massiv underrapportering af stikuheld, som varierer afhængig af faggruppe. Underrapportering medfører risiko for at problemet undervurderes, og at man ikke får et reelt billede af de vigtigste risikogrupper og årsager til uheld. Hyppighed og anmeldelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Download ppt "Definition af mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod: Blod i øjne, på slimhinder eller i åbne sår og rifter Hyppighed og anmeldelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google